Go to Top

Opravljanje dela na domu: poenostavljeno obveščanje Inšpektorata za delo!

Opravljanje dela na domu le ob soglasju delavca!

Opravljanje dela na domu je ena izmed možnosti organiziranja dela, če delavec s tem tudi soglaša. Le izjemoma lahko delodajalec brez soglasja delavca odredi opravljanje dela na domu, in sicer le za čas trajanja izjemnih okoliščin oziroma epidemije. Takšna odreditev dela pa lahko traja le začasno.

Informativni izračun plače

Opravljanje dela na domu in obveščanje inšpektorata

Pravni institut od delodajalca zahteva, da mora pred začetkom dela delavca, ki mu bo odredil opravljanje dela na domu, o tem obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Po novem šesti interventni zakon (PKP6) omogoča poenostavitev postopka obveščanja. Več o podrobnosti tega pravnega instituta si preberite v nadaljevanju.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Razmišljate o tem, da bi organizirali opravljanje dela na domu? Ne veste, kako postopati, da boste ravnali skladno z zakonodajo? Je sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi v tem primeru obvezna? Kako je urejeno povračilo potnih stroškov? Odgovore na vsa omenjena vprašanja in še več vam lahko zagotovijo naše pravnice, ki imajo v malem prstu vsak interventni zakon. Pišite jim na data@data.si ali jih pokličite na 01 6001 528 in povprašajte po ponudbi za individualno svetovanje!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Pravni nasvet

Želite registrirati s.p.?

Opravljanje dela na domu: katere so obveznosti delodajalca?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Opravljanje dela na domu definira Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 68. členu, in ga opredeljuje kot delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Če delodajalec odredi opravljanje dela na domu, so njegove obveznosti naslednje:

 1. v pogodbi o zaposlitvi mora biti določeno, da se delo opravlja tudi od doma;
 2. delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu;
 3. delavcu, ki dela na domu, je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti in osebnostnih pravic, prostorska zasebnost;
 4. delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev (na primer računalnik, tablica, telefon, papir …) pri delu na domu. Višino nadomestila je potrebno določiti s pogodbo o zaposlitvi;
 5. delavec, ki opravlja delo na domu, ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca (na primer delovni čas, varstvo materinstva, plačilo za delo,…);
 6. delavec je upravičen do povračila stroškov prehrane in do regresa za letni dopust v enakem znesku kot delavci, ki delajo na sedežu delodajalca;
 7. delavec ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela;
 8. delodajalec je dolžan podrobneje opredeliti organizacijo dela na domu v pogodbi o zaposlitvi;
 9. pred začetkom opravljanja dela na domu mora delodajalec obvestiti inšpekcijo za delo, da ugotovi, ali se bo delo opravljalo v zdravem in varnem okolju.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Opravljanje dela na domu: kakšen je postopek obveščanja Inšpektorata za delo?

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) oziroma PKP6 določa poenostavitev postopka obveščanja Inšpektorata za delo o nameravanem organiziranju dela na domu, in sicer:

 • delodajalec mora obvestilo vložiti elektronsko, in sicer preko informacijskega sistema SPOT;
 • takšen način obveščanja velja do 30. 12. 2020, sicer pa se lahko s sklepom Vlade Republike Slovenije podaljša do 30. 6. 2020;
 • pošiljanje preko sistema SPOT je obvezno za delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.

Prijavite se na seminar Prednosti in slabosti samozaposlitve!

Obvestilo o tem, da organizirate opravljanje dela na domu, mora vsebovati podatke o:

 • delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja);
 • delavcu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja, predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu);
 • podatke o morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Opravljanje dela na domu: kakšne so posledice, če delodajalec ne obvesti Inšpektorat za delo?

Če delodajalec ne obvesti Inšpektorata za delo, da ima namen organizirati opravljanje dela na domu, je za to predpisana globa do 2000 evrov.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja