Go to Top

Globe za delodajalce – kakšne kazni so predpisane ob kršenju delovnopravne zakonodaje

Naša delovnopravna zakonodaja delovno razmerje opredeljuje kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Kakšne so globe za delodajalce, ki kršijo delovnopravno zakonodajo? Za vsa morebitna vprašanja s področja delovnega prava se lahko obrnete na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

V delovnem razmerju sta tako delavec kot delodajalec dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.

Kadar delavec krši zakonske ali pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja, mu lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi. Delavec, ki namenoma ali iz hude malomarnosti delodajalcu povzroči škodo, pa temu tudi odškodninsko odgovarja.

Globe za delodajalce so visoke, poznate delovnopravno zakonodajo? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Zakon o delovnih razmerjih opredeljuje tudi odškodninsko odgovornost delodajalca. Če je namreč delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, mu jo mora delodajalec povrniti. Odškodninska odgovornost delodajalca se nanaša tudi na škodo, ki jo ta povzroči delavcu s kršenjem pravic iz delovnega razmerja.

In kakšne so globe, ki lahko doletijo delodajalca zaradi kršenja delovnopravne zakonodaje?

Zakon o delovnih razmerjih v členih 217 in 217a, b in c določa višino za globe, s katerimi se kaznujejo delodajalci, ki kršijo delovnopravne predpise.

Globe za delodajalce so določene v razponu glede na težo kršitev in lahko dosežejo tudi do 20.000 EUR za posamezno kršitev. V nadaljevanju je navedenih nekaj najpogostejših kršitev in zanje predpisane globe.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Globe od 3.000 do 20.000 evrov (1.500 do 8.000 za manjše delodajalce) so predpisane za delodajalce, ki:

 • iskalca zaposlitve ali delavca postavlja v neenakopraven položaj (diskriminacija),
 • krši prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu,
 • pri njem opravlja delavec delo na podlagi pogodbe civilnega prava v nasprotju z zakonom,
 • sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let,
 • ne zagotavlja varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem,
 • sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zunaj zakonsko določenih primerov,
 • delavcu, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, ne izplača odpravnine,
 • odpove pogodbo o zaposlitvi v nasprotju z zakonskimi določbami,
 • ne izrazi v pisni obliki redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali delavcu ne vroči redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonskimi določbami,
 • delavcu, ki mu odpove pogodbo o zaposlitvi, ne izplača odpravnine,
 • pri določitvi plače delavca ne upošteva minimuma, določenega s posebnim zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki ga neposredno zavezuje,
 • delavcu ne izplača regresa,
 • delavcu ne izplača odpravnine ob upokojitvi v skladu z zakonskimi določbami,
 • delavcu ne izplača plače ali mu ne izda pisnega obračuna; itd.

Globe od 1.500 do 4.000 evrov (300 do 2.000 za manjše delodajalce) so predpisane za delodajalce, ki:

 • delavcem ne omogoči, da se seznanijo z vsemi veljavnimi splošnimi akti,
 • pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi od kandidata zahteva podatke o družinskem oziroma zakonskem stanu, nosečnosti, načrtovanju družine oziroma druge podatke, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem,
 • naloži delavcu, ki dela krajši delovni čas, delo preko dogovorjenega delovnega časa v nasprotju z zakonskimi predpisi,
 • ne zagotavlja varnih delovnih pogojev pri delu na domu,
 • določi polni delovni čas v nasprotju z zakonom (več kot 40 urni delovni teden),
 • uvede oziroma odredi delo preko polnega delovnega časa v nasprotju z zakonskimi predpisi,
 • ne zagotavlja posebnega varstva delavcev pri delu ponoči ali ne upošteva časovnih omejitev dela ponoči,
 • delavcu ne zagotovi odmora med delovnim časom, počitka med zaporednima delovnima dnevoma in tedenskega počitka,
 • delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta; itd.

Informativni izračun dohodnine

Globe od 750 do 2.000 evrov (200 do 1.000 za manjše delodajalce) so predpisane za delodajalca, ki:

 • delavcu ne izroči fotokopije prijave v zavarovanje v 15 dneh od nastopa dela,
 • delavcu ne izroči pisnega pogodbe o zaposlitvi tri dni pred predvideno sklenitvijo,
 • neizbranega kandidata ne obvesti v osmih dneh po zaključenem postopku izbire o tem, da ni bil izbran,
 • o nameravanem organiziranju dela na domu ne obvesti inšpekcije za delo pred začetkom dela delavca,
 • delavca ne obvesti o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti v primeru sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • delavca ne obvesti o odmeri letnega dopusta,
 • starejšemu delavcu brez njegovega soglasja odredi nadurno ali nočno delo; itd.

Pravni nasvet

Nadzor nad izvajanjem zakonskih določb in izrek globe

Nadzor nad izvajanjem delovnopravnih predpisov opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ki ob ugotovljenih kršitvah tudi izreče globe. Inšpektorat za delo pa lahko tudi posreduje v sporu med delavcem in delodajalcem. Inšpektorat posreduje v sporu z namenom, da stranki spor rešita sporazumno, posredovanje pa lahko predlaga vsaka izmed strank.

Vas skrbijo globe in potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Komentarjev (2)

 • Marko Horvat 24. maja 2019 - 12:25 Odgovori

  pozdravljeni,

  kolikšna je višina odpravnine za pogodbo ki je bila podaljšana za slaba 2 meseca po enoletni pogodbi?

  • Data, d.o.o. 27. maja 2019 - 14:03 Odgovori

   Spoštovani,

   Zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje.

   Ponudimo vam lahko posvet pri naši pravnici, ki je strokovnjakinja za delovno pravo. Za ponudbo nas pokličite na 01 6001 528 ali nam pišite na data@data.si.

   Lep pozdrav,

   DATA d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja