Go to Top

Inšpekcijski nadzor delodajalcev – Kolikšno globo lahko izreče inšpektor?

Inšpekcijski nadzor in kršitve delovnopravne zakonodaje

Inšpekcijski nadzor delodajalcev izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Ob ugotovljeni kršitvi delovnopravne zakonodaje inšpektor za delo delodajalcu izreče globo. Ob izreku globe je inšpektor dolžan upoštevati zakonske določbe, ki določajo višino globe za posamezne prekrške. Kolikšno globo torej lahko izreče inšpektor v posameznih primerih kršenja delovnopravne zakonodaje, ko izvaja inšpekcijski nadzor?

Informativni izračun plače

Inšpekcijski nadzor delodajalcev – kakšne so globe?

Potrebujete računovodsko svetovanje?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Inšpekcijski nadzor delodajalcev se lahko v primeru ugotovljenih kršitev konča z izrekom globe. Višino glob v primerih kršenja delovnopravne zakonodaje določa Zakon o delovnih razmerjih v členih 217 in 217a, b in c. Globe so določene v razponu glede na težo kršitev predpisov in lahko dosežejo tudi do 20.000 EUR za posamezno kršitev.

Kaj drugi korona paket prinaša delodajalcem?

Inšpekcijski nadzor razkrije hujše kršitve delovnopravne zakonodaje

Če inšpekcijski nadzor razkrije hujše kršitve je predpisana globa od 3.000 do 20.000 evrov (1.500 do 8.000 za manjše delodajalce) za delodajalce, ki:

 • iskalca zaposlitve ali delavca postavlja v neenakopraven položaj (diskriminacija),
 • krši prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu,
 • pri njem opravlja delavec delo na podlagi pogodbe civilnega prava v nasprotju z zakonom,
 • sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let,
 • ne zagotavlja varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem,
 • sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zunaj zakonsko določenih primerov,
 • delavcu, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, ne izplača odpravnine,
 • odpove pogodbo o zaposlitvi v nasprotju z zakonskimi določbami,
 • ne izrazi v pisni obliki redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali delavcu ne vroči redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonskimi določbami,
 • delavcu, ki mu odpove pogodbo o zaposlitvi, ne izplača odpravnine,
 • pri določitvi plače delavca ne upošteva minimuma, določenega s posebnim zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki ga neposredno zavezuje,
 • delavcu ne izplača regresa,
 • delavcu ne izplača odpravnine ob upokojitvi v skladu z zakonskimi določbami,
 • delavcu ne izplača plače ali mu ne izda pisnega obračuna; itd.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Globe v primeru zmernih kršitev delovnopravne zakonodaje

Globa od 1.500 do 4.000 evrov (300 do 2.000 za manjše delodajalce) je predpisana za delodajalce, ki:

 • delavcem ne omogoči, da se seznanijo z vsemi veljavnimi splošnimi akti,
 • pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi od kandidata zahteva podatke o družinskem oziroma zakonskem stanu, nosečnosti, načrtovanju družine oziroma druge podatke, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem,
 • naloži delavcu, ki dela krajši delovni čas, delo preko dogovorjenega delovnega časa v nasprotju z zakonskimi predpisi,
 • ne zagotavlja varnih delovnih pogojev pri delu na domu,
 • določi polni delovni čas v nasprotju z zakonom (več kot 40 urni delovni teden),
 • uvede oziroma odredi delo preko polnega delovnega časa v nasprotju z zakonskimi predpisi,
 • ne zagotavlja posebnega varstva delavcev pri delu ponoči ali ne upošteva časovnih omejitev dela ponoči,
 • delavcu ne zagotovi odmora med delovnim časom, počitka med zaporednima delovnima dnevoma in tedenskega počitka,
 • delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta; itd.

Kaj drugi korona paket prinaša samozaposlenim?

Tudi če inšpekcijski nadzor razkrije manjše kršitve lahko delodajalca doleti kazen

Tudi, če inšpekcijski nadzor razkrije le manjše kršitve lahko delodajalca doleti kazen. Globa znaša od 750 do 2.000 evrov (200 do 1.000 za manjše delodajalce) in je predpisana za delodajalca, ki:

 • delavcu ne izroči fotokopije prijave v zavarovanje v 15 dneh od nastopa dela,
 • delavcu ne izroči pisnega pogodbe o zaposlitvi tri dni pred predvideno sklenitvijo,
 • neizbranega kandidata ne obvesti v osmih dneh po zaključenem postopku izbire o tem, da ni bil izbran,
 • o nameravanem organiziranju dela na domu ne obvesti inšpekcije za delo pred začetkom dela delavca,
 • delavca ne obvesti o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti v primeru sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • delavca ne obvesti o odmeri letnega dopusta,
 • starejšemu delavcu brez njegovega soglasja odredi nadurno ali nočno delo; itd.

Želim se prijaviti na e-novice

Inšpekcijski nadzor delodajalcev brez izreka globa

Opravljen inšpekcijski nadzor delodajalcev se seveda ne zaključi vedno z izrekom globe. Tudi v primeru, ko inšpekcijski nadzor razkrije kršitve lahko  inšpektor izreče zgolj opomin in odredi odpravo pomanjkljivosti v postavljenem roku.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja