Go to Top

Pomoč podjetniku lahko nudi družinski član, zaposleni ali upokojenec

Pomoč podjetniku pri delu v podjetju lahko nudijo družinski člani, pa tudi zaposleni, sodelavci prek pogodb in upokojenci

Pomoč podjetniku, ki so v poslu uspešni, je pogosto več kot dobrodošla. Največkrat so podjetnikom v pomoč ožji družinski člani, ko pa to ne zadostuje več, začnejo razmišljati, da bi zaposlili delavca. Morda bi jim prav prišel strokovnjak upokojenec? Bi nekoga najeli prek podjemne pogodbe ali pa z drugim podjetnikom podpisali pogodbo o sodelovanju? V nadaljevanju vam bomo na kratko predstavili možne oblike sodelovanja s podjetnikom.

Informativni izračun plače

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Kratkotrajno delo ali brezplačna pomoč podjetniku s strani ožjega družinskega člana

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela pri podjetniku. Tako delo lahko opravljajo ožji družinski člani podjetnika. To so zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti, otroci podjetnika in starši podjetnika. Kratkotrajno je delo v obsegu največ 40 ur mesečno in potrebno je voditi natančno evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu. Podjetnik mora družinskega člana, ki bo pri njem opravljal tovrstno pomoč podjetniku prijaviti v zavarovanje z M12 obrazcem. Zanj bo potrebno mesečno plačevati prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini  5,46 evra mesečno.

Brezplačno pomoč podjetniku lahko nudijo tudi ožji družinski člani, ki so prijavljeni v evidenci iskalcev zaposlitve pri Zavodu za zaposlovanje.

podjetniško svetovanje

 

Pogodba o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas

Podjetnik lahko z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi se z delavcem dogovorita za zaposlitev za polni ali pa krajši delovni čas. Tako lahko delavec z delodajalcem sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas. To je lahko tudi za 2 uri na teden). S tem je delavec polno zdravstveno zavarovan, pokojninska doba pa mu teče v sorazmerju ur za kolikor je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Pred pričetkom dela podjetnik delavca prijavi v zavarovanje z M1 obrazcem. To naredi elektronsko, k vlogi M1 pa priloži podpisano pogodbo o zaposlitvi.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Pomoč podjetniku prek podjemne pogodbe

Pomoč podjetniku se lahko uredi tudi na način, ki je bolj ugodna glede na bolj občasno naravo pomoči. Podjetnik lahko sklene podjemno pogodbo z osebo, ki bo zanj opravila določen posel. Podjemna pogodba se torej sklene med naročnikom (v našem primeru je to podjetnik) in podjemnikom (oseba, ki bo za podjetnika opravila neko delo).  V podjemni pogodbi se dogovori tudi druge podrobnosti, kot so podrobnosti izvedbe, rok izvedbe, rok plačila, kdo priskrbi material, itd.

Podjemnik mora plačati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   in prispevek za zdravstveno zavarovanje. Prvi je v  višini 15,5% bruto zneska pogodbe, drugi pa 6.36%. Naročnik pa mora obračunati 8,85% prispevek za pokojninsko zavarovanje in prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 0,53%. Podjetnik mora poskrbeti za prijavo delavca v zavarovanje z M12 obrazcem, ki ga lahko elektronsko odda pred začetkom opravljanja dela podjemnika.

Regres za upokojence 2021

Vitalen upokojenec lahko predstavlja pomoč podjetniku

Za izvedbo določenega posla ima podjetnik dve opciji. Bodisi podjemno pogodbo za opravljanje določenega posla, ali pa pogodbo o začasnem in občasnem delu upokojencev. Podpis pogodbe z upokojencem pomeni, da upokojenec  opravlja delo pri podjetniku v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu.  Največ trikrat na leto lahko opravi tudi do 90 ur v koledarskem mesecu. Pri tem pa mora paziti, da seštevek ur v koledarskem letu ne preseže 720 ur, kajti neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati. Urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,5 evrov. Dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 8.235,53 evrov.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Podjetnik mora izračunati kakšen strošek pomeni zanj, če v podjetju angažira dodatno osebo

Pomoč podjetniku predstavlja dodaten strošek v podjetju. Preverite z našim informativnim kalkulatorjem za plače in primerjajte stroške izplačil za posamezno vrsto dela. Računovodje so tisti, ki so s svojimi kalkulacijami v pomoč podjetniku pri odločitvi na kakšen način bo v svojem podjetju sodeloval z osebo, zato podjetnikom vedno pred podpisom kakršnekoli pogodbe svetujemo, naj najprej opravijo posvet z računovodjo.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja