Go to Top

Davčna številka in identifikacijska številka – je to eno in isto?

Davčna številka avtomatično, identifikacijska ne

Davčna številka je edinstvena za vsako fizično in pravno osebo. Fizične osebe, državljani, jo pridobijo z rojstvom, tujci z vpisom v davčni register. Razlog, selitev v Slovenijo ali pridobivanje prihodkov v Sloveniji. Slovenske pravne osebe davčno številko pridobijo z vpisom v sodni register. Druge organizacije, npr. zavodi, društva, ustanove, z vpisom v predpisan register. Identifikacijska številka je izdana izključno po zahtevku in je namenjena le za DDV.

Če bi potrebovali davčni posvet, se lahko dogovorite za davčno svetovanje z našimi strokovnjaki. Za termin strokovnega plačljivega svetovanja lahko pišete na data@data.si ali nas pokličete na 01/600-1530!

Informativni izračun plače

Davčna številka

S pridobitvijo davčne številke postane fizična ali pravna oseba zavezanec za vse davke. Za fizične osebe pomeni davčna številka v prvi vrsti zavezanost za plačilo osebnega davka, dohodnine. Pravnim osebam je davčna številka določena ob registraciji, vpisom v sodni register. Samostojni podjetniki pri opravljanju svoje dejavnosti uporabljajo osebno davčno številko.

Izračun dohodnine

Davčna številka je sestavljena iz osmih naključno izbranih številk, kontroliranih po modulu 11 (prvih sedem mest je naključno izbranih, osma pa je kontrolna številka). Tuje fizične osebe morajo opraviti vpis v davčni register in na podlagi vloge je davčna številka izdana s strani davčnega organa.

Želite registrirati s.p.?

Davčni register je informatizirana zbirka podatkov o zavezancih in ga vodi Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). V davčni register se vpišejo:

• fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
• fizične osebe z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
samostojni podjetniki posamezniki,
• subjekti vpisa v sodni register,
• pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v drug register oziroma drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije in niso osebe iz prve ali četrte alinee (subjekti vpisa v sodni register ali samostojni podjetniki),
• pravne in fizične osebe, ki nimajo sedeža ali druge registrirane oblike v Republiki Sloveniji in opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije,
• združenja oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti,
• neposredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna,
• po potrebi tudi osebe, ki niso zajete v prejšnjih alineah.

Vpis v davčni register se izvede na podlagi prijave za vpis v davčni register oziroma po uradni dolžnosti, kot je primer rojstvo fizične osebe ali registracija družbe. Ob vpisu v davčni register se subjektu vpisa dodeli davčna številka. Davčna številka je obvezna za vsako osebo, ki je udeležena v davčnem postopku.

Kakšen znesek kilometrine si lahko obračuna podjetnik

Koristne povezave:
Prijava za vpis podatkov fizične osebe v davčni register (pridobitev davčne številka)
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=davcni_register_fo

Prijava za vpis podatkov pravne osebe v davčni register (pridobitev davčne številka)
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=davcni_register_po

Izberite zanesljiv računovodski servis!

podjetniško svetovanje

Identifikacijska številka za DDV

Dopolnjena davčna številka se uporablja za namene davka na dodano vrednost in jo imenujemo identifikacijska števila za DDV. Gre za enako številko kot je davčna, le da ji je dodana predpona SI.

Primer: davčna številka (izmišljenega) podjetja 85218521, identifikacijska številka za DDV (ID za DDV) je SI85218521.

Pridobitev identifikacijske številke se opravi preko portala eDavki in sicer z obrazcem:
slovenska podjetja in podjetniki
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=izdaja_id_stevilke_za_ddv_domaci_fod

tuja podjetja in podjetniki (tudi podružnice)
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=izdaja_id_za_ddv_tujci_podjetja

Za izdajo številke ID za DDV morajo zavezanci poleg zgornjih vlog predložiti še dodatna dokazila o izpolnitvi pogojev za identifikacijo za namene DDV. Najpogosteje so to dokumenti, s katerimi se dokazuje opravljanje obdavčljive dejavnosti, kot so: računi, predračuni, pogodbe, predpogodbe, poslovni načrt, zaposlovanje, pisma o nameri itd.

Želite več informacij o popoldanskem s.p.?

Obvezno opravijo identifikacijo tisti zavezanci, ki:

– izpolnjujejo pogoj za identifikacijo v sistem VEM/OSS (prodaja blaga na daljavo in določenih storitev fizičnim osebam v drugo državo, članico EU)
– pričakujejo obdavčljiv promet višji od 50.000 eur v 12 mesecih
– opravijo nabave blaga v drugih državah članicah EU za več kot 10.000 evrov
– opravljajo storitve za naročnike (podjetja, podjetnike) v drugih državah članicah EU
– prejemajo storitve od podizvajalcev oziroma dobaviteljev iz tujine (znotraj ali zunaj EU)

V kolikor se zavezanec odloči za prostovoljno identifikacijo mora biti v sistemu DDV najmanj 60 mesecev (5 let).

 

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja