Go to Top

Poslovni načrt – zakaj ga bi morali izdelati pred odprtjem podjetja?

Poslovni načrt je prvi korak, ki bi ga moral narediti bodoči podjetnik. Pogosto pa temu ni tako. Na DATA točki SPOT Registracija podjetniški svetovalci vsak dan registrirajo ducat podjetij (s.p., d.o.o.). Večina izmed njih pa izrazi potrebo po izdelanem poslovnem načrtu šele, ko se odloči za kandidiranje na javnih razpisih ali ko poslovni načrt od njih zahteva poslovna banka. V nadaljevanju vam predstavljamo, zakaj je dobro izdelati poslovni načrt že pred dejansko registracijo podjetja.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Razmišljate o registraciji lastnega podjetja? Bi potrebovali dodatne informacije glede fiksnih stroškov, ki jih boste imeli s podjetjem ali bi zgolj želeli pridobiti dodatne splošne informacije? Vabimo vas, da si ogledate bogato ponudbo podjetniških izobraževanj! Za rezervacijo termina za brezplačno registracijo podjetja na DATA točki SPOT Registracija pa nam lahko pišete na [email protected]!

Informativni izračun plače

 Poslovni načrt – načrtovanje poti do uspeha!

Potrebujete pomoč pri pisanju poslovnega načrta? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

V sklopu naših podjetniških seminarjev udeležence večkrat povprašamo po njihovem poslovnem načrtu. Njihovi poslovni načrti niso pomanjkljivi ali nerealni – v veliki večini jih sploh nimajo!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Je dovolj, da imate poslovno idejo zgolj “v glavi”? Številni bodoči podjetniki so strokovnjaki na svojem področju. Vendar se je potrebno zavedati tudi, kako pomembno je ustvariti dober poslovni načrt in ga nato redno pregledovati in nadgrajevati. Res je, veliko podjetnikov uspe tudi brez podrobno razdelanega poslovnega načrta! Kljub temu pa je veliko tudi tistih, ki ne delijo enake usode. Težko bi z gotovostjo trdili, da je temu krivo dejstvo, da niso izdelali poslovnega načrta. Morebiti pa bi poslovni načrt lahko pozitivno pripomogel k doseganju željenih poslovnih ciljev.

BRUTO NETO PLAČA

Pisanje poslovnega načrta vas prisili, da se osredotočite na osnove vašega posla!

Podjetniški svetovalci svetujemo podjetnikom, da pri izdelavi poslovnega načrta aktivno sodelujejo. Sama vsebina poslovnega načrta je namreč vnaprej predvidena. Tako podjetnika na nek način prisli, da razmišlja o dobaviteljih, kupcih, nabavnih cenah, maržah, prodajnih kanalih, trženju ipd. Izhodišče poslovnega načrta je podjetniška ideja in njen tržni potencial! Še tako dobra in inovativna podjetniška ideja ne zadošča za uspeh, če na trgu ni izkazan dovolj velik interes in povpraševanje.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Poslovni načrt in predpisano vsebino!

Poslovni načrt ima predpisane osnovne sestavine. Seveda pa se po potrebi in glede na naravo podjetja vsebine tudi dodajajo in nadgrajujejo. To je še posebej značilno za poslovne načrte, ki so zahtevana obvezna priloga posameznim javnim razpisom. Ti poslovni načrti so specifični predvsem v tem, da mora vsebina zajeti tiste poudarke, ki se po javnem razpisu “točkujejo”.

V splošnem pa bi naj bi osnovni poslovni načrt vseboval naslednje sestavine:

  • predstavitev podjetja in vodstvene ekipe,
  • predstavitev izdelkov in/ali storitev,
  • predstavitev kupcev,
  • predstavitev dobaviteljev,
  • predstavitev vizije, poslanstva, strateškega načrta podjetja,
  • tržno analizo – iz katere izhaja tržni potencial za prodajo,
  • predstavitev načrta trženja izdelkov in/ali storitev,
  • izdelava finančnega načrta predvidenega bodočega poslovanja.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Poslovni načrt in finančni načrt?

Poslovni načrt ima obvezno prilogo – finančni načrt. Izdelava finančnega načrta poslovanja bodočega podjetja je izredno pomemben segment poslovnega načrta. V procesu opredelitve vaših kupcev in dobaviteljev naj bi namreč dobro raziskali cene vhodnih surovin na eni strani ter določili ceno izdelkov in/ali storitev, ki jih boste prodajali. Pridobili boste tudi podatek o fiksnih stroških podjetja (računovodstvo, stroški banke, strošek prispevkov in ostalih obveznih zavarovanj ipd.), o strošku morebitnih najemnin, se soočili s potrebo po investiciji v lastne poslovne prostore… Te številke boste nato vnesli v eno izmed orodij za izdelavo finančnih projekcij. Na takšen način izdelan finančni načrt vam lahko služi kot izredno dober pokazatelj kako finančno uspešno poslovanje lahko pričakujete, vas opogumi za razmišljanje o dvigu marže, iskanju možnosti za nižanje stroškov ipd.

Potrebujete pomoč pri izdelavi poslovnega načrta?

Potrebujete poslovni načrt za namen kandidiranja na javnem razpisu? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja