Go to Top

Zaposli me 2020 javni razpis – razširjen krog upravičencev

Zaposli me 2020 je javno povabilo, ki delodajalcem za obdobje enega leta omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so zajeti v ciljnih skupinah. Zaradi epidemije koronavirusa je krog upravičencev še posebej razširjen. Delodajalci lahko namreč pridobite subvencijo tud za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13.3.2020 do 30.9.2020.

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI NA DATI

Delodajalci ali ob ponovnem zagonu dejavnosti po epidemiji potrebujete nov kader? Se šele podajate na samostojno poslovno pot in potrebujete informacije glede ustanovitve podjetja? Na DATA d.o.o. organiziramo brezplačne webinarje, kjer boste zagotovo dobili potrebne in koristne informacije!

Informativni izračun plače

 Višina subvencije po razpisu Zaposli me

Delodajalec, ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Višina subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 • 416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine;
 • 500 EUR, če ustreza 2 kriterijema;
 • 583 EUR, če ustreza 3 kriterijem;
 • 666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem.

Kandidate mora delodajalec skladno z Zaposli me zaposliti za polni delovni čas (40 ur na teden).

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Zaposli me določa, da lahko za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, delodajalec zaposli:

 • invalide, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden) in
 • dolgotrajno brezposelne, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega (vendar ne krajši od 20 ur na teden).

Zaposlitev je potrebno skladno z Zaposli me ohraniti najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Delodajalec mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Kaj drugi korona paket prinaša delodajalcem?

Kriteriji javnega razpisa Zaposli me 2020

V zaposlitev s pomočjo subvencije Zaposli me se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so starejši od 50 let,
 • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
 • so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela,
 • so dopolnili 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči,
 • so dopolnili 30 let ali več, pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa javnih del še ni minilo 12 mesecev,
 • so dopolnili 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13.3.2020 do 30.9.2020.

ZNESEK REGRESA 2020

Prednostni kriteriji:

 • oseba v zadnjih dveh letih še ni bila vključena v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • oseba je dlje časa prijavljena v evidenci brezposelnih in
 • oseba s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

Kaj drugi korona paket prinaša samozaposlenim?

Zaposli me je na voljo podjetjem, ko so registrirana vsaj 12 mesecev!

Javni razpis Zaposli me določa, da lahko podjetje oziroma podjetnik zaprosi za subvencijo, če:

 • je vsaj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
 • ima vsaj 1 zaposlenega.

Glede samozaposlenih oseb velja, da izpolnjujejo pogoj 1 zaposlene osebe.

Krizni dodatek za delavce, ki delajo je obvezen!

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja