Go to Top

Malica – koliko povračila oz. nadomestila vam pripada?

Malica – koliko znaša povračilo stroškov za prehrano? Koliko znaša v javnem in koliko v zasebnem sektorju? Do katere višine je malica oz. povračilo stroškov prehrane neobdavčeno?

Ustanovitev s.p. lahko opravite na DATA točki!

Malica v zasebnem sektorju

Kako je določena malica v zasebnem sektorju? Kolikšno povračilo za malico pripada v zasebnem sektorju? Za to je potrebno pogledati v kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti. V kolikor v kolektivni pogodbi ni določeno povračilo za malico oz. višina regresa za malico, se ta določi in uredi s podzakonskim aktom ali internim pravilnikom delodajalca. Če potrebujete pomoč pri pripravi takšnih pravilnikov se lahko obrnete na našo pravno službo. Za ponudbo storitve lahko pišete na data@data.si ali nas pokličete na 01/600-1530. Mimogrede, vas zanimajo tudi pravila za koriščenje letnega dopusta 2023?

Koliko bo znašala vaša plača? Preverite z našim kalkulatorjem!

pravno svetovanje

 Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

Do katere višine je neobdavčeno povračilo za malico?

S septembrom 2022 je lahko malica oz. povračilo stroškov za prehrano višje! V letu 2022 se je namreč spremenila Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. S septembrom 2022 je malica oz. povračilo za malico neobdavčeno do višine 7,96 evra na dan. Prej je bil ta znesek 6,12 evra na dan. Več o tem smo pisali v tem članku.

Veste, kakšen regres vas čaka v 2023?

Kaj določajo kolektivne pogodbe za povračilo za malico?

Večkrat je že bilo omenjeno, da zvišan najvišji neobdavčen znesek ne pomeni avtomatskega dviga za vse zaposlene, ko gre povračilo za malico. V zasebnem sektorju je namreč potrebno pogledati v kolektivne pogodbe. Kako je malica oz. povračilo za malico določeno v nekaterih kolektivnih pogodbah?

Kolektivna pogodba Malica oz. povračilo za malico
Kolektivna pogodba gostinstva in turizma Slovenije Višina povračila stroška prehrane med delom je 5,60 EUR na dan in se usklajuje vsakih 6 mesecev, januarja in julija, s količnikom rasti cen prehrambnih izdelkov. Prva uskladitev se opravi 1. julija 2023. (določeno z aneksom h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije)
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša najmanj 6,15 EUR za dneve prisotnosti na delu in največ v višini in pod pogoji, da se ta znesek ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 6,12 € na dan.
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša 7,96 €.
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 6,00 EUR.

Preberite tudi – Kilometrina 2023, kakšni zneski veljajo?

Malica v javnem sektorju

Kaj pa malica v javnem sektorju? V javnem sektorju povračilo za malico oz. t.i. regres za prehrano trenutno (od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023) znaša 6,60 evra na dan. To velja za javne uslužbence in funkcionarje.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja