Go to Top

P2 spodbuda za zagonska podjetja

V okviru razpisa P2 Slovenski podjetniški sklad s finančno podporo že 12 let spodbuja zagon tehnološko inovativnih podjetij. Produkt je namenjen podjetjem, ki so podjetje ustanovili nedavno in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.

Informativni izračun plače

Imate inovativno poslovno idejo? Niste prepričani, kje in kako lahko pridobite sredstva za zagon podjetja in razvoj? Pridružite se nam na 13. Dnevih podjetništva! Naši podjetniški svetovalci bodo z vami delili dragocene informacije, ki vam bodo zagotovo olajšale marsikatero poslovno odločitev!

Osnovni pogoji za prijavo na produkt P2

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Za  prijavo na produkt P2 mora podjetje izpolnjevati 3 osnovne pogoje:

 1. podjetje mora biti registrirano v Sloveniji,
 2. podjetje mora biti registrirano kot d.o.o., s.p. ali zadruga,
 3. podjetje ne sme biti registrirano pred določenim datumom. Datum je določen z vsakokratnim razpisom.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Drugi pogoji za prijavo na produkt P2

Poleg osnovnih pogojev je za uspešno vključitev v produkt P2 pomembno še izpolnjevanje drugih pogojev. Ti pogoji so:

 1. Zaprta finančna konstrukcija: lastna sredstva + pričakovana sredstva iz razpisa P2 + premostitvena sredstva.
 2. Poslovanje z dobičkom najkasneje v letu, kot določa vsakokratni razpis P2.
 3. Proizvodi in storitve, ki so tržno naravnani.
 4. Razvoj mora potekati v podjetju (izjema je lahko področje, ki ga podjetje ne zmore/zna razvijati samo).
 5. Podjetje v treh letih ni prejelo več kot 200.000 evrov državne pomoči („De minimis“).
 6. Vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter delovanje v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo.
 7. Prijava v slovenskem jeziku, vsi izračuni v evrih.
 8. Najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju ima podjetje vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Dnevi podjetništva 2020

Predstavitveni načrt

Ob prijavi na javni razpis P2 mora prijavitelj izdelati predstavitveni načrt. Iz slednjega mora izhajati predstavitev ekipe, problema, rešitev, edinstvena ponujena vrednost in neobranljiva prednost produkta, ki se razvija ter segmenti kupcev. Pomemben sestavni del predstavitvenega načrta je finančni načrt, v katerem prijavitelj predstavi toke prihodkov, strukturo stroškov in ključne kazalnike ter terminski načrt dosedanjih in prihodnjih aktivnosti.

BRUTO NETO PLAČA

Višina subvencije po razpisu P2

Maksimalna odobrena višina subvencije, ki jo lahko podjetje prejme, je 54.000 EUR. Subvencija se prejme v treh zaporednih izplačilih, in sicer

 • največ 10.000 EUR v prvem letu,
 • največ 12.000 EUR v drugem letu in
 • največ 32.000 EUR v tretjem letu.

Podrobneje bom javni razpis P2 predstavili na 13. Dnevih podjetništva, 17.11.2020. Vljudno vabljeni!

13. DNEVI PODJETNIŠTVA

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Projekt “13. Dnevi podjetništva 2020” sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logotipi

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja