Go to Top

Drugi korona paket prinaša pomoč popoldanskim s.p., ki zaposlujete

Drugi korona paket prinaša državno pomoč zaradi posledic epidemije COVID-19 tudi popoldanskim s.p., a le na področju plač in prispevkov za zaposlene delavce.

Informativni izračun plače

Drugi korona paket popoldanskim s.p.-ji ne omogoča pridobitve temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov. Lahko pa uveljavljajo pomoč na področju plač in prispevkov za zaposlene delavce. Kakšno pomoč jim zagotavlja drugi korona paket in pod katerimi pogoji?

Zaposlenim niste izplačali kriznega dodatka?

Drugi korona paket pomoč prinaša popoldanskim s.p., ki so poslali svoje zaposlene na čakanje na delo

Želite, da izkušeni računovodja preveri ali izpolnjujete pogoje za državno pomoč? Rezervirajte si termin na 01 600 1530!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Popoldanski s.p.-ji, ki imajo zaposlene delavce, in jim v času epidemije ne morejo zagotavljati dela iz poslovnih razlogov, lahko delavce napotijo na čakanje na delo. Za čas čakanja na delo delavcem pripada nadomestilo plače v višini 80% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev pred začetkom odsotnosti.

Nadomestilo v enaki višini pripada tudi delavcem, ki v času epidemije ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica:

  • obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali
  • nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali
  • nezmožnosti prihoda na delo zaradi zaprtja mej s sosednjimi državami.

Popoldanski s.p. kot delodajalec lahko za te delavce uveljavlja državno pomoč, ki jo prinaša drugi korona paket, v obliki povračila izplačanih nadomestil plače in oprostitve plačila prispevkov za socialna zavarovanja.

Državna pomoč za samozaposlene?

Kakšne pogoje določa drugi korona paket za popoldanske s.p., ki uveljavljajo pravice 

28.aprila 2020 je Državni zbor potrdil novelo Interventnega zakona (t.i. drugi korona paket), ki prinaša spremembe glede pogojev, ki jih mora izpolnjevati delodajalec za pridobitev državne pomoči. Novela zakona sicer še ni pričela veljati, pogoji, ki jih bo moral izpolnjevati delodajalec pa so:

    • upad prihodkov v letu 2020 zaradi epidemije za več kot 10 % glede na leto 2019,
    • poravnane vse obveznosti do države.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Delodajalci, ki niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, bodo do pomoči upravičeni, če se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, bodo do pomoči upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Kaj 2. korona paket prinaša delodajalcem?

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo

Popoldanski s.p-ji, ki zaposlujejo delavce in ti v času epidemije normalno opravljajo delo, so upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vsakemu delavcu, ki dela, pa delodajalec (popoldanski s.p.) izplača mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov. Izjema pri upravičenosti do kriznega dodatka  so delavci, katerih zadnja izplačana mesečna plača je presegla trikratnik minimalne plače.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja