Go to Top

Delo na črno – kaj sodi tja in kaj ne?

Delo na črno je v Sloveniji prepovedano. Ogroža namreč socialno varnost zaposlenih ter slabi pokojninsko in zdravstveno blagajno. Poleg tega omogoča neupravičen dostop do socialnih transferjev, ki jih financirajo drugi. Kljub temu mnogi niso dovolj ozaveščeni o tveganjih, povezanih z delom na črno.

Izračunajte si vašo plačo z našim kalkulatorjem!

Potrebujete pravni nasvet v zvezi z delom na črno? Na voljo vam je naša pravna služba, ki vam lahko pomaga. Za ponudbo plačljivega svetovanja pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si. Delu na črno se lahko izognete tudi z registracijo podjetja. Na Dati ta postopek lahko uredite brezplačno!

Brezplačno registrirajte podjetje!

Področje dela na črno opredeljuje in ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Omenjeni zakon natančno določa, kdaj gre za delo na črno, omogočanje dela na črno oziroma zaposlovanje na črno.

Izognite se delu na črno – odprite s.p.!

Kaj je delo na črno?

 Delo na črno pomeni vsako opravljanje dejavnosti ali dela, kadar:

 • podjetje opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti;
 • samozaposlena oseba opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti;
 • podjetje ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti;
 • tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji brez registrirane podružnice ali dovoljenja;
 • pravni subjekt iz EU, EGP ali Švice ne opravlja dejavnosti storitev v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu;
 • posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela v skladu z zakonodajo.

Prepovedano pa ni le delo na črno, temveč tudi omogočanje dela na črno in zaposlovanje na črno.

“Popoldanca” lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Pravno svetovanje

Preberite pomembne informacije o normirancih!

Omogočanje dela na črno

Za omogočanje dela na črno gre, kadar delodajalec ali posameznik omogoči opravljanje dela na črno eni ali več osebam, za katere ve, da opravljajo delo na črno.

Kilometrina 2023 – koliko znaša?

Zaposlovanje na črno

 O zaposlovanju na črno govorimo, kadar delodajalec:

 • omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi, ga ni prijavil v obvezna zavarovanja oziroma ga je v času trajanja delovnega razmerja odjavil iz obveznih zavarovanj,
 • omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja,
 • z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v skladu z zakonom,
 • omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi ali
 • nezakonito zaposli državljana tretje države.

Dnevnice 2023 – preverite zneske!

Kaj pa ne sodi pod delo na črno?

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) navaja tudi, kaj ne spada pod delo na črno:

 • sosedska pomoč (kadar je brezplačna in ni vezana na pridobitno dejavnost),
 • sorodstvena pomoč (brez plačila),
 • nujno delo (preprečevanje naravnih nesreč in škode),
 • humanitarno, prostovoljno in dobrodelno delo,
 • brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah.

Preberite tudi: popoldanski s.p. prispevki

Delo na črno in predpisane kazni

Predvidene kazni za delo na črno so visoke. Za delo na črno zakon predpisuje globo do 26.000 EUR za pravne osebe in do 7.000 EUR za fizične osebe, ki izvajajo dejavnost brez priglasitve.
Za omogočanje dela na črno je predpisana globa do 15.600 EUR za delodajalce in do 5.000 EUR za posameznike.
Za zaposlovanje na črno se lahko delodajalec kaznuje z globo do 26.000 EUR, medtem ko je posameznik, ki opravlja delo na črno lahko kaznovan z globo do 2.500 EUR.

Odločite se za zanesljiv računovodski servis!

Izognite se delu oz. zaposlovanju na črno – naši pravniki vam pri tem pomagajo!

V podjetju DATA imamo izkušene pravne svetovalce, ki vam lahko pomagajo, da poslujete v skladu z zakonom. Svetujejo vam lahko na področjih delovnega, gospodarskega in obligacijskega prava. Za vas pripravijo vse potrebne pogodbe, interne pravilnike in drugo dokumentacijo, s pomočjo katere boste svojo dejavnost opravljali zakonito. Za več informacij lahko pokličite na 01 600 1530 ali pa nam pošljete e-mail na data@data.si ter se dogovorite za ponudbo plačljivega pravnega svetovanja.

Ostanite na tekočem in se prijavite na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja