Go to Top

Obročno plačilo davkov v času koronavirusa

Obročno plačilo davkov je za marsikoga v času svetovne zdravstvene krize rešilna bilka. Epidemija koronavirusa, ki je sicer v Sloveniji podaljšana za 30 dni, je svet spravila v slab finančni položaj. Vlada se s sprejetimi ukrepi trudi ublažiti posledice epidemije na gospodarstvo, eden izmed pomembnih ukrepov pa je tudi obročno plačilo davkov.

Informativni izračun plače

Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje v teh izrednih razmerah. Bi potrebovali nekoga, da vam razloži, katere pravice vam pripadajo iz naslova obročnega odplačevanja davkov? Naša pravna služba vas lahko seznani z vsemi podrobnostmi, pišete ji pa lahko na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kdo lahko vloži vlogo za obročno plačilo davkov?

Če ste izgubili možnost pridobivanja prihodkov oziroma vas je prizadel Odlok o prepovedi obratovanja, lahko na Finančni upravi Republike Slovenije zaprosite za odlog plačila davka oziroma obročno plačilo davkov.

Davčni zavezanci, ki bodo zaprosili za obročno plačilo davkov, bodo morali dokazati, da bodo hujšo gospodarsko škodo uspeli preprečiti in obroke davka plačati ali plačila ustrezno zavarovati (na primer z vknjižbo zastavne pravice).

Vlogo za obročno plačilo davkov lahko vložijo:

  • pravne osebe,
  • združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti,
  • samostojni podjetniki
  • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost

Kot že omenjeno, bodo vložniki za obročno plačilo davkov morali dokazati, da bodo s tem ukrepom preprečili nastanek hujše gospodarske škode. To pomeni, da zavezanec ne bo postal trajneje nelikviden in ne bo pričel postopkov stečaja ali prisilne poravnave.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Seveda pa mora imeti zavezanec ob vložitvi vloge tudi poravnane obveznosti, ki so nastale do sprejetja Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP).

Kdaj in kako lahko vložite vlogo za obročno plačilo davkov?

Vloga se lahko vloži vse od 29. marca 2020, ko je pričel veljati ZIUJP. Ta ukrep bo možno izvajati vse do sprejetja sklepa Vlade Republike Slovenije, o tem, da so prenehali obstajati razlogi za ukrepe, sprejete s tem zakonom.

  • O vlogi oziroma načinu plačila davkov je davčni organ dolžan odločiti v osmih dneh od dneva prejema vloge.
  • Zavezanec mora vlogo oddati preko sistema eDavki ali po pošti oziroma elektronski pošti.

ŠESTI PROTIOKORONSKI PAKET

V koliko obrokih je možno plačilo davkov?

Davčni organ lahko zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije odobri odlog plačila ali pa plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev.

Pomembna novost pri sprejetem ukrepu pa je vezana na zapadlost neplačanih obveznosti. Če zavezanec za plačilo davka zamudi s plačilom enega obroka, hkrati zapadejo v plačilo vsi zapadli neplačani obroki, vendar šele tri mesece po prenehanju trajanja ukrepov po tem zakonu.

Za čas, ko je davčnemu zavezancu odobreno obročno plačilo davka na podlagi ZIUJP, se za neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) ne zaračunajo obresti.

Pravni nasvet

Za katere davščine je možno zaprositi za obročno plačilo davkov?

Obročno plačilo davkov je možno za:

  • plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna,
  • obračuna DDV
  • inšpekcijske odločbe
  • akontacije davka in davčni odtegljaj

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja