Go to Top

Prejemki iz delovnih razmerij – podjetja, imate urejene interne akte?

Prejemki iz delovnih razmerij in ZDR-1

Prejemki iz delovnih razmerij  so določeni že v samem Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), nekateri pa so dodatno določeni s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti in v aktih pri delodajalcih. Za določene prejemke ZDR-1 ne določa kdaj, pod kakšnimi pogoji in v kakšnih višinah se morajo prejemki izplačati zaposlenim, ampak napotuje na kolektivne pogodbe. Na primer dodatek za delovno dobo je prejemek, ki ga ZDR-1 določa kot obveznega, glede same višine pa ZDR-1 napotuje na kolektivne pogodbe. V kolikor delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti, tako to ne pomeni, da višine dodatka ni potrebno določiti. Delodajalec v tem primeru določi dodatek za delovno dobo v svojih aktih. Katere so posamezne vrste prejemkov?

Informativni izračun plače

Potrebujete interni akt, kjer bi imeli urejeno vse glede prejemkov, ki jih izplačujete svojim zaposlenim? Vse akte v naši pravni službi pripravimo individualno ter jih prilagodimo ostalim zahtevam naročnika. V kolikor bi želeli pripravo pravilnika, potem nam pišite na data@data.si ali pa nas pokličite na 01 600 1530.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Plačilo za delo je sestavljeno iz plače in drugih vrst plačil

ZDR v 126. členu določa, da je plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače in morebitnih drugih vrst plačil. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov ter tudi plačila za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kateri so prejemki, ki jih poznamo?

Poznamo plačilo za delo, druge osebne prejemke, povračila stroškov v zvezi z delom in nadomestila plače.

BRUTO NETO PLAČA

Katere prejemke zajema plačilo za delo?

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

  • osnovna plača
  • del plače za delovno uspešnost
  • plačilo za poslovno uspešnost
  • dodatki (iz naslova delovnega časa kot npr. nočno, nadurno delo, nedelja, prazniki; obremenitve pri delu; neugodni vplivi okolja; nevarnosti pri delu; delovna doba)

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Drugi osebni prejemki so:

  • regres za letni dopust
  • odpravnina

Potrebujete pomoč pri izdelavi poslovnega načrta?

Med prejemki so tudi povračila stroškov v zvezi z delom

Pravni nasvet

Prejemki so tudi nadomestila plače

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja