Go to Top

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, če delate od doma!

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pripada delavcem, ki delajo od doma

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev za čas dela od doma je predvideno že v  108. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Še več – to nadomestilo je do določene vsote neobdavčeno!

Informativni izračun plače

Želite skladno z zakonodajo urediti delo od doma in se dogovoriti za nadomestilo za uporabo lastnih sredstev z zaposlenim? Pravniki DATA d.o.o. so vam na voljo za individualna svetovanja glede vseh elementov delovno-pravne zakonodaje! Za ponudbo nam pišite na data@data.si!

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev – kdaj delavcu pripada?

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delo na domu ureja bodisi 68. člen, bodisi 169. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) – odvisno od tega ali so v tem času razglašene izredne razmere (epidemija) ali ne. To je izredno pomembno vkolikor delo od doma traja dlje od – ali pa se prične pred obdobjem, ko so izredne razmere razglašene.

Delodajalec mora primerno ukrepati in se prilagoditi svojim pričakovanjem trajanju dela od doma zaposlenega!

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Kolikšen je utemeljen in razumen znesek za nadomestilo za uporabo lastnih sredstev?

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev je predmet dogovora med delavcem in delodajalcem. Velja pa upoštevati priporočilo, da mora biti nadomestilo  dogovorjeno v razumni višini. Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu doma znaša 5 % mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 5 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

računovodsko svetovanje

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev je do določene vsote celo neobdavčeno!

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev je izvzeto iz davčne osnove do predpisane višine, od 1.1.2020 pa tudi iz osnove za obračun prispevkov za socialno varnost.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kako delo od doma poteka na varen način za delavca? Se to lahko preverja?

Delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu. Tako mora pred odreditvijo sprejeti pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja. Ocena tveganja za delavčevo delo od doma bi naj pripravil varnostni inženir v okviru osebnega obiska. To sicer predstavlja dodaten strošek za delodajalca, a ga takšna ureditev tudi reši morebitnih tveganj povezanih s poškodbami na delu.

Varni pogoji za delo od doma so lahko tudi predmet inšpekcijskega nadzora. Če delodajalec ne zagotovi varnih delovnih razmer pri delu na domu, se lahko kaznuje z globo do 4.000 evrov. Zahteva se tudi priglasitev dela na domu pri inšpekciji za delo, da ugotovi, ali se bo delo opravljalo v zdravem in varnem okolju. To prijavo je možno opraviti za več zaposlenih hkrati.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja