Go to Top

Vračanje državne pomoči za čakanje na delo

Vračanje državne pomoči je tematika, s katero se trenutno ukvarja marsikatero podjetje, ki je v času epidemije koronavirusa prejelo pomoč po interventni zakonodaji. Če se namreč izkaže, da podjetje ni izpolnjevalo pogojev za državno pomoč, bo to potrebno vrniti.

V današnjem članku se bomo omejili na vračanje državne pomoči, ki so jo delodajalci prejeli v obliki povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na čakanju.

Informativni izračun dohodnine

Podjetje DATA d.o.o. je prava točka za konkretne in koristne pravne nasvete in svetovanja iz področja KPK zakonodaje!

Pri nas lahko najdete izkušene pravne strokovnjake, ki Vam nudijo strokovne pravne nasvete tako iz KPK zakonodaje, kot tudi delovno-pravne zakonodaje.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Ti področji si ne-malokrat prepletata in tehten premislek in posvet pri pravniku Vam lahko prihrani marsikatero grenko izkušnjo!

Pišite nam na data@data.si za Vašo ponudbo pravne storitve!

PKP7 je potrjen: kaj prinaša podjetjem?

Državne pomoči delodajalcem po interventni zakonodaji

 V obdobju epidemije koronavirusa, od 13. marca letos do danes, je bilo sprejetih več interventnih zakonov. Na tej podlagi so številni delodajalci zaprosili za državno pomoč. Ena izmed najbolj razširjenih oblik pomoči pa je bilo povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem na čakanju.

V katerih primerih bo torej potrebno prejeto pomoč vrniti?

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kateri so razlogi za vračanje državne pomoči?

Vračanje državne pomoči zaradi neizpolnjevanja pogoja zadostnega upada prihodkov:

 Kot osnovni pogoj za uveljavljanje državne pomoči v obliki povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na čakanju, je določen zadosten upad prihodkov zaradi epidemije.

Delodajalci, ki ne bodo izpolnili pogoja zadostnega upada prihodkov, so prejeto pomoč dolžni vrniti.

Minimalna plača 2021 bo višja: koliko po novem znaša?

Vračanje državne pomoči zaradi kršitev pravic delavcev in opustitve obveščanja ZRSZ:

 Delodajalci bodo morali izpeljati vračanje državne pomoči, ki so v obdobju prejemanja pomoči kršili pravice delavcev. Tako so prejeto pomoč dolžni vrniti delodajalci:

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

– ki v obdobju prejemanja pomoči delavcem niso izplačevali nadomestil plače,

– ki v obdobju prejemanja pomoči za delavce niso poravnavali prispevkov za obvezna socialna zavarovanja,

– ki so v obdobju prejemanja pomoči delavcem odrejali nadurno delo, čeprav bi to delo lahko opravili z delavci na začasnem čakanju na delo.

Prav tako so prejeto pomoč dolžni vrniti delodajalci, ki so kršili obveznost obveščanja Zavoda RS za zaposlovanje. To so delodajalci, ki so delavce na čakanju pozvali nazaj na delo, pa o tem niso obvestili ZRSZ.

Dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji

Vračanje državne pomoči zaradi predložitve lažne izjave:

 Vračanje državne pomoči je predvideno tudi za delodajalce, ki so v postopku predložili lažne izjave.

Obveznost velja za delodajalce;

– ki so pri oddaji vloge predložili lažno izjavo, da imajo plačane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti,

– ki so pri oddaji vloge predložili lažno izjavo, da imajo izpolnjene obveznostih iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let, ali lažno izjavo, da so zaposlenim na dan vložitve vloge poravnali nadomestila plače.

Pravni nasvet

Vračanje državne pomoči zaradi likvidacije in izplačil poslovodstvu:

Vračanje državne pomoči zavezuje tudi delodajalce, ki so pričeli postopek likvidacije v obdobju prejemanja sredstev ali v obdobju po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

Enako velja za delodajalce, pri katerih je od 11. 4. 2020 prišlo do:

– izplačila dobička,

-nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,

– izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja