Go to Top

Temperatura na delovnem mestu

Temperatura na delovnem mestu

Temperatura na delovnem mestu predstavlja pomemben vidik zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja. Glede na to, da smo dočakali poletje in bodo temperature z vsakim dnem višje, smo preverili kakšna so pravila glede ustrezne temperature na delovnem mestu.

Informativni izračun plače

Delodajalec je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Usposabljanje in test varstva in zdravja pri delu, ki je torej obvezno (Zakon o varnosti in zdravju pri delu), lahko opravite tudi na Dati.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Pravna podlaga

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Pravila glede temperature na delovnem mestu ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu in na njegovi podlagi sprejeti Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

Obveznosti delodajalca

V delovnih prostorih med delovnim časom, mora temperaturni razpon ustrezati biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve (razen v hladilnicah, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu).

Regres za upokojence 2021

Temperatura zraka

Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija. Izjema so t. i. vroči delovni prostori, kjer je temperatura zraka povečana zaradi delovne opreme (npr. peči), ki jo uporablja delodajalec v delovnem procesu. V takšnih prostorih temperatura zraka lahko preseže 28 stopinj, vendar pa mora delodajalec poskrbeti, da v tem primeru temperatura zraka v pomožnih prostorih (hodniki, stopnišče), ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od 20 stopinj Celzija.

Temperatura tal

Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti višja od 29 stopinj Celzija. Tla delovnih prostorov, v katerih se delavci zadržujejo več kot dve uri dnevno, pa ne sme biti višja od 27 stopinj.

pravno svetovanje

Ustrezni ukrepi delodajalca

Če se temperatura v delovnih prostorih povzpne nad 28 stopinj C (tudi če zgolj občasno), je delodajalec dolžan ukrepati in zagotoviti ustrezno toplotno udobje. Delodajalec lahko tako izvede začasne ukrepe, ki bodo veljali le v času prekoračitve dovoljenih temperatur. To so lahko:

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Skrajni ukrep je lahko tudi začasna prekinitev delovnega procesa. Delodajalec pa seveda lahko poskrbi tudi za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav. Kakšni ukrepi bodo sprejeti je odločitev delodajalca, morajo pa biti opredeljeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja