Go to Top

Ali lastnik podjetja, ki je v likvidaciji in je davčni dolžnik, lahko odpre popoldanski s. p.?

Podjetniki in mnogi drugi, ki se s podjetništvom ali takšnimi in drugačnimi vprašanji v povezavi s poslovanjem srečujete, se na naše podjetniške, pravne, davčne in računovodske svetovalce večkrat obrnete z različnimi vprašanji in tokrat vas je zanimalo, če lahko oseba, ki je v likvidaciji ali oseba, ki je davčni dolžnik, odpre podjetje. Odgovor je: ne more.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Kje pa vas davek žuli? Na kaj morate biti podjetniki še posebej pozorni in kje vas najraje ulovi inšpekcija?

Več informacij

Kako podjetniški svetovalec ve, če je oseba davčni dolžnik?

Kdo je davčni dolžnik? Tista fizična ali pravna oseba, ki nima poravnanih davčnih obveznosti. Za davčno obveznost se poleg davkov štejejo tudi uvozne in izvozne dajatve, prispevki za pokojninsko, invalidsko in obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje in starševsko varstvo, kmetijska nadomestila in z njim povezani drugi ukrepi ter obresti, stroški postopka pobiranja davka, denarne kazni in globe ter stroški postopka o prekršku, ki jih odmerja in izreka Furs (t. i. pripadajoče dajatve). Če davčne obveznosti niso poravnane, Furs izda opomin, ki v primeru, da obveznosti po prejetju le tega še vedno niso poravnane, vodijo v davčno izvršbo; gre za upravni postopek, urejen po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2).

Likvidacija podjetja je prenehanje obstoja gospodarske organizacije. Poznamo redno in prisilno likvidacijo oziroma stečaj podjetja.

Prijava na izobraževanje

Portal e-Vem, prek katerega naši podjetniški svetovalci na VEM točki DATA pripravljajo dokumentacijo podjetja (s. p., pop. s. p. in d. o. o.) je povezan s Finančno upravo RS (Furs) in ko vtipkajo davčno številko osebe, ki želi registrirati npr. s. p., se jim čez minuto na portalu pojavi obvestilo, če ima ta oseba kakšne omejitve. Če jih nima, lahko postopek registracije normalno steče naprej. Če pa omejitve so, je portal narejen tako, da svetovalci to obvestilo Fursa stranki natisnejo, da točno izve, kaj Fursu dolguje. Oseba gre s tem obvestilom na Furs, kjer uredi zadeve, Furs pa nato izda potrdilo, da je dolg poplačan in stranka se tako lahko vrne na postopek registracije. Obvestilo Fursa služi kot priloga k vlogi za registracijo.

Če je oseba v likvidaciji ali je davčni dolžnik, potem podjetja, dokler pri finančni upravi zadev ne uredi, ne more odpreti.

Klikni in deli

Če je podjetnik v stečajnem, likvidacijskem postopku in dolžnik, potem ima stečajnega ali likvidacijskega upravitelja, ki mu mora pisno dovoliti, da lahko registrira podjetje. Tudi to dovoljenje je priloga k vlogi za registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Podjetništvo prinaša odgovornost!

Imate davčno vprašanje? Rezervirajte si svoj termin za posvet!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Davčni dolžnikOseba, ki se odloči za ustanovitev podjetja, mora vedeti, da jo čaka velika odgovornost. Odgovornosti se glede na obliko podjetja razlikujejo, vemo, da denimo samostojni podjetnik za poslovanje odgovarja z vsem svojim premoženjem, torej s premoženjem podjetja ter hkrati s svojim lastnim, zasebnim premoženjem.

Prijava na izobraževanje

Vse razlike med odgovornostjo in pogoji poslovanja za s. p. in d. o. o. najdete na tej povezavi, spomnimo pa vas še na to, da samostojni podjetniki po novem lahko vse svoje račune vodijo le prek enega transakcijskega računa (torej vsi računi, tako osebni kot poslovni, na enem TRR), kljub temu pa je banka tista, ki določi oznako računa – A (osebni račun) ali T (poslovni račun) – glede na okoliščine, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o vodenju računa, glede na status imetnika TRR ali glede na lastnost sredstev na računu. Več: Edini račun samostojnega podjetnika bo poslovni račun.

Tudi poleti se lahko lotite ustanovitve podjetja! Registracija podjetja na VEM točki DATA je brezplačna, hitra in enostavna. Svoj termin si lahko zagotovite na data@data.si ali na telefonu 01 600 1530.

Pripravili: Bogdana Rejc in Monika Kern, Data d. o. o.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja