Go to Top

Državna pomoč v času epidemije: roki za oddajo vlog

Državna pomoč v času epidemije je marsikatero podjetje rešila pred popolnim zaprtjem. Veliko vprašanj na temo oddaje vlog na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) za oblike pomoči podjetnikom prejemamo v podjetju DATA, d.o.o., zato smo pripravili kratek pregled, katere vloge iz interventnih zakonov je potrebno oddati do konca letošnjega leta.

Informativni izračun plače

Bi tudi vašemu podjetju prišla prav državna pomoč? Potrebujete pomoč pri pripravi vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči? Glede vprašanj do upravičenosti do posameznega ukrepa se lahko obrnete tudi na našo pravno službo. Pišite našim pravnikom na data@data.si in povprašajte po individualni ponudbi!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Državna pomoč v času epidemije: roki za oddajo vlog!

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

1. Državna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka

Državna pomoč skladno s petim interventnim zakonom (PKP5) predvideva tudi mesečni temeljni dohodek, do katerega so upravičene samozaposlene osebe, ki se v epidemiji covida-19 soočajo s težavami pri poslovanju. Dejavnost morajo opravljati najmanj od letošnjega 1. septembra 2020. Pogoj pa je padec prihodkov v letu 2020 za 20 odstotkov glede na lani.

 • Tisti samozaposleni in družbeniki, ki izpolnjujejo pogoje, da jim pripada državna pomoč, bodo za oktober, november in december prejeli temeljni dohodek v višini 1100 evrov.
 • Za samozaposlene v kulturi, ki jim država že zdaj plačuje prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je ta znesek določen v višini 700 evrov na mesec.
 • Kmetje, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko prejmejo 940 evrov na mesec.

PKP6 potrjen: vključuje tudi delno kritje fiksnih stroškov podjetij

2. Državna pomoč v obliki delnega povračila izpada prihodkov

Samozaposleni, družbeniki in kmetje lahko na podlagi PKP5 zaprosijo za delno povračilo izpada prihodkov zaradi odrejene karantene ali odsotnosti zaradi varstva otrok. Vrednost tega ukrepa je od 250 do največ 750 evrov mesečno, vendar se izključuje z ukrepom mesečnega temeljnega dohodka.

Državna pomoč v obliki delnega povračila izpada prihodkov pripada:

 • samozaposlenemu, ki je na dan 28. novembra 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
 • družbeniku ali delničarju gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan 28. novembra 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
 • kmetu, ki je na dan 28. novembra 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

Prehod meje v času epidemije: vam zaradi službene poti sledi karantena?

3. Državna pomoč v obliki odloga plačila davkov

Šesti interventni zakon (PKP6) določa milejše pogoje za odobritev plačilne ugodnosti poslovnim subjektom. Davčni organ bo tako davčnemu zavezancu lahko dovolil odlog plačila davkov zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Slednje pa enako velja za obročno plačilo davkov.

Ta državna pomoč v okviru PKP6 velja do 31. decembra 2020. Vlada Republike Slovenije lahko ukrep podaljša še za obdobje šestih mesecev. Prav tako pa PKP6 določa, da se za čas odloga ne zaračunajo obresti.

 • Če se bo davčni zavezanec odločil, da bi uveljavljal odlog plačila davkov, bo tako v vlogi navedel dejstva in priložil ustrezna dokazila, iz katerih izhaja izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov kot posledica epidemije.
 • Kot razlog lahko poslovni subjekt navede na primer izgubo naročil, odpoved pogodb poslovnih partnerjev, ustavitev projektov, nezmožnost dela zaradi omejenega prečkanja meja v času epidemije, onemogočeno delo zaradi izdanega morebitnega Odloka, kot je na primer Odlok o začasni prepovedi obratovanja.

Karantena kot razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi

3. Državna pomoč v obliki kritja fiksnih stroškov

Upravičenec do državne pomoči kritja fiksnih stroškov je pravna ali fizična oseba, ki je bila najkasneje 1. septembra 2020 registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti in ima na dan 28. novembra 2020:

 • vsaj enega zaposlenega,
 • samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
 • gospodarska družba družbenika ali delničarja oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja, ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Pravni nasvet

Oddaja vlog prek eDavkov

Če vam pripada državna pomoč in jo imate namen uveljavljati, vloge boste oddali preko sistema eDavki. Preko računalnika ali mobilne aplikacije jih je treba oddati najpozneje do 31. decembra 2020.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja