Go to Top

Samozaposleni v kulturi: kdaj se obrestuje vpis v razvid?

Samozaposleni v kulturi – to je poseben status, ki se ga ne da enačiti z s.p.

Samozaposleni v kulturi so ustvarjalci na področju kulture, ki samostojno opravljajo različne poklice s področja kulture in so vpisani v razvid pri Ministrstvu za kulturo (MK). Ali se bolj obrestuje pridobiti status samozaposlenega v kulturi ali status samostojnega podjetnika?

Informativni izračun plače

Ste ustvarjalec na področju kulture, ki je vpisan v razvid pri MK, a razmišljate o odprtju s.p.-ja? Osebe, ki imajo status samostojnega kulturnega delavca, lahko odprejo tudi s.p., pri svetovanju glede celotnega postopka pa so vam lahko v pomoč naši strokovnjaki na DATA točka SPOT registracija. Za individualno ponudbo jim pišite na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Samozaposleni v kulturi: kdaj se obrestuje vpisati v razvid?

  • Če oseba izpolnjuje pogoje za plačilo prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, potem se ji obrestuje, da se vpiše v razvid samostojnih kulturnih delavcev.
  • Če tega pogoja oseba ne izpolnjuje, potem je bolje, da se odloči za samostojno podjetniško pot.

Preberite tudi – Koliko bo znašala minimalna plača v 2022?

Samozaposleni v kulturi in plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Samozaposleni v kulturi lahko pridobijo pravico za plačilo prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. Pogoji za pridobitev pravice so naslednji:

  • samozaposleni so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri MK,
  • njihovo delo v zadnjih petih letih pomeni izjemen kulturni prispevek ali
  • njihovo delo v zadnjih petih letih pomeni prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic (poklici, ki jih je zaradi kadrovskih potreb v kulturi treba posebej podpirati.)

V letu 2020 lahko izplačilo prispevkov za socialno varnost uveljavljajo tisti samozaposleni s priznano pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, katerih povprečni dohodek zadnjih treh let ne presega zneska 20.051,28 evrov bruto. Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna se podeljuje za pet let, z možnostjo ponovnih podeljevanj.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Samozaposleni v kulturi in opravljanje dejavnosti

Samozaposleni v kulturi samostojno opravljajo dejavnosti, ki so v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) navedene pod šifro:

  • 90.030 Umetniško ustvarjanje,
  • 71.111 Arhitekturno projektiranje in
  • 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Šifro dejavnosti, ki jo bodo opravljali kot samozaposleni v kulturi, dobijo na odločbi MK-ja.

Želite registrirati s.p.?

Pravni nasvet

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

Samozaposleni v kulturi: kdaj se obrestuje odpreti s.p.?

Samozaposleni v kulturi lahko registrirajo s.p. za opravljanje vseh drugih dejavnosti, ki jih s statusom kulturnika ne morejo opravljati.

  • Če imajo posamezniki dvojni status in jim kot samozaposlenim v kulturi država plačuje prispevke, potem prispevkov na s.p. ni.
  • Če imajo dvojni status in jim država kot samozaposleni osebi v kulturi ne plačuje prispevkov za socialno zavarovanje, se odločijo sami, s katerega statusa bodo plačevali prispevke – ali kot fizična oseba z dejavnostjo ali kot samostojni podjetnik.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja