Go to Top

Temperatura na delovnem mestu

Temperatura na delovnem mestu predstavlja pomemben vidik zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja. Glede na to, da smo dočakali poletje in bodo temperature z vsakim dnem višje, smo preverili kakšna so pravila glede ustrezne temperature na delovnem mestu.

PODJETNIŠKI SEMINARJI IN WEBINARJI

Delodajalec je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Usposabljanje in test varstva in zdravja pri delu, ki je torej obvezno (Zakon o varnosti in zdravju pri delu), lahko opravite tudi na Dati. Če imate dodatna vprašanja, vam nudimo pravno svetovanje. Pišite nam na [email protected]!

Informativni izračun plače

Pravna podlaga

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Pravila glede temperature na delovnem mestu ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu in na njegovi podlagi sprejeti Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Obveznosti delodajalca

Temperatura v delovnih prostorih med delovnim časom, mora ustrezati biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve (razen v hladilnicah, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu).

Čakanje na delo – 3 korona paket

Temperatura zraka

Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija. Izjema so t. i. vroči delovni prostori, kjer je temperatura zraka povečana zaradi delovne opreme (npr. peči), ki jo uporablja delodajalec v delovnem procesu. V takšnih prostorih temperatura zraka lahko preseže 28 stopinj, vendar pa mora delodajalec poskrbeti, da v tem primeru temperatura zraka v pomožnih prostorih (hodniki, stopnišče), ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od 20 stopinj Celzija.

Bruto neto plača

Temperatura tal

Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti višja od 29 stopinj Celzija. Temperatura tal delovnih prostorov, v katerih se delavci zadržujejo več kot dve uri dnevno, pa ne sme biti višja od 27 stopinj.

ZNESEK REGRESA 2020

Ustrezni ukrepi delodajalca

Če se temperatura v delovnih prostorih povzpne nad 28 stopinj C (tudi če zgolj občasno), je delodajalec dolžan ukrepati in zagotoviti ustrezno toplotno udobje. Delodajalec lahko tako izvede začasne ukrepe, ki bodo veljali le v času prekoračitve dovoljenih temperatur. To so lahko:

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Skrajni ukrep je lahko tudi začasna prekinitev delovnega procesa. Delodajalec pa seveda lahko poskrbi tudi za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav. Kakšni ukrepi bodo sprejeti je odločitev delodajalca, morajo pa biti opredeljeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja