Go to Top

Namenitev dela dohodnine za donacije: dobrodelnost, ki vas nič ne stane

Namenitev dela dohodnine za donacije je enostavna in tudi elektronska

Namenitev dela dohodnine za donacije je eden od načinov, kako biti dobrodelni z majhnim prispevkom, ki vas nič ne stane. Del dohodnine namreč lahko namenite dobrodelni organizaciji po svoji izbiri. Če se pa za donacijo ne odločite, gre 0, 5 % vaše odmerjene dohodnine v proračun države. Že veste, po kakšnem principu deluje namenitev dela dohodnine za donacije?

Informativni izračun plače

Namenitev dela dohodnine za donacije: pojasnitev!

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0, 5 % dohodnine, odmerjene po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank ter reprezentativnih sindikatov.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Pod splošno-koristne namene zakon šteje:

  • humanitarne namene (vključno z varstvom človekovih pravic),
  • namene varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • invalidske, dobrodelne, ekološke, kulturne, športne, religiozne in druge namene, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije. Ustanovljene pa so za opravljanje dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, katerim je priznan poseben status oziroma določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kdo so upravičenci do prejema dela dohodnine za donacije?

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni v prilogi Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020.

Vsak posameznik lahko izbere do pet različnih upravičencev prejema dohodnine za donacije in med njih razdeli svojih 0,5 % odmerjene dohodnine.

Ko enkrat določite svojega upravičenca, vložena izjava velja za nedoločen čas. Novo zahtevo vložite le v primeru, če želite svojo donacijo nameniti novemu oziroma drugemu upravičencu, kot ste jo doslej.

Pravni nasvet

Kakšen je postopek za namenitev dela dohodnine za donacije?

Prejemnika dela dohodnine za donacije lahko določite na tri načine:

  • s pisno vlogo, ki jo naslovite na svoj finančni urad
  • preko sistema e-Davki
  • ustno na pristojni izpostavi finančnega urada

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Za namenitev dela dohodnine za donacije se je doslej odločil vsak tretji zavezanec za dohodnino. Povprečna donacija znaša 10 evrov. Skupaj se na leto tako prispeva okoli 4 milijone evrov.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Kakšen je rok za oddajo vloge za namenitev dela dohodnine za donacije?

Vlogo lahko oddate kadarkoli, a če želite, da se prejemnika dela dohodnine za donacije upošteva že za letošnjo dohodnino, je potrebno vlogo oddati do konca tekočega leta 2020.

  • Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra, leta za katero se dohodnina odmerja.
  • Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije.

Želim se prijaviti na e-novice

Kdo in kako se lahko uvrsti na seznam upravičencev za namenitev dela dohodnine za donacije?

Če se želi organizacija uvrstiti na seznam upravičencev za namenitev dela dohodnine za donacije, se mora obrniti na svoje pristojno resorno ministrstvo, ki vsebinsko pokriva področje njenega delovanja.

Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, najpozneje do 31. julija določi seznam upravičencev za leto, za katero se odmerja dohodnina. Komu so davčni zavezanci največkrat namenili sredstva v preteklih letih, si preberite v našem članku.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja