Go to Top

Odlog plačila davkov v času krize: PKP6 prinaša poenostavitev postopka

Odlog plačila davkov bo morda prišel prav tistim poslovnim subjektom, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za druge državne pomoči (na primer za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo doma, višje sile, plačila temeljnega dohodka …). So pa ti poslovni subjekti prav tako potrebni pomoči zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Šesti interventni zakon (PKP6) prinaša poenostavitev postopka za odlog plačila davkov. Katere so novosti?

Informativni izračun plače

Zaradi epidemije je gotovo tudi vaše podjetje utrpelo gospodarsko škodo. Radi bi uveljavljali pomoč iz naslova interventnih zakonov, a niste prepričani glede postopkov in pravic? Obrnite se na našo pravo službo, ki bo poskrbela, da pravočasno oddate vloge za pomoči in vam razjasni marsikatero novost hitro se spreminjajoče zakonodaje. Za individualno svetovanje pišite pravnicam na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Odlog plačila davkov: za kakšen ukrep gre?

Za davčne zavezance, poslovne subjekte, velja, da se jim lahko v skladu s 102. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) dovoli odlog plačila davkov za dve leti. To je možno pod določenim pogojem.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Če bi zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda. Pa tudi, če bi davčnemu zavezancu odlog plačila davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. Davčni zavezanec mora tako navesti razloge za odlog plačilo davkov ter finančnemu uradu utemeljeno pojasniti, da bi z odlogom davka preprečil hujšo gospodarsko škodo.

PKP6 potrjen: vključuje tudi delno kritje fiksnih stroškov podjetij

Odlog plačila davkov po PKP6

PKP6 določa milejše pogoje za odobritev plačilne ugodnosti poslovnim subjektom. Davčni organ bo tako davčnemu zavezancu lahko dovolil odlog plačila davkov zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Slednje pa enako velja za obročno plačilo davkov. V skladu s PKP6 ta ukrep velja do 31. decembra 2020. Vlada Republike Slovenije ga lahko podaljša še za obdobje šestih mesecev. Prav tako pa PKP6 določa, da se za čas odloga ne zaračunajo obresti.

  • Če se bo davčni zavezanec odločil, da bi uveljavljal odlog plačila davkov, bo tako v vlogi navedel dejstva in priložil ustrezna dokazila, iz katerih izhaja izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov kot posledica epidemije.
  • Kot razlog lahko poslovni subjekt navede na primer izgubo naročil, odpoved pogodb poslovnih partnerjev, ustavitev projektov, nezmožnost dela zaradi omejenega prečkanja meja v času epidemije, onemogočeno delo zaradi izdanega morebitnega Odloka, kot je na primer Odlok o začasni prepovedi obratovanja.

UPN plačilni nalog – kako ga pravilno izpolniti

1. Za katere davčne obveznosti je možno zaprositi odlog plačila davkov?

Davčni zavezanec lahko zaprosi za odlog plačila različnih davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti.

Pravni nasvet

2. Kam se odda vloga za odlog plačila davkov ter na kakšen način?

  • Zavezanec, ki bi želel izkoristiti ukrep odloga plačila davkov, lahko odda vlogo elektronsko preko portala eDavki (Finančna uprava Republike Slovenije (FURS)) kot lastni dokument.
  • Vlogo za odlog plačila davkov lahko pošlje tudi po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.

3. Kdaj boste obveščeni o odločitvi Fursa glede odloga plačila davkov?

Predviden rok glede odločitve je osem dni od dneva prejema vloge. Zavezanec bo odločbo prejel vročeno elektronsko preko sistema eDavki.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja