Go to Top

Varstvo in zdravje pri delu

Predavatelj: Marko Perko, dipl. var. ing. | Dunajska cesta 136, Ljubljana | 120 min.

Varstvo in zdravje pri delu

Vsebina izobraževanja

Spoznajte predavatelja

Predavatelj na izobraževanju
Marko Perko, dipl. var. ing.
varnostni inženir

Marko Perko ima za sabo deset let izkušenj z vodenjem izobraževanj iz varstva in zdravja pri delu in drugih usposabljanj za varnost pri delu, priprave dokumentacije s področja varstva pred požarom in drugih nalog varnostnih inženirjev.

Varstvo in zdravje pri delu je usposabljanje, ki  je zakonska obveznost. Delodajalec je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, ter delavcem, ki občasno izvajajo delo pri njemu na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja, teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Obveznost delodajalcu nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki ima lahko za posledico spremembo na področju varnosti pri delu.

Priporočamo vam tudi udeležbo na seminarju Abeceda poslovanja, kjer boste dobili informacije še o drugih obveznostih, povezanih z vodenjem poslov.

Ste se vi ali vaši zaposleni usposabljanja iz varstva in zdravja pri delu že udeležili v nekem drugem podjetju?

Usposabljanje in dokumentacija sta vezana na podjetje, v katerem ste vi ali vaši delavci trenutno zaposleni ali samozaposleni. Zato opravljenega usposabljanja iz varstva in zdravja pri delu pri prejšnjem delodajalcu žal ne morete uveljaviti v novem podjetju. Usposabljanje je vezano na delovno mesto in delodajalca, kjer se delo opravlja. Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti pa mora biti opravljeno pred začetkom dela.

Obveznosti samozaposlenih oseb, ki niso delodajalci

Samozaposlena oseba je v skladu s 55. členom ZVZD-1 odgovorna za svojo varnost in zdravje ter tudi za varstvo in zdravje pri delu drugih oseb, na katere lahko vpliva s svojimi dejanji ali opustitvami pri izvajanju delovnega procesa. Zahteve, vezane na varstvo in zdravje pri delu, ki jih mora samozaposlena oseba izvajati (56. do 60. člen ZVZD-1) se izražajo tudi v dolžnosti, da samozaposlena oseba lahko sama ugotavlja morebitna tveganja za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, jih oceni ter posledično v primeru potrebe po izvajanju konkretnih ukrepov za preprečevanje takšnih tveganj te ukrepe opredeli v pisni izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Izjavo o varnosti z oceno tveganja lahko samozaposlena oseba izdela sama. Paziti pa je treba, da se morebitne nevarnosti in tveganja ter sprejemljivost ocenjenega tveganja ugotavljajo strokovno ter da se strokovno opredelijo tudi ukrepi. V kolikor tega samozaposlena oseba ni zmožna zagotoviti sama, je smiselno, da to uredi z zunanjo strokovno osebo.

Zakon nikjer izrecno ne omenja usposabljanja za varstvo pri delu ali zagotavljanja preventivnih zdravstvenih pregledov samozaposlenih oseb, zato po mnenju Inšpektorata RS za delo tega samozaposlenim osebam ni potrebno izvajati.

Vseeno pa na Inšpektoratu opozarjajo, da je glede na prisotne nevarnosti, ki lahko obstajajo pri izvajanju dela samozaposlene osebe (čeprav to ni nikjer neposredno zapisano in zahtevano), ravno tako smiselno, da samozaposlena oseba izvaja tudi posamezne druge ukrepe po ZVZD-1, kot npr. da se samoiniciativno na ustrezen način seznani z nevarnostmi in zagotavljanjem ukrepov za zmanjševanje nevarnosti in vplivov na zdravje ter da se pri tem preveri tudi izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje takšnega dela. Ni namreč odveč opozoriti na odgovornost in to zlasti do drugih oseb, kar je zapisano v 55. členu ZVZD-1. Lahko pa v primeru poškodbe pri delu omenjeno dokumentacijo zahteva tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje.

V primeru poškodbe na delovnem mestu je lahko neopravljeno usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu osnova za izstavitev regresnega zahtevka za povračilo stroškov zdravljenja poškodovanega delavca.

Program

    Usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu je obvezno za vse delodajalce, ne glede na velikost, število zaposlenih, dejavnost, obliko ipd. Po usposabljanju in opravljenem testu, boste prejeli obvezne dokumente, ki jih je potrebno hraniti in pokazati inšpektorju ob morebitnem obisku. Postopki in dokumentacija v zvezi z usposabljanjem s področja varnosti in zdravja pri delu: Pravno formalno mora biti pred izvedbo usposabljanja za varstvo in zdravje pri delu in preverjanjem usposobljenosti izdelana Izjava o varnosti z oceno tveganja, ter program usposabljanja. Z oceno tveganja se morajo ugotoviti tveganja in nevarnosti, ki so jim ali bi jim lahko delavci bili izpostavljeni. Nato se na podlagi ugotovljenih dejstev in ukrepov iz ocene tveganja, pripravi program usposabljanja in glede na program se izvede usposabljanje in po potrebi tudi preverjanje usposobljenosti delavca za varno delo. Usposabljanja za varstvo in zdravje pri delu so teoretična in praktična. Praktična usposabljanja za varstvo in zdravje pri delu je potrebno izvesti za vsa delovna mesta, kjer je z oceno tveganja ugotovljeno, da na delovnem mestu ali v zvezi z delom obstaja večja nevarnost za nastanek nezgod in poškodb pri delu, zdravstvenih okvar ali poklicnih bolezni. Rok za obdobno preverjanje usposobljenosti iz  varstva in zdravja pri delu je na 2 leti, v kolikor je z oceno tveganja ugotovljena večja stopnja za nastanek poškodb pri delu, zdravstvenih okvar ali poklicnih bolezni.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Seminar je namenjen odgovornim osebam v podjetju (s. p., gospodarske družbe, d. o. o.), vsem zaposlenim v podjetju in honorarno zaposlenim v podjetju, pa tudi študentom in dijakom.

Termin

sreda, 03. 07. 2024 10:00 do 12:00

Vaša naložba v znanje

30,00 EUR +DDV

Prijavite se

Prijavo na seminar lahko opravite tudi preko telefona na 01 6001 530 ali data@data.si. Preverite tudi seznam ostalih izobraževanj.

Ko bomo prejeli vašo prijavo na seminar, vam bomo poslali predračun. Vljudno vas prosimo, da ga poravnate vsaj 3 dni pred udeležbo, saj bomo le tako vedeli, da se boste seminarja zagotovo udeležili.

V kolikor se seminarja ne boste mogli udeležiti, nas vsaj 3 dni pred pričetkom seminarja obvestite (po telefonu 01 6001 530 ali e-pošti data@data.si), da bomo vaše mesto odstopili drugemu.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 delovne dni pred pričetkom izobraževanja. Odjav oz. sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo upoštevati. V kolikor se ne boste odjavili prej kot 3 dni pred dogodkom, vam zaračunamo administrativne stroške, in sicer v vrednosti 20% kotizacije.

Udeleženci tega izobraževanja so izbrali tudi

skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja. Brezplačna ustanovitev s.p. ali d.o.o. na SPOT Registracije! Več informacij

zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Vsi ljudje imamo ideje in prebliske. O njih se pogovarjamo s prijatelji na kavi, a smo pogosto preveč previdni. Zato le redki zberejo pogum, v svojih idejah prepoznajo poslovno priložnost in jih uresničijo. Udeležite se brezplačnega seminarja in spremenite svoje zamisli in hobije v priložnost za zaslužek Več informacij