Go to Top

Čakanje na delo od doma- predstavljamo dileme novega megazakona

Čakanje na delo od doma je eden izmed ukrepov s katerim se preprečujejo oziroma blažijo negativne posledice virusa COVID-19. Delodajalec, ki se bo oziroma se že je poslužil tega ukrepa bo imel možnost uveljavljati povračila izplačanih nadomestil plač in prispevkov.

Informativni izračun plače

A kaj, ko je toliko nejasnosti in nedoslednosti v že sprejetem Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (v nadaljevanju: ZIUPPP) ter še ne uradno sprejetem Zakonu o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače (v nadaljevanju: ZIUDPNP). Nekaj bistvenih nejasnosti, vezanih na ukrep začasno čakanje na delo od doma, smo pravniki Data d.o.o. zbrali in jih pojasnjujemo prav v tem članku. Delodajalci pa preverite, kaj so te nejasnosti in kaj bi lahko to pomenilo za vas.

1. Dilema: Višina in izplačilo povračila izplačanih nadomestil plače

ZIUPPP ZIUDPNP Nejasnost
Glede višine in izplačila povračila izplačanih nadomestil plače Višina delnega povračila nadomestilaza čakanje na delo od doma, ki jo delodajalec izplača v breme zavoda znaša 40% nadomestila plače (I. bruto) Izplačano nadomestilo plače za čakanje na delo od doma se s strani Republike Slovenije povrne v višini izplačanega nadomestila, zmanjšanega za prispevke zavarovanca Glede ZIUDPNP je nejasnost in sicer glede 1. odst. 28.čl.: kakšna je višina povračila izplačanega nadomestila plače za čakanje na delo od doma? Ali bo povrnjeno izplačano nadomestilo plače v celoti ali bo povrnjeno izplačano nadomestilo, zmanjšano za prispevke zavarovanca?

Pri razlagi določb novega megazakona in iskanju za vas najbolj ugodne rešitve vam lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki.

Potrebujete nasvet glede izračuna plače ob uveljavljanju povračil za čakanje na delo od doma? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Naši računovodski svetovalci so pripravili dejanske izračune povračil za čakanje na delo od doma, pod predpostavko, da bruto plača zaposlenega znaša 1.500,00 EUR:

 

Plača rezidenta

Bruto plača: 1.500,00 EUR

Prispevki delavca (oz. prispevki iz bruto) 22,10% = 331,50 EUR

Prispevki delodajalca (oz. prispevki na bruto) 16,10 % = 241,50 EUR

Dohodnina = 157,14

Neto plača = 1.011,36 EUR

Bruto plus prispevki delodajalca = 1.741,50 EUR

+ dodatki (prevoz, prehrana) cca  = 150,00 EUR

Celotni strošek delodajalca = 1.891,50 EUR

Delavec dobi na TRR= 1.161,36 EUR

 

Ukrep začasno čakanje na delo od doma (delavec upravičen 80% nadomestila plače) – država krije 40%

Bruto plača: 1.200,00 EUR (upošteva se 80 % od 1.500,00 EUR in povprečje zadnjih 3 mesecev)

Prispevki delavca (oz. prispevki iz bruto) 22,10% = 265,20 EUR (plača država po ZIUDPNP od 13.3.2020)

Prispevki delodajalca (oz. prispevki na bruto) 16,10 % = 193,20 EUR (plača država po ZIUDPNP od 13.3.2020)

Osnova za dohodnino  643,13 EUR

davek 16% = 102,90 EUR (plača delodajalec)

Neto plača = 831,90 EUR (plača delodajalec)

40 % povrne država (ZRZS) =  332,76 EUR

 

Ukrep začasno čakanje na delo od doma (delavec upravičen 80% nadomestila plače) – država krije v celoti, zmanjšano za prispevke zavarovanca – po ZIUDPNP

Bruto plača: 1.200,00 EUR (upošteva se 80 % od 1.500,00 EUR in povprečje zadnjih 3 mesecev)

Prispevki delavca (oz. prispevki iz bruto) 22,10% = 265,20 EUR (plača država po ZIUDPNP od 13.3.2020)

Prispevki delodajalca (oz. prispevki na bruto) 16,10 % = 193,20 EUR (plača država po ZIUDPNP od 13.3.2020)

Osnova za dohodnino  643,13 EUR

(davek 16%) 102,90 EUR (plača delodajalec)

Neto plača = 831,90 EUR

 

Potrebujete pomoč izkušenih pravnikov pri pripravi vseh zahtevanih dokumentov? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Dilema, ki se pojavlja po ZIUDPNP glede povračila plače in prispevkov za čakanje na delo od doma:

 • Ali država povrne 831,90 EUR nadomestila plače, torej tudi vključene prispevke zavarovanca tj. delavca?
 • Ali država delodajalcu povrne samo 566,70 EUR nadomestila plače (brez prispevkov zavarovanca)?

ZIUDPNP namreč določa, da Republika Slovenija povrne izplačano nadomestilo plače za čakanje na delo od doma v višini izplačanega nadomestila, zmanjšanega za prispevke zavarovanca. Obenem v obrazložitvi določa, da bo prispevke delodajalca in zavarovanca za čakanje na delo od doma v celoti krila Republika Slovenija. Prav tako v nobenem od omenjenih zakonov ni določeno glede plačila dohodnine, zato se sklepa da dohodnino plačuje delodajalec.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

2. Dilema: Izpolnjevanje pogojev

ZIUPPP ZIUDPNP Nejasnost
Glede izpolnjevanja pogojev za čakanje na delo od doma a.)predloži opis poslovnega položaja zaradi posledic virusa;

b.) zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenih delavcev;

c.) predloži pisno izjavo. S slednjo se zaveže ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu od doma najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo;

d.) ima poravnane vse obveznosti (redno izplačevanje plač in prispevkov) oz. nad njim ni uveden postopek insolventnosti;

(povzeti pogoji iz 2. člena)

a.) Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019;

b.) ima poravnane vse obveznosti (redno izplačevanje plač in prispevkov) oz. nad njim ni uveden postopek stečaja;

c.) da od uveljavitve tega zakona dalje ni prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020;

 

Ali se pri preverjanju upravičenosti povračila nadomestila plače delavcem upoštevajo pogoji iz 2. člena ZIUPPP?

Ali se po 1.4. 2020 upoštevajo kot pogoj za upravičenost za povračilo izplačila nadomestila plač delavcem izključno pogoji iz zakona ZIUDPNP ali pogoji iz obeh zakonov ( to je tako iz ZIUPPP in ZIUDPNP)?

 

Naši pravniki in računovodski svetovalci nudijo kombinirano svetovanje. Preučijo konkretno situacijo v posameznem podjetju ter poiščejo najboljšo rešitev!

 

3. Dilema: Postopkovne in vsebinske določbe, ki se nanašajo na čakanje na delo od doma

ZIUPPP ZIUDPNP Nejasnost
Glede postopkovnih in vsebinskih (materialnih) določb Postopkovne: Glede dokumentov, ki jih je potrebno vložiti:

– Opis poslovnega položaja zaradi virusa (navedbo vzrokov);

– Podatke o delavcih, ki so na čakanju (pisno napotilo);

– Oceno poslovodstva o možnostih ohranitve delovnih mest;

– Izjava delodajalca, da se zaveže ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu od doma najmanj šest mesecev po začetku ukrepa čakanje na delo od doma;

Vsebinske:

Delodajalec lahko napoti na čakanje na delo od doma za največ 3 mesece;

Delodajalec ne sme v obdobju prejemanja delnega povračila izplačanih nadomestil plač začeti postopka odpovedi; odrejati nadurnega dela

Postopkovne: Glede dokumentov, ki jih je potrebno vložiti:

– Podatke o delavcih, ki so na čakanju na delo od doma (dokazila o napotitvi)

– Izjava, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja šol, vrtcev/ nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza/ zaprtja mej;

Vsebinske:

Delodajalec lahko na čakanje na delo od doma napoti najdlje do 31. maja 2020;

O tem da ne sme v tem času  – prejemanja nadomestila za čakanje na delo od doma odpuščati, ni izrecno zapisano;

Ali se glede na prehodne in končne določbe ZIUDPNP uporabljajo vse postopkovne in vsebinske določbe ZIUPPP ? V kakšnem obsegu in v katerem časovnem obdobju je potrebno uporabiti ZIUPPP?

Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga »interventni zakon«. Pomagamo vam pri uveljavljanju pravice do povračila nadomestila plače za čakanje na delo od doma ter oprostitev plačila prispevkov. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati to pravico.

 
Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Komentarjev (2)

 • Irena Razinger 2. Aprila 2020 - 14:51 Odgovori

  Mene najbolj ‘mede’ besedilo, da naj bi delodajalec zagotavljal delovno mesto 6 mesecev od začetka čakanja na delo… Mislim, da se bo po dveh, treh mesecih videlo, ali je ta kriza ‘samo prehodna’ (se pravi par mesecev premostitve in delavcu odrediš čakanje na delo) ali pa bo pustila dolgoročnejše posledice (in tudi po treh mesecih ne bo pričakovati večjega povpraševanja / prodaje… Moja dilema je torej, ali dati delavca na čakanje in vložiti vlogo za povračilo nadomestila ali ga takoj odpustiti…

  • DATA d.o.o. 6. Aprila 2020 - 11:25 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljujemo se vam za vprašanje. Megazakon, kakršen je bil potrjen, vsebuje popravek te dikcije – odpuščanje je sedaj dovoljeno.

   Lep pozdrav, DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja