Go to Top

Identifikacija za DDV – Kdaj je obvezna? Kdaj ni? Kakšen je postopek?

Identifikacija za DDV je lahko nujna tudi za fizične osebe

Identifikacija za DDV je v določenih primerih nujna – tako za podjetja kot za fizične osebe. Kateri so te primeri? Kdaj se Vam to izplača?

Informativni izračun plače

Identifikacija za DDV kot fizična oseba – le kadar ta opravlja dejavnost!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Zavezanec za DDV je lahko celo fizična oseba, saj zakon določa, da je to lahko kdorkoli, ki opravlja kakršnokoli dejavnost. Identifikacija za DDV je lahko izvedena tudi za fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot je npr. oddajanje nepremičnin.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kdo se mora registrirati za DDV?

Davčni zavezanec mora oddati zahtevek za izdajo DDV številke (identifikacija za DDV), v kolikor bo verjetno, da bo v zadnjih 12-ih mesecih prekoračil 50.000 evrov obdavčljivega prometa.

Identifikacija za DDV je po želji možna navkljub ne-doseganju tega kriterija in vstop v DDV sistem je možen tudi prostovoljno. Vendar mora v tem primeru zavezanec uporabljati to izbiro še najmanj 60 mesecev po vstopu v DDV sistem.

Regres za upokojence 2021

Še drugi primeri, kjer je identifikacija za DDV obvezna…

Kdaj pa je identifikacija za DDV še potrebna? V primeru pridobitve blaga znotraj Unije že v mesecu, v katerem je verjetno, da bo skupni znesek pridobitev v tekočem letu presegel 10.000 evrov. Enak limit velja tudi za davčne zavezance, ki opravljajo le dobave blaga ali storitev, za katere nima pravice do odbitka DDV.

Identifikacija za DDV je zahtevana tudi za davčne zavezance, ki opravljajo storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES plačati DDV izključno prejemnik storitve in davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Republike Slovenije opravijo storitve, za katere je dolžan plačati DDV.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

»Registriral sem podjetje na SPOT ali VEM točki… Je bila zame opravljena tudi identifikacija za DDV avtomatično?«

Ob sami registraciji podjetja (s.p. ali d.o.o.) še niste DDV zavezanec. Identifikacija za DDV je mogoča šele ko zavezanec morate oddati posebno vlogo za vstop v DDV sistem. K njej morate predložiti tudi ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno zakaj bi potrebovali vstopiti v DDV sistem.

»Opozorjen sem bil, da mora moj s.p. postati »atipični« DDV zavezanec. Je to isto?«

V kratkem povedano – »ne«. Atipični DDV zavezanec mora postati zavezanec, ki bo izstavljal račune pravnim osebam iz drugih držav članic EU. Vstop v sistem kot »atipični« DDV zavezanec lahko opravi enako preko e-Davkov, in priloži pogodbo s tujim kupcem. Postopek je izveden veliko hitreje kot za običajno identifikacijsko številko za namene DDV.

Pri tem mora tak zavezanec paziti ob izdajanju računov, saj si DDV-ja ne bo odbijal, bo pa razvidno iz klavzule na izdanem računu, da je registriran kot atipični DDV zavezanec.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Sankcije in ne-identifikacija za DDV

V kolikor davčni zavezanec ne predloži zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV ali zahtevka ne predloži v predpisanem roku ali na predpisan način, je ta lahko kaznovan za prekršek. Predpisane globe so:

  • z globo od 4.000 do 75.000 evrov se kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 evrov.
  • z globo od 3.000 do 50.000 evrov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
  • z globo od 1.000 do 10.000 evrov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe z globo od 1.200 do 10.000 evrov.
  • z globo v višini od 800 do 10.000 evrov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
  • z globo od 400 do 5.000 evrov posameznik, ki stori navedeni prekršek.

podjetniško svetovanje

Kako poteka identifikacija za DDV oz. pridobitev DDV številke?

Identifikacija zavezanca za DDV poteka tako, da zavezanec preko e-Davkov vloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. Ob tem mora vključiti podatke, ki so predpisani z obrazcem DDV-P2. K vlogi zavezanec navadno priloži tudi pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.. Obrazec lahko s predpisanimi dokumenti zavezanec odda tudi prek sistema SPOT.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Identifikacija za DDV pomeni, da morate upoštevati tudi številne posebnosti in podrobnosti!

V primeru obračunavanja DDV obstajajo številne posebnosti. Nekatere med njimi veljajo za poslovanje s podjetji iz članic EU, druge za podjetja izven EU. Tudi določeno blago ali storitve ima ob prodaji posebno stopnjo DDV, kot tudi določen tip davčnih zavezancev – npr. kmetje, zavarovalnice ali potovalne agencije.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja