Go to Top

Delo, ki ga delodajalec odredi delavcu v izrednih razmerah

Delo, ki ni določeno v pogodbi o zaposlitvi in ga delodajalec lahko odredi delavcu, je ena izmed možnosti, ki jo lahko uporabijo delodajalci v trenutnih izrednih razmerah. Datini pravniki opozarjajo, da je to mogoče le v zakonsko določenih primerih. Kateri so ti primeri, koliko časa lahko traja opravljanje drugega dela in kako mora postopati delodajalec, pojasnjujemo v nadaljevanju.

Informativni izračun plače

Naši strokovnjaki so za delodajalce pripravili izračune povračil za čakanje na delo od doma in predstavili nejasnosti megazakona!

Delodajalci, ne veste kateri ukrepi so za vas najprimernejši? Pišite nam na data@data.si – naši strokovnjaki svetujejo, kakšen ukrep je za vas najprimernejši!

Določeno delo v času epidemije ni potrebno opravljati

Zaradi razglašene epidemije koronavirusa so se številni delodajalcu znašli v nezavidljivem položaju. Zaposlenim delavcem namreč ne morejo več nuditi dela, za katerega so sklenili pogodbo o zaposlitvi. Nekateri so bili prisiljeni pričeti z odpuščanjem delavcem ali napotovanjem delavcev na čakanje na delo doma.

Kaj pa lahko storijo delodajalci, ki svoje zaposlene delavce še vedno potrebujejo, a za drugo vrsto dela?

pravninasvet_pravnosvetovanje

Drugo delo, ki ga delodajalec lahko odredi delavcu v izrednih razmerah

Vsak delavec je dolžan vestno opravljati delo, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Delo je dolžan opravljati v času in na kraju, ki sta opredeljena v sklenjeni pogodbi. Delodajalec lahko delavcu odredi tudi začasno opravljanje drugega ustreznega dela. To se lahko odredi bodisi z namenom ohranitve zaposlitve delavca ali pa zaradi zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa.

Drugo ustrezno delo je mogoče delavcu odrediti:

 • v primeru začasno povečanega obsega dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti dela,
 • v primeru začasno zmanjšanega obsega dela na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, ki ga delavec sicer opravlja, in
 • v primeru potrebe po nadomeščanju začasno odsotnega delavca.

Pri vodenju pravilnega postopka odrejanja drugega dela  vam lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki.

Kakšno mora biti drugo delo, ki se lahko odredi delavcu?

Delavcu se lahko odredi opravljanje drugega dela, ki je ustrezno in primerno.

Odreditev drugega ustreznega dela

Delavcu se lahko odredi opravljanje drugega ustreznega dela. Kot ustrezno delo se šteje delo:

 • za katerega delavec izpolnjuje pogoje in
 • za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela po sklenjeni pogodbi, in
 • za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter
 • kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali
 • kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z organiziranim prevozom delodajalca.

Odreditev drugega primernega dela

Če gre za manjšega delodajalca, ki zaposluje do deset delavcev, lahko delavcem začasno odredi tudi opravljanje drugega primernega dela. Kot primerno delo se šteje:

 • za katerega se zahteva enaka vrsta in največ ena raven nižja izobrazba kot se zahteva za opravljanje dela po sklenjeni pogodbi in
 • za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter
 • kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali
 • kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z organiziranim prevozom delodajalca.

Pri pripravi celotne dokumentacije vam lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki.

Postopek odreditve drugega ustreznega dela

Odreditev drugega dela mora biti delavcu posredovana v pisni obliki. Dokument naj vsebuje:

 • vrsto dela, ki jo je delavec dolžan začasno opravljati,
 • predvideno trajanje takšnega dela in
 • pravice ter obveznosti delavca v tem času.

Pisno odreditev drugega dela je potrebno delavcu vročiti osebno ali pod posebnimi pogoji tudi po elektronski poti. To je dopustno, če delodajalci delavcem zagotavljajo in nalagajo uporabo službenega elektronskega naslova.

Koliko časa lahko traja opravljanje drugega dela in kakšno mora biti plačilo delavcu?

Odreditev drugega dela lahko traja do tri mesece v posameznem koledarskem letu. Če je drugo delo delavcu odrejeno zaradi izrednih razmer lahko drugo delo traja le dokler trajajo izredne razmere. Med izredne razmere spada tudi epidemija koronavirusa.

Delavec, ki mu je začasno odrejeno opravljanje drugega dela, ima še vedno pravico do plačila, kot da bi še vedno opravljal delo, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Čeprav torej delavec začasno opravlja nižje plačano delo, mu ni dopustno zaradi tega znižati tudi plače, ki jo bo prejel.

Če delavec začasno opravlja delo, ki je višje plačano od dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, ima pravico do ustrezno višjega plačila.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja