Go to Top

FURS – ove evidence in zavrnitve državne pomoči

FURS je institucija, kateri podjetja in podjetniki (upravičenci) preko eDavkov tudi v času izrednih razmer oddajajo dokumente in poročila. Tako oddana dokumentacija predstavlja osnovo, na podlagi katere se presoja upravičenost do državne pomoči. Pravna služba DATA je odkrila primere, kjer so neusklajeni informacijski sistemi FURS -a lahko med drugim razlog za zavrnitev državne pomoči. Slednje je seveda nedopustno, zato se pravniki DATA tudi v teh primerih borimo za odpravo napak v korist upravičencev.

Informativni izračun plače

Ste tudi v vašem podjetju prejeli sklep o zavrnitvi pravice do povračila izplačanih nadomestil plač? Dvomite o pravilnosti navedb, ki izhajajo iz obrazložitve? Pišite našim pravnikom na data@data.si ali jih pokličite na 01 6001 528 ter zahtevajte svojo ponudbo za svetovanje!

Kaj drugi korona paket prinaša delodajalcem?

FURS nima posodobljenih evidenc

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Mega zakona? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Pravniki DATA tokrat opozarjamo na neposodobljen informacijski sistem FURS, ki je lahko razlog za prejem sklepov o zavrnitvi pravice do povračila izplačanih nadomestil plač. V tem prispevku izpostavljamo zgolj enega izmed primerov, kjer je vlagatelj neupravičeno prejel sklep o zavrnitvi.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Računovodja oddala REK, a na eDavkih ni zaveden

Iz prejetega sklepa o zavrnitvi pravice do povračil izplačanih nadomestil plač, ki ga je prejelo podjetje A izhaja, da z vpogledom v podatke FURS na določen presečni datum, vlagatelj na dan vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje vloge.

Dejansko pa je računovodja za podjetja A v roku, t.j. 18.3.2020, kreirala REK obrazec ter obrazec ZAP/M. REK je oddala na eDavke, obrazec ZAP/M pa na AJPES. AJPES je obrazec ZAP/M zaznal kot oddan, na eDavkih pa ni zabeleženega prejema REK obrazca. Po prejemu zavrnitve je ponovno preverila stanje oddanih dokumentov, ki potrdila, do sta bila dokumenta kreirana in oddana.

Kako torej ravnati v situaciji, ko je več kot očitno tudi iz javno objavljenih opozoril na spletni strani FURS, da podatki v evidencah FURS niso posodobljeni in ne ustrezajo dejanskemu stanju?

18.3.2020 je bila za ozemlje Republike Slovenije že razglašena epidemija

Spomnimo, 18.3.2020 je bila za državo že razglašena epidemija in delodajalci pozvani, da organizirajo delo od doma oziroma začasno prenehajo z izvajanjem dejavnosti. Kljub temu so danes sankcionirani, če so v času epidemije sledili navodilom Vlade RS in posledično opustili ali zamudili s kakšno obveznostjo do države.

Ker se v podjetju DATA zavedamo, da je od našega vestnega ravnanja neposredno odvisna zakonitost poslovanje naših strank, podjetij in podjetnikov, smo vse napore usmerili  v to, da je bila vsa dokumentacija oddana v rokih, ki jih določa naša zakonodaja. Posledično se nam zdi nedopustno, da FURS tokrat zavezancev ni pozival k predložitvi obrazcev. Iz prakse namreč izhaja, da FURS zavezance praviloma poziva k predložitvi REK obrazcev.

Zakaj torej tokrat, ko je več kot očitno slednje še bolj pomembno kot sicer, tega ni storil? So temu krive izredne razmere, zmeda glede vzpostavitve potrebnega informacijskega okolja, preobremenjenost s številnimi vprašanji naslovljenimi na FURS?

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja