Go to Top

Obvezni pravilniki za podjetja, ki zaposlujejo (1. del)

Obvezni pravilniki so za podjetja, ki zaposlujejo, del kadrovske evidence

Delovnopravna zakonodaja določa, kateri so obvezni pravilniki in kadrovske evidence, ki jih morajo imeti podjetja, ki zaposlujejo – četudi že samo enega zaposlenega. Pravniki zaposleni v podjetju Data d.o.o. na podlagi številnih izkušenj na področju delovnega prava svetujejo, da v kolikor se delodajalci želite izogniti kaznim, ki vas lahko doletijo ob inšpekcijskem pregledu, da si čim prej uredite obvezne pravilnike in evidence.

Informativni izračun plače

Na ta način se ne boste izognili samo kaznim, temveč boste s sprejetjem obveznih aktov / evidenc preprečili morebitne spore ali neprijetne situacije z delavci. Namreč ni samo pomembno, da uspešno vodite podjetje, temveč tudi, da ga vodite ustrezno in zakonito.

Delovnopravna zakonodaja je široka, zahtevna, prav tako pa se tudi pogosto spreminja. Zato je ključno, da je delodajalec seznanjen z vsemi zahtevami in novostmi na tem področju. Ker pa je spremljanje in razumevanje zakonodaje za podjetnike pogosto preveč naporno, so vam pravniki Data d.o.o. na razpolago, da vam strokovno svetujejo in pomagajo.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Kateri so obvezni pravilniki za podjetja, ki zaposlijo prvega delavca?

V tem članku (1. del) vam bodo predstavljeni vsi obvezni pravilniki, ki ste jih kot delodajalec dolžni imeti v skladu s slovensko delovnopravno zakonodajo. V 2. delu članka pa bodo predstavljene se obvezne evidence, ki jih kot delodajalec morate voditi v skladu z delovnopravno zakonodajo.

Že ob zaposlitvi prvega delavca, je delodajalec dolžan:

  • pripraviti ustrezno pogodbo o zaposlitvi in jo delavcu pravočasno vročiti na vpogled
  • prijaviti delavca v obvezna socialna zavarovanja
  • delavca napotiti na zdravniški pregled na medicino dela
  • delavca napotiti na usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu.

Pravni nasvet

Obvezni pravilniki, ki jih predpisuje zakonodaja:

Ne glede na število zaposlenih, ki jih zaposlujete so za vas obvezni pravilniki:

1. SPREJETI IN IZDELATI IZJAVO O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA V PISNI OBLIKI ter VSE ZAPOSLENE USPOSABLJATI ZA VARNO DELO.

S to izjavo se določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Izjavo je potrebno dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Tako izjavo lahko izdelajo le pristojne strokovne osebe, ki imajo za to predpisano dovoljenje. V kolikor ne izpolnjujete teh obveznosti, vas lahko doleti kazen: Pravna oseba: globa od 2.000 do 40.000 EUR. Odgovorna oseba pravne osebe: globa od 500 do 4.000 EUR.

2. PRAVILNIK O PREPREČEVANJU TRPINČENJA (MOBINGA) NA DELOVNEM MESTU:

Delodajalec mora obvezno sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu – ti ukrepi se opredelijo v pravilniku. V kolikor tega ne sprejmete, vas lahko doleti kazen: Pravna oseba: globa od 2.000 do 40.000 EUR. Odgovorna oseba pravne osebe: globa od 500 do 4.000 EUR.

Vas skrbijo obvezni pravilniki in potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

3. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ALKOHOLIZIRANOSTI NA DELOVNEM MESTU:

Kot delodajalec ste dolžni odstraniti z delovnega mesta delavca, ki je pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc, to pa lahko storite le na podlagi vnaprej predpisanega postopka (najbolje je v obliki pravilnika).

4. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU:

Vsak delodajalec mora obvezno načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. V kolikor tega ne izvajati, vas lahko doleti kazen: Pravna oseba: globa od 2.000 do 40.000 EUR. Odgovorna oseba pravne osebe: globa od 500 do 4.000 EUR.

Vsi delodajalci z več kot 10 zaposlenimi morate v skladu z delovnopravno zakonodajo obvezno sprejeti tudi:

5. AKT O SISTEMIZACIJI:

je splošni akt delodajalca, ki določa delovna mesta ter vsebuje podroben opis dela in pogoje za opravljanje dela posameznega delovnega mesta. Z njim se ureja tako delovnopravni kot ekonomski položaj delavcev. V kolikor tega ne sprejmete, vas lahko doleti kazen: Pravna oseba: globa od 1.500 do 4.000 EUR. Odgovorna oseba pravne osebe: globa od 150 do 1.000.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

V pravni službi podjetja Data pa priporočajo še nekatere pravilnike (niso obvezni pravilniki), ki bodo izboljšali vaše poslovanje: Pravilnik o letnem dopustu, pravilnik o delovnih razmerjih, pravilnik o nadurnem delu, ipd.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja