Go to Top

Povračilo potnih stroškov sedaj ko je javni promet ustavljen

Povračilo potnih stroškov sedaj, ko je javni promet ustavljen je tematika, s katero se ukvarjata marsikateri delodajalec in računovodja. Vprašanje še posebej aktualno po vladni deregulaciji cen goriv. Delodajalci, ali boste torej znali pravilno obračunati potne stroške, ki pripadajo vašim zaposlenim?

Informativni izračun plače

Poleg plače je obveznost delodajalcev tudi povračilo potnih stroškov. Ali kot delodajalec poznate svoje obveznosti glede povračila potnih stroškov?  Potrebujete pomoč pri obračunu in izplačilu potnih stroškov zaposlenim? Vašo dilemo zaupajte izkušenim računovodjem na [email protected]!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Podlaga za povračilo potnih stroškov

Potrebujete računovodsko svetovanje?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, povračilo potnih stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih nalog in del na službenem potovanju. Delodajalci, ste seznanjeni kateri so prejemki iz delovnega razmerja? Imate urejene vse zahtevane interne akte in pravilnike?

Povračilo potnih stroškov in njegova višina sta odvisna od sledečih dejavnikov:

  • dejavnosti delodajalca,
  • razdalje med delovnim mestom in prebivališčem zaposlenega,
  • možnosti uporabe javnega prevoza in
  • morebitnega dogovora med delavcem in delodajalcem o povračilu potnih stroškov.

Višino izplačil za povračilo potnih stroškov ureja Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

ŠESTI PROTIOKORONSKI PAKET

Prevoz na delo in z dela – povračilo potnih stroškov ob uporabi javnega prevoza

Večina delodajalcev se pri višini povračila potnih stroškov drži omejitve, pri kateri se povračilo stroškov ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Za zaposlene v zasebnem sektorju je ta višina določena z višino stroškov javnega prevoza. Izpolnjen pogoj za povračilo stroškov javnega prevoza pa je, da je razdalja med delavčevim prebivališčem in delovnim mestom vsaj 1 kilometer. Določene kolektivne pogodbe pa določajo tudi nižje zneske povračil stroškov prevoza na delo, od polnih cen vozovnic za javni prevoz.

Kako pa se potni stroški obračunajo v javni upravi? Javni uslužbenci so do povračila potnih stroškov v višini javnega prevoza upravičeni, če znaša razdalja med delavčevim prebivališčem in delovnim mestom vsaj 2 kilometra.

Pravni nasvet

Kaj pa če javni prevoz ni možen? Kako urediti povračilo potnih stroškov?

Javni prevoz je možen, če:

  • javni prevoz obstaja,
  • ga je glede na delovni čas zaposlenega možno uporabiti in
  • uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas zaposlenega, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, ne pomeni več kot eno uro dnevne časovne izgube v eno smer.

Uredba določa, da se za povračilo potnih stroškov od prebivališča do prvega možnega javnega prevoza (če je razdalja več kot 1 km za zasebni sektor in več kot 2 km za javni sektor) v davčno osnovo ne všteva povračilo potnih stroškov do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in le-temu najbližjim postajališčem.

BRUTO NETO PLAČA

Covid-19: javni promet je zaustavljen, kako obračunam povračilo potnih stroškov?

Delavec, zaposlen v zasebnem sektorju, iz utemeljenih razlogov (COVID-19 in ustavitve javnega prevoza) ne more uporabljati javnega prevoza, zato se v davčno osnovo, ne všteva povračilo potnih stroškov do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Delodajalec bo torej zaposlenim za čas nedelovanja javnega prevoza, obračunaval kilometrino za prevoz na delo in z dela.

Določene dejavnosti in pa predvsem javni sektor pa višino izplačila kilometrine za prevoz na delo in z dela, vežejo na maloprodajne cene naftnih derivatov. Če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov se je do 30. septembra 2020 oblikovala na osnovi določb Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 21/18).

S 1.10.2020 pa je prišlo do pomembne novosti na tem področju, saj so se cene naftnih derivatov liberalizirale in se prosto določajo na trgu. Določeno je, da se za obračun kilometrine, za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (v nadaljevanju NMB-95) uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani.

Referenčne podatke za maloprodajne cene NMB-95 za posamezne mesece, bo MJU objavil na svoji spletni strani do 6. dne v tekočem mesecu za posamezni pretekli mesec.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja