Go to Top

Izračun dohodnine za leto 2019 ste nekateri že prejeli – kdaj morate podati ugovor?

Izračun dohodnine za leto 2019 so z mesecem aprilom nekateri zavezanci že začeli prejemati. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen predvidoma 29. maja 2020. Kdaj lahko oz. morate podati ugovor?

Informativni izračun plače

Davčni organ informativni izračun dohodnine sestavi na podlagi:

  • podatkov iz uradnih evidenc, s katerimi razpolaga in
  • podatkov o dohodkih ter vzdrževanih družinskih članih, ki jih finančni upravi do tekočega leta posredujejo izplačevalci dohodkov.

Zakaj je potrebno podrobno pregledati svoj informativni izračun dohodnine za leto 2019?

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

V kolikor so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni in zavezanec Finančni upravi RS (FURS) svojih pripomb (v obliki ugovora) ne sporoči, stori prekršek. Globo za tak prekršek določa Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), in sicer od 400 do  5.000 eurov.

Kdaj ste dolžni vložiti ugovor na izračun dohodnine za leto 2019?

Če ugotovite, da so podatki v informativnem izračunu:

  • napačni,
  • pomanjkljivi,
  • je davčna obveznost prenizko ugotovljena,
  • je davčna obveznost previsoko ugotovljena.

Kdaj vam ni potrebno vložiti ugovora na izračun dohodnine za leto 2019?

Ugovor na izračun dohodnine zavezancu ni treba vlagati zaradi nekaj centov razlike (v skupnem znesku, ne presega enega evra.). To je razlike med zneski dohodkov iz izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev.

Kako preveriti ali so podatki v informativnem izračunu napačni oziroma pomanjkljivi?

Navedene podatke na izračunu primerjate s podatki o dohodkih, ki ste jih prejeli od svojega delodajalca oziroma izplačevalca. Na spletnih straneh obstajajo programi, kjer si lahko zavezanec tudi sam testno izračunajo dohodnino. Eden izmed teh je tudi Datin kalkulator za informativni izračun dohodnine za leto 2019!

Rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine za leto 2019?

Rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine za leto 2019 (za zavezance, ki so ga prejeli aprila) se izteče 30. aprila 2020. Ugovor je potrebno vložiti v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna dohodnine.

Informativni izračun dohodnine za leto 2019 se vroča z navadno vročitvijo. V tem primeru se šteje, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme informativnega izračuna (datum odpreme je naveden na kuverti).

V primeru, ko zavezanec umre med tekom roka za ugovor, ugovora zoper informativni izračun dohodnine za leto 2019 pa ni vložil, ugovor lahko vložijo njegovi pravni nasledniki. Rok za vložitev ugovora prične teči znova in sicer pravni nasledniki lahko vložijo ugovor v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o dedovanju.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Na kakšen način vložite ugovor na izračun dohodnine za leto 2019?

Na spletni strani FURS obstaja obrazec Ugovor. Ta obrazec izpolnite in ga lahko oddate:

  • ali preko portala eDavki ali
  • osebno pri pristojnem finančnem uradu ali
  • po pošti. 

V primeru, da FURS na podlagi vloženega ugovora ugotovi, da gre za premalo plačano dohodnino, je rok za doplačilo zavezanca 29. maj 2020. V primeru, da FURS na podlagi vloženega ugovora ugotovi, da gre za preveč plačano dohodnino pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja 2020.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja