Go to Top

Archives

Ekonomsko odvisne osebe – kateri samozaposleni so to?

Ekonomsko odvisne osebe so podjetniki, ki večino prihodkov pridobijo s sodelovanjem z enim naročnikom Ekonomsko odvisna oseba je pojem, ki  ga uvaja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Gre za samozaposleno osebo ali več njih, ki na podlagi civilnega prava, osebno, za plačilo in samostojno, dlje časa opravlja delo za istega naročnika ter sama ne zaposluje delavcev. V kolikor bi potrebovali pomoč glede tolmačenja pogodbe o poslovnem sodelovanju, se lahko obrnete Nadaljuj z branjem

Globe za diskriminacijo na delovnem mestu – koliko in komu?

Globe za diskriminacijo grozijo delodajalcem, ki kršijo prepoved diskriminacije Globe za diskriminacijo na delovnem mestu predpišejo inšpektorji za delo, ki opravljajo nadzor nad izvrševanjem predpisov, ki so določeni v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Varstvo nad zagotavljanjem enake obravnave oziroma prepovedi diskriminaciji pa opravlja tudi zagovornik načela enakosti. To je samostojen in neodvisen državni organ, ki zagotavlja varstvo pred diskriminacijo v Republiki Sloveniji. Če bi potrebovali pomoč glede tolmačenja delovno-pravne Nadaljuj z branjem

Vnovično odprtje s.p. – kakšni so pogoji pri ponovnem odprtju?

Vnovično odprtje s.p. Vnovično odprtje s.p. je mogoče, če podjetnik ni davčni dolžnik. V kolikor se odločite za vnovično odprtje s.p., si rezervirajte termin za registracijo podjetja prek spletnega obrazca ali pa nas pokličite na 01/600-1530! Ustanovite podjetje na Dati! Pokličite na 01/600-1530 ali pišite na [email protected]! Vnovično odprtje s.p. potem, ko je podjetnik prvi s.p. zaprl Pogoj za to, da se podjetnik ponovno registrira kot samostojni podjetnik je, da ima iz prvega poslovanja Nadaljuj z branjem

Račune sedaj ni obvezno izstaviti stranki – a kako je s številčenjem?

Račune, ki bodo izstavljeni strankam, kot tiste ne –oboji bodo preverjani s strani inšpektorjev! Račune je bilo do sedaj vsakič potrebno natisniti izstaviti stranki in po potrebi te račune tudi davčno potrditi. Z novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) račune ni več potrebno izstaviti stranki, v kolikor ta tega ne zahteva. Pri tem pa se podjetnikom porajajo številna vprašanja, prav pri številčenju računov in njihovi digitalni potrditvi. Informativni Nadaljuj z branjem

Podjetniško znanje lahko pridobite na seminarjih v podjetju Data!

Podjetniško znanje, ki jih udeleženci seminarjev pridobijo v podjetju DATA so odličen vir informacij za začetek ali nadaljevanje podjetniške poti. V podjetju DATA d.o.o. že vrsto let izvajamo številna predavanja, seminarje in delavnice, ki so vsem, ki razmišljajo o podjetniški poti, v pomoč pri pripravi na ustanovitev podjetja in pri zbiranju informacij za uspešno poslovanje že delujočega podjetja. Predavanja, ki jih izvajajo zaposleni v podjetju DATA, so podkrepljena s praktičnimi Nadaljuj z branjem

Cena goriv bo za 1 leto oblikovana po tej formuli

Cena goriv bo ponovno regulirana z vladnim ukrepom – ta bo veljal 1 leto! Cena goriv je z novo vladno uredbo, ki bo prešla v veljavo v torek 21.6.2022, regulirana za celo leto. Med tem pa cena goriv na bencinskih servisih na površinah avtocest ne bodo podvržena regulaciji. Boste zaradi draginje elektrike in pogonskih goriv za naslednji tank ponovno morali stali v vrsti? Mimogrede, v podjetju Data imamo tudi odlične davčne strokovnjake, ki Nadaljuj z branjem

Akt o sistemizaciji delovnih mest – za določene delodajalce je obvezen!

Akt o sistemizaciji delovnih mest je eden najpomembnejših internih aktov Akt o sistemizaciji delovnih mest je eden najpomembnejših internih aktov v podjetjih, ki zaposlujejo delavce. Za določene delodajalce pa je tudi obvezen. Akt o sistemizaciji delovnih mest predstavlja splošni interni akt delodajalca, ki opredeljuje pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Če bi potrebovali pomoč glede ureditve delovno-pravnih razmerij ali tolmačenja kolektivne pogodbe, ki velja za vašo dejavnost, se Nadaljuj z branjem

Olajšava za prvi vpis s.p. pomeni 50 odstotkov nižje PiZ prispevke

Olajšava za prvi vpis s.p. krepko zmanjša mesečne prispevke samostojnim podjetnikom! Ob prvem vpisu v Poslovni register Slovenije (PRS),  samostojni podjetnik plačuje nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ). Mimogrede, ko spoznate vse povezano z odprtjem lastnega s.p., si rezervirajte termin za registracije podjetja  pri nas prek spletnega obrazca ali pa nas pokličite na 01/600-1530! Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530! Olajšava za prvi vpis s.p. je pogosto Nadaljuj z branjem

Posojila se prično »zares« in bolj izrazito dražiti z julijem!

Posojila so v dobri meri odvisna od obrestne mere ECB, ki se napovedano zvišuje! Posojila oz. ceno izposoje denarja, v večji meri diktira višina ključnih obrestnih mer Evropske centralne banke (ECB). Ta je napovedala prvo resno zvišanje v juliju. To zvišanje bo praktično prvo v desetletju! Kako bo to vplivalo na umirjanje vročega trga nepremičnin v Sloveniji? Če pa potrebujete pomoč pri tolmačenju kupo-prodajne pogodbe, se lahko obrnete na naše pravne Nadaljuj z branjem

Pobot preko portala AJPES – kaj morate vedeti?

Pobot vsak mesec opravi AJPES po urniku Pobot, obvezni večstranski, je urejen z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) in je v veljavi že od konca Julija 2012. Čeprav prijavljajo podjetja in podjetniki svoje zapadlosti v obvezni pobot že skoraj 10 let, se še vedno dogaja, da nekateri na to obveznost pozabijo. Vsak mesec po objavljenem urniku AJPES, morajo poslovni subjekti prijaviti v večstranski pobot svoje neporavnane zapadle obveznosti Nadaljuj z branjem

Obdavčitev kapitala – obresti, dividende in dobiček iz kapitala

Obdavčitev kapitala- se bo obdržala sprememba iz marca 2022? Obdavčitev kapitala se je konec marca 2022 spremenila. Sicer je nova vlada, med vrsticami, napovedala, da davčna zakonodaja takšna ne bo obstala vseeno predstavljamo možnosti obdavčitve v tekočem letu 2022, v kolikor do spremembe ne bo prišlo! Največja novost je izbira zavezancev ali želijo obdavčitev kapitala po progresivni dohodninski lestvici (od 16% do 45%) ali cedularno, z fiksno davčno stopnjo glede Nadaljuj z branjem

Cene na Hrvaškem  – alarm pred turistično sezono!

Cene na Hrvaškem letijo v nebo – aprilska inflacija je skoraj 10%! Cene na Hrvaškem so po aprilskih podatkih poskočile za 9,4 % v primerjavi z lanskimi. Harmoniziran indeks je višji, pri 9,6 %. Največ življenjske draginje je moč pripisati hrani in brez-alkoholnim pijačam (12,8 %), transportu (16,4 %) ter  tudi poskoku cen v storitveni industriji, kot npr. restavracijah in hotelih (11,1 %). Sicer ni edina država članica, ki se Nadaljuj z branjem

Ustanovitev nove družbe prej kot v 3 mesecih je (ob pogojih) možna!

Ustanovitev nove družbe Ustanovitev nove družbe prej kot v 3 mesecih je za družbenika možna, v kolikor izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Ko jih poznate, rezervirajte termin registracije podjetja prek spletnega obrazca ali pa nas pokličite na 01/600-1530! Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530! Ustanovitev nove družbe in zakonodaja 3. odstavek 10.a člena ZGD-1 navaja, da družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ne more postati oseba, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovila družbo z Nadaljuj z branjem

eRačun FURSa za plačilo obveznosti – tudi podjetij in podjetnikov!

eRačun za podjetja in podjetnike eRačun FURSa je bil do sedaj namenjen plačevanju obveznosti za prispevke in je namenjen samozaposlenim, kmetov, prostovoljno vključenim v socialno zavarovanje, popoldancem ter delodajalcem. S 06.06.2022 pa je na novo omogočeno, da eRačun uporabijo podjetniki in podjetja za plačilo akontacije davka od dohodka iz dejavnosti oziroma davka od dohodka pravnih oseb ter akontacijo dohodnine. Mimogrede, v podjetju Data imamo tudi odlične davčne strokovnjake, ki vam lahko pomagajo razrešiti Nadaljuj z branjem