Go to Top

Pridobitna in nepridobitna dejavnost

Društva ter druge podobne organizacije (zavodi, fundacije…) naj bi praviloma bila ustanovljena za namene opravljanja t.i. nepridobitne dejavnosti, vendar se tekom poslovanja včasih pojavijo potrebe po storitvah ali dobavah blaga, ki sodijo v pridobitno dejavnost.

Pridobitna in nepridobitna dejavnostPodlago za navedeno najdejo organizacije najprej v Zakonu o davku do dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in sicer v 9. členu, ki navaja, da so zavezanke za davek tudi pravne osebe kot so zasebni zavodi, ustanove, politične stranke, verske skupnosti, zbornice, društva ter tudi nekateri javni zavodi, agencije ipd.). Bistvo pri vseh navedenih (naj bi bil) delovanje brez ustvarjanja dobička.

Glede na 9. člen ZDDPO-2 je torej razumeti, da davka (od dobička) ni potrebno plačevati organizaciji, ki je skladno s posebnim zakonom ustanovljeno za opravljanje »nepridobitne« dejavnosti in dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve, kar je razvidno iz ustanovnih listin. Tiste organizacije, ki ne izpolnjujejo pogojev morajo obračunati in plačati davek enako kot npr. gospodarske družbe (d.o.o.).

Med najpogostejše prihodke iz naslova nepridobitne dejavnosti štejemo:

  • donacije (fizičnih ali pravnih oseb)
  • članarine (fizičnih ali pravnih oseb)
  • volila in dediščine (fizičnih ali pravnih oseb)
  • sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov (proračunska sredstva)
  • namenska javna sredstva…

Nekaj primerov prihodkov iz pridobitne dejavnosti:

  • prodaja blaga (spominki, hrana, pijača, knjige…)
  • prodaja storitev (strežba hrane in pijače, organizacija dogodkov, reklamiranje…)
  • oddajanje v najem
  • prodaja osnovnih sredstev
  • dividende, obresti…

Med prihodke pridobitne dejavnosti se torej upoštevajo prejemki, ki jih organizacije prejmejo ali za prodajo blaga ali opravljeno storitev, ki sicer pomeni tržno dejavnost, in opravljanje le-te povzroči znatno izkrivljanje konkurence (v primerjavi z drugimi gospodarskimi subjekti, ki plačujejo davek od dobička). Sorazmerno z ugotovljenimi prihodki (koliko je enih in koliko drugih) se ugotavljajo tudi stroški in odhodki, ki znižajo davčno osnovo za davek.

Pripravila: Katarina Kompara, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja