Go to Top

Ustanovitev zavoda – pogoji in postopek ustanovitve

Ustanovitev zavoda je namenjena za opravljanje nepridobitne dejavnosti, kar v praksi pomeni določene omejitve.  Omejitev niso le zakonske – pri čemer lahko organizacija v skladu z 18. členom Zakona o zavodih izrecno opravlja tudi gospodarsko aktivnost, temveč tudi lingvistične.

Ste prepričani, da je “zavod” najprimernejša pravnoorganizacijska oblika za Vašo dejavnost? Poznate njene prednosti in slabosti? Potrebujete informacije, ki se nanašajo na davčne in finančne vidike? Datini finančni, davčni in računovodski svetovalci so edini pravi naslov! Pišite jim na [email protected] in povprašajte po ponudbi za svetovanje!

Informativni izračun plače

Ustanovitev zavoda za opravljanje neprofitne dejavnosti

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

V Sloveniji smo kaj hitro – že v času tranzicije ob osamosvojitvi – iz socializma v tržno gospodarstvo, izpustili socialno. Zlasti iz percepcije, saj razumevanje besedne zveze »neprofitne organizacije« v naši državi ni najboljše. Posledično se tudi socialno podjetništvo ni uspešno prijelo. Glavni razlog pa je ravno v popačenem razumevanju slednjih pojmov.

To, da je zavod neprofitna pravno-organizacijska oblika namreč pomeni, da svoj profit vlagamo nazaj v primarno dejavnost – torej razvoj novih programov, uresničevanje vizije, izobraževanje ekipe ipd.

Ustanovitev zavoda je priložnost za vse tiste gospodarstvenike, katerih namen je uresničevanje vizije, ki je koristna za družbo in ne toliko izplačevanje profitov.

Ustanovitev zavoda je primerna, če Vaš cilj ni ustvarjanje dobička

Ustanovitev zavoda tako predstavlja pravnoorganizacijsko obliko organizacije – bodisi javnega ali zasebnega prava, ki pogosto spominja na društvo. Tehnično predvsem zato, ker ne predvideva začetnega kapitala. Medtem ko vsebinsko ne zasleduje cilja pridobivanja dobička.

Potemtakem zavode lahko razumemo kot organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ipd.

Za ustanovitev zavoda je potreben TEMELJNI AKT!

Za ustanovitev zavoda se lahko odločijo tako domače kot tuje fizične in pravne osebe. Pri čemer je osnova za ustanovitev (zasebnega) zavoda temeljni akt, ki ureja njegovo poslovanja in razmerja med ustanovitelji. Skladno z 8. členom Zakona o zavodih mora vsebovati:

 • ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
 • ime in sedež zavoda,
 • dejavnosti zavoda,
 • določbe o organih zavoda,
 • sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela
 • vire, načine in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
 • način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in načini kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
 • pravice, obveznost in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
 • določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
 • medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
 • druge določbe v skladu z zakonom.

Se zavedate prednosti, ki jih prinaša ustanovitev zavoda?

 1. Pri takšnih pravnoorganizacijskih oblikah je prednost gotovo ta, da za ustanovitev zavoda ni predpisanega minimalnega osnovnega kapitala. Ob vpisu v register pristojno sodišče namreč presodi, ali so vložena sredstva zadostna za ustanovitev in opravljanje dejavnosti. Pri čemer ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
 2. Potem letna poročila, ki jih je sicer potrebno oddajati,  se ne objavljajo javno na AJPES.
 3. Nenazadnje pa tudi dobiček iz opravljanja nepridobitne dejavnosti ni predmet obdavčitve.

Četudi nas ustanovitev zavoda navdihuje zaradi vseh prednosti, ki jih prinaša ne smemo spregledati tudi nekaj pomanjkljivosti, s katerimi se lahko soočamo. Ena je gotova vezana na omejitev števila dejavnosti. Zatem je treba izkazati tudi nepridobiten namen ustanovitve. Ravno tako pa ni možna ustanovitev in spremembe prek e-Vem, temveč prek notarja – kar seveda ni brezplačno.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

 

Morda vas zanima tudi:

 1. Bolniška odsotnost – Kako si jo uredi zaposlena oseba?
 2. Kalkulatorji za informativne izračune
 3. Bruto – neto izračun plače
 4. Minimalna plača

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja