Go to Top

Nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih oseb

Nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih oseb je tematika, ki je v času koronavirusa izjemno aktualna. Kakšni so pogoji, da je samozaposlena oseba upravičena do nadomestila ter kako uveljavljati to pravico predstavljamo v nadaljevanju.

Informativni izračun plače

Nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih oseb – višina?

Potrebujete računovodsko svetovanje?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Osnova za odmero denarnega nadomestila za brezposelnost samozaposlenih je povprečna osnova, od katere so bili v obdobju 8 mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti, plačani prispevki. Najnižji znesek denarnega nadomestila ne sme biti nižji od 530,19 EUR, najvišji znesek pa ne višji od 892,50 EUR.

Ali izpolnjujete vse pogoje za nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih? Preverite pri naših svetovalcih!

Primer, kako se izračuna povprečna osnova in nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih oseb, katerih osnove, od katerih so bili plačani prispevki za zadnjih 8 mesecev znašajo, kot izhaja spodaj:

Mesec Osnova v EUR
Februar 2020 1.052,30
Januar 2020 1.008,93
December 2019 1.008,93
November 2019 1.008,93
Oktober 2019 1.008,93
September 2019 1.008,93
Avgust 2019 1.008,93
Julij 2019 1.008,93
Povprečje 1.014,35

 

 

Nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih se  izplačuje različno, po mesecih

Nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih se izplačuje v različnih zneskih, določenih glede na čas trajanja pravice do tega nadomestila.  Osebi, katere povprečna mesečna osnova znaša 1.014,35 EUR tako pripada nadomestilo v naslednjih zneskih:

Obdobje Odstotek od osnove Višina nadomestila v EUR
Prvi trije meseci 80% 811,48
Nadalnjih 9 mesecev 60% 608,61
Po izteku 1 leta 50% 530,19

Podjetniki, potrebujete pomoč pri prevzemanju bolniških listov? Pišite nam na data@data.si!

Tudi za nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih oseb veljajo določeni pogoji

Samozaposlene osebe, ki se bodo odločile za prenehanje opravljanja dejavnosti, so pod določenimi pogoji upravičene do nadomestila za brezposelnost. Tudi samozaposleni so namreč obvezno zavarovani za primer brezposelnosti in iz tega naslova zavezani za plačilo ustreznega prispevka.

Pogoji:

 • Oseba je bila obvezno zavarovana za primer brezposelnosti in je v ta namen plačevala prispevek v višini 0,2% osnove;
 • Odjava iz vseh socialnih zavarovanj je posledica objektivnih razlogov: dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje, drugi primerljivi objektivni razlogi;
 • Obstoj objektivnega razloga mora posameznik Zavodu za zaposlovanje izkazati (npr.: odpoved pogodbe s poslovnimi partnerji, predložitev bilance stanja, predložitev zdravniškega potrdila ipd.);
 • Poravnani morajo biti vsi prispevki za primer brezposelnosti;
 • Samozaposlena oseba mora biti pred nastankov brezposelnosti zavarovana za primer brezposelnosti najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih.

Po oceni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je razglašeno pandemijo mogoče uvrstiti med druge primerljive razloge za prenehanje opravljanja dejavnosti.

Samozaposleni, ste zboleli? Veste kako si uredite bolniško v času koronavirusa?

Koliko časa je možno prejemati nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih?

Nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih se prizna v trajanju:

 • 3 mesecev za zavarovalno dobo od 10 mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev za zavarovalno dobo od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev za zavarovalno dobo od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev za zavarovalno dobo nad 25 let,
 • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 53 let, in za zavarovalno dobo več kot 25 let,
 • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 58 let, in za zavarovalno dobo več kot 28 let.

 

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 7776 280 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja