Go to Top

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Predavatelja: B. Rejc, uni. dipl. soc. in A. M. Pavlović, uni. dipl. prav. | Dunajska cesta 136, Ljubljana | 90 min.

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Vsebina izobraževanja

Spoznajte predavatelja

Predavatelj na izobraževanju
B. Rejc, uni. dipl. soc. in A. M. Pavlović, uni. dipl. prav.

Bogdana Rejc, uni. dipl. soc., je podjetniška svetovalka, ki podjetnikom pomaga čez postopke registracije in spremembe podatkov ter vodi izobraževanja. Ana Marija Pavlović, uni. dipl. prav., podjetnikom svetuje na področjih gospodarskega, izvršilnega in delovnega prava ter se ukvarja s pogodbenimi razmerji.

Če mislite, da je "tistih" 10 zakonov več kot dovolj, kar mora o poslu vedeti (bodoči) podjetnik, se krepko motite. Za uspešno, konkurenčno in efektivno poslovanje je potrebno poznavanje vseh zakonov, ki urejajo področje gospodarskega poslovanja. Teh je brez podzakonskih aktov oziroma predpisov okoli 40. Čeprav zakoni med laiki veljajo za suhoparna besedila, vam jih na DATI predstavimo jasno, preprosto in podkrepimo s primeri iz prakse.

Ta seminar bi moral vsak podjetnik obiskati večkrat, saj se zakonodaja iz leta v leto nekoliko spreminja. Namenjen je vsem, ki si kot (bodoči) podjetnik želite dobro spoznati svoje dolžnosti in pravice, vsem, ki vas je že obiskala inšpekcija, pa se na morebiten ponovni obisk želite dobro pripraviti ter tudi tistim, ki jih - držimo pesti - inšpekcija ne bo obiskala nikoli.

Na seminarju vam tako predstavimo zakonodajo, ki velja za poslovni svet, še posebej pa izpostavimo tiste dele slovenske zakonodaje, ki jih morate poznati, če želite, da vas inšpekcija pri pregledu preskoči. Kako pa veste, da na vrata ne trka vaša konkurenca, temveč inšpektor? Izdamo vam, kakšne so vaše obveznosti in pravice v primeru inšpekcijskega nadzora!

Program

Dragi podjetniki, na seminarju vam izdamo vse predpise, ki se tičejo zaposlovanja, trga dela, socialne varnosti, poslovanja, pogodbenih razmerij, davkov, financ, trgovine, gostinstva in še marsičesa. Zakonodaje, ki jo mora podjetnik v določenem poslu poznati, je veliko. Da se med zakoni ne bi izgubljali, smo za vas pregledali natančen in ažuren pregled vsega najpomembnejšega za vaše poslovanje. V drugem delu se bomo pogovarjali o inšpekcijskih službah v Sloveniji. Kako so urejene, katere so, kdaj pride do nadzora in kako ga uspešno »speljati« do konca? Kakšne so vaše dolžnosti, kakšne pravice, kakšna pooblastila imajo inšpektorji in česar ne smejo narediti? Kaj pa, če gre za »inšpektorja pod krinko«? Datini izkušeni podjetniška svetovalka in pravnica vam obljubljata vse prej kot dolgočasno predavanje med členi slovenske zakonodaje, za vas pa sta pripravili tudi praktične primere poteka inšpekcijskih pregledov iz prakse.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Vsem podjetnikom in vodstvenim delavcem v podjetjih, odgovornim osebam podjetij in samostojnim podjetnikom. Če ste stranka našega računovodstva, je seminar za vas brezplačen!

Trenutno za seminar ni razpisanih terminov.

Vaša naložba v znanje

49,00 EUR +DDV

Prijavite se

Prijavo na seminar lahko opravite tudi preko telefona na 01 6001 530 ali data@data.si. Preverite tudi seznam ostalih izobraževanj.

Ko bomo prejeli vašo prijavo na seminar, vam bomo poslali predračun. Vljudno vas prosimo, da ga poravnate vsaj 3 dni pred udeležbo, saj bomo le tako vedeli, da se boste seminarja zagotovo udeležili.

V kolikor se seminarja ne boste mogli udeležiti, nas vsaj 3 dni pred pričetkom seminarja obvestite (po telefonu 01 6001 530 ali e-pošti data@data.si), da bomo vaše mesto odstopili drugemu.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 delovne dni pred pričetkom izobraževanja. Odjav oz. sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo upoštevati. V kolikor se ne boste odjavili prej kot 3 dni pred dogodkom, vam zaračunamo administrativne stroške, in sicer v vrednosti 20% kotizacije.

Udeleženci tega izobraževanja so izbrali tudi

skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja. Brezplačna ustanovitev s.p. ali d.o.o. na SPOT Registracije! Več informacij

varstvo in zdravje pri delu

Varstvo in zdravje pri delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu. Določene obveznosti po ZVZD-1 pa imajo tudi samozaposlene osebe. Varstvo in zdravje pri delu je usposabljanje, ki je zakonska obveznost! Več informacij