Go to Top

Dejavnosti podjetja

Dejavnosti podjetja – pri ustanovitvi podjetja ni določenih pogojev, zatorej ga lahko ustanovi kdor koli!

Dejavnosti  ki jo ima namen podjetje opravljati, zahteva lahko izpolnitev določenih pogojev. Določene dejavnosti podjetja so pogojene s posebnimi pogoji (regulirane), določene pa so proste (neregulirane). Vse so navedene v Standardni klasifikaciji dejavnosti.

 

Neregulirane dejavnosti

Za neregulirane dejavnosti ne obstajajo določeni pogoji za opravljanje dela, zato jih lahko opravlja vsakdo, ne da bi bil moral izpolniti kakšen pogoj.

Te so na primer poslovno svetovanje, računovodske storitve, programiranje, neformalno izobraževanje, organiziranje dogodkov, prevajanje, pisarniške dejavnosti, pripravljanje razpisov in podobno.

Regulirane dejavnosti

Regulirane dejavnosti v Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008, so tiste dejavnosti, pri katerih mora podjetnik, ki tako dejavnost registrira v svojem podjetju, izpolnjevati določene prav posebne pogoje, za opravljanje teh dejavnosti.

Te so na primer trgovina, gostinstvo, študentski servis, prodaja nepremičnin ali zavarovanj, avto-prevozništvo in podobno.

Obrtne dejavnosti

Od aprila 2013 ni več obvezno članstvo v Obrtno podjetniški zbornici. Za nekatere obrtne dejavnosti je potrebno tudi izpolniti določene zakonske pogoje in predpise ali imeti primerno strokovno izobrazbo.

Neuradno prečiščeno besedilo Obrtnega zakona (ObrZ-NPB3) lahko najdete tukaj. Pomembna je tudi Uredba o obrtnih dejavnostih (Ul. RS, št. 63/2013), ki določa pogoje za opravljanje določenih dejavnosti.

V ta sklop spadajo dejavnosti kot so gradbeništvo, proizvodnja v manjših količinah, kozmetični, frizerski, pedikerski, masažni salon in podobno.

Registracija podjetja

Ob registraciji podjetja lahko registrirate več različnih dejavnosti. Podjetje mora registrirati dejavnosti za vse tiste posle, ki jih bo opravljalo. S številom ne pretiravajte, saj je posamezno dejavnost kasneje enostavno, hitro in brezplačno dodati oziroma spremeniti.