Go to Top

Malica: Kakšna je lahko višina nadomestila?

Malica: Kakšna je lahko višina nadomestila?

Malica: Kakšna je lahko višina nadomestila – Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Kako pa je z nadomestilom za prehrano, če je malica organizirana?

izobraževanje

Potni nalogi

Zaradi nepravilno izpolnjenih potnih nalogov lahko dodatno plačilo davka doleti tako podjetje kot zaposlenega.

Več informacij

Glede službenih potovanj in napotitev na delo v tujino bodo z letom 2018 začela veljati drugačna pravila. Kljub temu pa še vedno velja, da mora biti povračilo stroškov na službenem potovanju dokumentirano s potnimi nalogi in računi. Potne naloge je zato treba izpolnjevati pravilno in sproti. Potni stroški pa morajo biti zaposlenemu nakazani na njegov transakcijski račun ali izplačani skupaj s plačo. Svoje znanje o potnih nalogih lahko izpopolnite tudi na našem izobraževanju.

Prijava na izobraževanje

malicaZakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 130. členu daje delavcu pravico do povračila stroškov v zvezi z delom, višina povračila pa je določena s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti. Povračilo stroškov, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, pa določa uredba o davčni obravnavi povračil stroškov.

Kakšen je minimalni in kakšen maksimalni znesek za malico v javnem in zasebnem sektorju, preverite v prispevku Minimalni in maksimalni znesek za malico.

Stroške, ki jih delavcu predstavlja malica, kot tudi vse druge stroške v zvezi z delom, je delodajalec delavcu dolžan povrniti mesečno, in sicer na plačilni dan. Kako je sestavljena plača, lahko preverite z našim kalkulatorjem, s katerim iz bruto zneska enostavno preračunate neto znesek.

Informativni izračun plače

Malica v primeru organizirane prehrane

Dovoljeni neobdavčeni znesek za prehrano med delom znaša 6,12 evra. V primeru, da ima podjetje organizirano brezplačno prehrano za svoje delavce, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja torej ne všteva povračilo stroškov prehrane v višini organizirane prehrane. Vendar ne več kot 6,12 evra. Če malica za posameznega delavca znaša manj kot 6,12 evra, bi lahko delodajalec delavcu neobdavčeno izplačal razliko do zneska 6,12 evra. A le, če bi ga k temu zavezoval predpis, denimo kolektivna pogodba.

Na Finančni upravi RS (FURS) ob tem opozarjajo tudi na sodno prakso. Kot navajajo, se stroški v zvezi z delom, sem spada tudi malica, izplačujejo le, če dejansko nastanejo. V primeru organizirane brezplačne prehrane pa praviloma delavcu malica ne predstavlja stroška.

Komentarjev (3)

 • PK 19. Septembra 2018 - 23:30 Odgovori

  Spoštovani,
  kot kuhar sem zaposlen v restavraciji, ki jo ima moja delodajalka (d.o.o.) v najemu. Ker imam kot kuhar dostop in možnost priprave hrane, nimam izplačane malice oz. malica na plačilni listi predstavlja znesek, ki ga delodajalka izplača za “pokrivanje” nadur. Ker se znesek malice in moje realno število nadur pogosto ne skladata, se razlika odtrga od moje plače (primer avgust 12 nadur urna postavka 4 € ne pokrije izplačanih 134 € za prehrano, zato sem razliko dolžan povrniti delodajalki). Zanima me, ali je takšna praksa v skladu s pravili.
  Ločeno bi vprašal pa še tole: to je moja prva zaposlitev, kjer sem začel še kot nesamostojni kuhar-pomočnik. Zaposlen sem za nedoločen čas, po izobrazbi pa sem gimnazijski maturant. Ker sem pri svojem delu že lep čas samostojen, me moti, da v pogodbi o zaposlitvi piše, da sem zaposlen kot pomočnik kuharja, kljub temu, da sem edini kuhar, ki oddela polni delovni čas in nadure, da ne govorim o tem, da sem pri delu pogosto prepuščen sam sebi, ker ni dovolj denarja za zaposlitev drugega kuharja ali pomočnika. Ali iz tega, da je moje delovno mesto v pogodbi opredeljeno kot “pomočnik kuharja”, sledijo kakšne posledice pri izplačilu plače oz. prispevkov, ki bi bile meni morebiti v škodo, delodajalki pa v korist?
  Hvala za odgovore.

  • Data, d.o.o. 20. Septembra 2018 - 8:17 Odgovori

   Spoštovani, hvala za vprašanje. Vaša situacija je tako specifična, da predlagamo pravno svetovanje, ki vam ga nudimo v podjetju Data, d.o.o. Potreben je namreč podroben pregled vaše pogodbe o zaposlitvi. Pišite na [email protected] in poslali vam bomo ponudbo. Srečno in lep pozdrav, Data d.o.o.

  • Janko 22. Marca 2019 - 16:55 Odgovori

   menjaj službo, nič ne štima, glede na npisano…

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja