Go to Top

Odlog plačila in obročno plačevanje davkov

Odlog plačila, odpis in obročno plačevanje davkov so možnosti, ki jih ima na voljo gospodarstvo na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa po prenehanju interventnih ukrepov. Podrobneje jih predstavljamo v nadaljevanju.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Se vaše podjetje po koncu epidemije sooča s finančnimi težavami? Ne veste, kakšne možnosti so vam na voljo glede davčnih obveznosti? Pišite nam na [email protected] in si zagotovite strokovno pomoč izkušenega davčnega svetovalca!

Informativni izračun plače

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) določa ukrepe za blažitev posledic COVID-19. Ukrepi se  nanašajo na postopke za pobiranje davkov. Slednji zagotavljajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Odlog plačila in obročno plačilo

Odlog plačila in obročno plačilo po ZUIJP predvideva naslednje ukrepe:

  1. milejši pogoji za odobritev obročnega plačila oziroma odloga plačila za poslovne subjekte,
  2. možnost plačilnih ugodnosti tudi za akontacije davka in davčnega odtegljaja,
  3. ne obračunavanje obresti za čas odloga plačila oziroma obročnega plačila.

BRUTO NETO PLAČA

20.6.2020 je pričel veljati Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju – ZIUJP.  To pomeni, da od 20. 6. 2020 dalje podjetja ne morejo več zaprositi za odlog plačila oz. obročno plačilo davka po pogojih ZIUJP.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Odlog plačila je mogoč, a pod starimi pogoji!

Podjetja, ki so se znaša v težavah glede izpolnjevanja davčnih obveznosti lahko zaprosijo za odlog plačila oziroma obročno plačilo na podlagi določb Zakona o davčnem postopku. Kaj določa omenjeni zakon:

  • Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske škode: Zavezanec mora izkazati obstoj trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov na katere ni mogel vplivati in mu zato grozi hujša gospodarska škoda. Hkrati mora iz dokazil izhajati, da bi z odlogom oz. obročnim plačilom davka škodo lahko preprečil.
  • Obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila): Pri tem se ne ugotavljajo kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode. Podjetje mora izpolniti obrazec in obvezno predložiti ustrezen zavarovalni instrument ali dovoliti vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.
  • Obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov): ta možnost je dana samo  srednjim in velikim podjetjem. Slednjim ni potrebno izkazati kriterijev za nastanek hujše gospodarske škode. Predložiti pa morajo pravnomočni sklep o potrjenem sporazumu o finančnem prestrukturiranju ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Vir: FURS

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja