Go to Top

Znižani prispevki za prvo ustanovitev s.p.-ja tudi v novem letu!

Znižani prispevki za prvo ustanovitev s.p.-ja bodo veljali tudi v prihodnjem letu 2021. Prvo leto poslovanja bodo tako prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za samostojnega podjetnika nižji za 50 odstotkov (%). Znižani prispevki pa so drugo leto manjši za 30 %.

Informativni izračun plače

Želite vstopiti v svet podjetništva? Z odgovori na vprašanja, dileme in strahove vam odgovarjamo na webinarju “Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja“. Sicer pa se za samostojno podjetniško pot lahko odločite že decembra, a začnete poslovati v prihajajočem letu. Pri postopku registracije s.p.-ja na DATA točka SPOT registracija bodo naši referenti poskrbeli za uresničitev vaših podjetniških vizij. Pišite jim na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Znižani prispevki za premierne podjetnike od leta 2013

Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G) v 14. točki 145. člena, ki jo je potrdil Državni zbor 15. decembra 2015, ne predvideva sprememb glede samostojnih podjetnikov. Sem je vključena možnost, da so prvo leto poslovanja znižani prispevki oziroma so podjetniki oproščeni plačila prispevka za zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 50 % zneska prispevka. V drugem letu poslovanja pa 30 % tega prispevka.

Znižani prispevki so najbolj pogosto vprašanje bodočih podjetnikov

Vsak, ki se bo odločil za ustanovitev s p.-ja ali d.o.o.-ja, mora načrtovati vse postopke pred ustanovitvijo. Eno najpogostejših vprašanj podjetnikov na tej stopnji priprave na registracijo je, kakšne stroške bo imel, ko bo registriral podjetje in koliko znašajo znižani prispevki.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delež stroškov, ki zadevajo plačevanje socialnih prispevkov, je pri fiksnih mesečnih stroških podjetnika po navadi največji.

Koliko znašajo znižani prispevki?

Stroške socialnega zavarovanja lahko samostojni podjetnik, ki se prvič odloči za ustanovitev oziroma prijavo s.p.-ja, tako zniža. Podjetnik, ki uveljavlja omenjeno ugodnost, plača prvo leto namesto 401,98 evrov prispevkov mesečno 273,86 evrov prispevkov za socialna zavarovanja.

Pravni nasvet

Dodatno znižani prispevki za podjetnika, ki je tudi starš

Že znižani prispevki so lahko še nižji, če ima oseba, ki se je odločila za ustanovitev s.p.-ja (pa tudi pri samozaposlitvi v d.o.o.), otroka, mlajšega od 3 let oziroma drugega otroka mlajšega od 6 let, saj se lahko odloči za uveljavitev krajšega delovnega časa.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Vlogo za krajši delovni čas iz naslova starševskega varstva odda na Centru za socialno delo (CSD). Po prejemu odločbe CSD-ja si podjetnik ustrezno uredi zavarovanje. Polovico prispevkov si nato plačuje sam, polovico krije država. Že tako znižani prispevki po uveljavitvi spremembe znašajo 136,93 evra.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja