Go to Top

Evidentiranje delovnih ur – globe za kršitelje!

Evidentiranje delovnih ur delavcev, ki so zaposleni pri delodajalcu, je obveznost delodajalcev. Da morajo delodajalci poskrbeti za evidentiranje delovnih ur delavcev je določeno v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Posebej pa se evidentiranje delovnih ur zahteva od delodajalca tudi v novem proti korona paketu – Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE).

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Niste prepričani kakšne so vaše pravne možnosti, pravice in obveznosti v času koronavirusa? Pišite našim pravnikom na data@data.si in povprašajte po ponudbi. Vabljeni pa ste tudi na naše seminarje in webinarje! Zagotovo boste prejeli uporabne informacije!

Informativni izračun plače

Evidentiranje delovnih ur je obvezno! Kršiteljem grozijo globe!

Za opustitev vodenja evidence o izrabi delovnega časa ZEPDSV določa globe, in sicer do 4.172.92 EUR.

BRUTO NETO PLAČA

Evidentiranje delovnih ur delavcev- obveznost delodajalca tudi v času epidemije!

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Tretjega koronskega paketa? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 določa, da v kolikor delodajalec koristi ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, mora le-ta obvezno poskrbeti za dosledno evidentiranje delovnih ur.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Delodajalec mora beležiti čas prihoda in odhoda z dela posameznega delavca. Na kakšen način je potrebno evidentirati delovne ure? Ali so predpisane globe, če delodajalec ne vodi evidence o delovnem času? Kakšno kazen določa ZIUOOPE za opustitev vodenja evidence o izrabi delovnega časa?

ZNESEK REGRESA 2020

Pravilnik o delovnem času – osnova za evidentiranje delovnih ur

Bi želeli imeti Pravilnik o delovnem času, s katerim bi svoje zaposlene seznanili kako je v vašem podjetju urejeno glede: dnevnega in tedenskega delovnega časa, izrabe delovnega časa, evidentiranja, odmora, nadurnega dela, ipd.? V kolikor ja, vam pravniki v pravni službi Data d.o.o. pripravijo Pravilnik glede na vaš način poslovanja in v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in drugimi predpisi.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kaj določa Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti?

ZEPDSV določa, da se evidentiranje delovnih ur začne voditi za posameznega delavca z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi.  Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha evidentiranje delovnih ur, se hranijo kot listina trajne vrednosti, ki jo je delodajalec dolžan predložiti na zahtevo pristojnega organa. Ob prenehanju dejavnosti delodajalca prevzame arhiv podatkov o izrabi delovnega časa pravni naslednik. Če pravnega naslednika ni, prevzame arhivsko gradivo Arhiv Republike Slovenije.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

V skladu z 18. členom ZEPDSV delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke:

  1. podatke o številu ur,
  2. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
  3. opravljene ure v času nadurnega dela,
  4. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
  5. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
  6. neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
  7. število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

Pravica do regresa in čakanje na delo

Kot izhaja iz ZEPDSV, ta sicer še ne opredeljuje vodenja dnevne evidence o tem, kdaj zaposleni pride na delo in kdaj odide. Vendar pa je bila sprejeta nova direktiva s področja evidentiranja delovnega časa in se dotika predvsem evidence o izrabi delovnega časa. Predvsem glede vpisovanja v evidenco delovnega časa kot je npr. podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda z dela.  Zato se pričakujejo spremembe in prilagoditve ZEPDSV.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja