Go to Top

Javni potniški promet ukinjen: kako postopati, ko prihod na delo ni mogoč?

Javni potniški promet se je s ponedeljkom zopet ustavil. V luči ukrepov za zajezitev epidemije je za 14 dni ukinjen medkrajevni, mestni in železniški javni prevoz. Ukrep tako povzroča marsikaterem delodajalcu preglavice glede organizacije prevoza na delo in povračila potnih stroškov. Kako postopati v primeru, ko prihod delavca na delo sploh ni mogoč?

Informativni izračun plače

Eden od ukrepov vlade za zajezitev epidemije je ustavitev javnega potniškega prometa. Vaši zaposleni so primorani poiskati drug način prihoda na delo, vi pa niste prepričani, kako obračunati potne stroške? Pišite našemu računovodskemu servisu na data@data.si. Odlikujejo jih dolgoletne izkušnje, hkrati pa neprestano sledijo vsem novostim na področju hitro se spreminjajoče zakonodaje.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Javni potniški promet ustavljen: kako bo prevoz na delo in z dela urejen?

Pred dnevi smo pisali o tem, da je Vlada Republike Slovenije z ostalimi preventivnimi ukrepi sprejela odločitev, da se za 14 dni ustavi tudi javni potniški promet. Marsikateri delavci, ki v tem obdobju ostajajo na svojem delovnem mestu, so tako primorani poiskati drug način prihoda na delo. Ker jim iz utemeljenih razlogov javni potniški promet ni na voljo, se zastavlja vprašanja, kako in kdo bo organiziral prevoz na delo?

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Javni potniški promet ni na voljo: to so alternative!

  • Delavci se lahko organizirajo tako, da se skupaj pripeljejo na delo v enem vozilu. V avtomobilu ne sme biti več kot šest oseb, vso potniki pa morajo biti zaposleni v istem podjetju.
  • Četudi javni potniški promet ni na voljo, je dovoljen prevoz na delo in z dela, ki ga organizira delodajalec. Delodajalci za svoje delavce še naprej lahko izvajajo avtobusne prevoze v lastni režiji.
  • Taksi prevozov Odlok o prepovedi obratovanja ni prizadel, zato lahko neovirano obratujejo.

Zgoraj naštete rešitve so lahko izhod v sili, toda kako postopati, ko nobenega od v tem trenutku dostopnih alternativ delavcu ni na voljo? V takšnem primeru je ob upoštevanju vseh okoliščin, ki vplivajo na to, da delavec ne more priti na kraj opravljanja dela, mogoče govoriti o nastanku višje sile.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Javni potniški promet ukinjen: višja sila!

Delavec, ki mu javni potniški promet ni na voljo, svojo nezmožnost prihoda na delo lahko upravičuje z nastankom višje sile. Pravni standard višje sile pa je v obligacijskih razmerjih opredeljen s tremi elementi:

  • prisotnost zunanjega vzroka,
  • nepričakovanost dogodka ter
  • neizogibnost in neodvrnljivost dogodka.

Pri višji sili gre za dogodek, ki nastane zunaj vpliva delavca in delodajalca. Za opravičenost odsotnosti z dela delavca pa je treba presojati prisotnost vseh elementov višje sile v vsakem konkretnem primeru.

ŠESTI PROTIOKORONSKI PAKET

Dolžnosti delavca v primeru višje sile

Delavec mora skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) svojega delodajalca obveščati o okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti. Delavec, ki mu javni potniški promet ni na voljo in zaradi tega ne more priti na kraj opravljanja dela, mora delodajalca obvestiti o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Pravni nasvet

Ali delavcu v primeru višje sile pripada nadomestilo plače?

Trenutno veljavna interventna zakonodaja ne določa posebne pravne podlage do nadomestila plače, ker je ukinjen javni potniški promet. V tem primeru je treba upoštevati splošen delovnopravni okvir ZDR-1. Ta določa, da je delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, upravičen do nadomestila plače:

  • v višini 50 odstotkov plače oziroma
  • najmanj 70 odstotkov minimalne plače.

Povračilo nadomestila delodajalcem s strani države trenutno ni predvideno.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja