Go to Top

Mali proizvajalec vina in njegove trošarine

Pisali smo že o tem, da je z mesecem avgustom v uporabo stopil novi Zakon o trošarinah (ZTro-1), ki je prinesel odpravo nekaterih administrativnih bremen, najbolj pa so nad novim zakonom navdušeni t. i. mali pivovarji in žganjarji, saj zakon zanje prinaša polovične trošarine, spremembe pa je zakon prinesel tudi za vse, ki ste mali proizvajalec vina.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Preden se lotite posla vam svetujemo, kaj se vam najbolj izplača ter boste kot podjetnik postali zavezanec za DDV.

Več informacij

Status: mali proizvajalec vina

Organizacijska oblika poslovanja (v okviru dejavnosti, registrirane v skladu s predpisi o gospodarskih družbah ali v okviru dopolnilne dejavnosti po predpisih o kmetijstvu ali kot fizična oseba/»čisti« kmet) ne vpliva na pridobitev statusa malega proizvajalca vina. Status malega proizvajalca vina (mirnega in penečega) ni vezan na (ne)opravljanje dejavnosti. Omejitev je le velikost vinograda, ki jo ima oseba v lasti oziroma v uporabi (največ 20 hektarov) in proizvedena količina vina (največ 100.000 litrov).

Prijava na brezplačno izobraževanje

Mali proizvajalec vina ne plača trošarine za proizvedene količine vina v koledarskem letu (0 evrov za en hektoliter mirnega vina in penečega vina), v kolikor pa obveznost za obračun in plačilo trošarine nastane, pa ga mora mali proizvajalec vina vložiti do 25. februarja tekočega leta za preteklo leto.

mali proizvajalec vinaDovoljenje za odpremo vina v drugo državo članico

Če želi mali proizvajalec vina pridobiti dovoljenje, s katerim lahko odpremlja vino v režimu odloga osebi v drugi državi članici, katere zakonodaja to tudi določa, mora imeli spremni vinarski dokument ali elektronski trošarinski dokument v računalniško podprtem sistemu EMCS.

Tako mali proizvajalci vina v režimu odloga nastopajo kot izjema od splošnega pravila, ki določa, da lahko izdelke v režimu odloga plačila trošarine odpremlja le imetnik trošarinskega skladišča in pooblaščeni uvoznik. Pogoji so:

Prijava na brezplačno izobraževanje

  • Dovoljenje za odpremo vina v režimu odloga se izda na ime osebe, ki je zaprosila za izdajo, in se ne sme prenašati na drugo osebo.
  • Za dovoljenje lahko zaprosi oseba, ki izpolnjuje pogoje za malega proizvajalca vina; oseba ni imetnik dovoljenja za trošarinsko skladišče; oseba odpremlja vino v režimu odloga osebi v drugi državi članici in redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti.

Prejemanje vina od malega proizvajala vina iz druge države članice

Osebi, ki ima pravico prejemati trošarinske izdelke v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji (ima status imetnika trošarinskega skladišča ali pooblaščenega prejemnika ali začasno pooblaščene ga prejemnika), se omogoči prejemanje vina v režimu odloga plačila trošarine od malega proizvajalca vina iz druge države članice s spremnim vinarskim dokumentom, ki mora biti priložen pošiljki vina,

Prijava na brezplačno izobraževanje

Priznana lastna raba vina

Za vino, proizvedeno za lastno rabo, ne nastane obveznost prijave in obračunavanja ter plačevanja trošarine. Lastno rabo lahko uveljavlja le fizična oseba skupaj s člani gospodinjstva oziroma kmetijskega gospodarstva, ki se v skladu s predpisi o kmetijstvu šteje za kmetijo, ki ima v lasti oziroma uporabi največ 0,1 hektara vinograda in vino proizvede iz lastnega grozdja (do največ 600 litrov).

Za preseganje količinske omejitve za lastno rabo ali poraba vina za namene, ki ni lastna raba (npr. prodaja), nastane obveznost predložitve obračuna in plačila trošarine, kot mali proizvajalec vina

Mali proizvajalec vina ni več vezan na (ne)opravljanje dejavnosti, omejitev statusa je le velikost vinograda in proizvedena količina vina.

Klikni in deli

Prijava na brezplačno izobraževanje

Preberite tudi:

Tudi poleti se lahko lotite ustanovitve podjetja! Registracija podjetja na VEM točki DATA je brezplačna, hitra in enostavna. Svoj termin si lahko zagotovite na [email protected] ali na telefonu 01 600 1530.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja