Go to Top

Prokurist v podjetju – kdo je to in kakšna je njegova vloga?

Prokurist v podjetju je poslovni pooblaščenec. Njegova pooblastila so neomejena, razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin. Prokurist v podjetju ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam. Opravlja naloge pravnega zastopstva in poslovanja podjetja ali gospodarske družbe. Podpisuje dokumente, pogodbe in pravno zastopa podjetje ali gospodarsko družbo naproti tretjim osebam. Samostojni podjetnik lahko v svojem s.p. imenuje prokurista, ki mora soglašati z imenovanjem na to mesto. Družbenik družbe poleg poslovodne osebe (zastopnika – direktorja), lahko imenuje enega ali več prokuristov.

Če razmišljate o imenovanju zastopnikov v podjetju in kolebate med imenovanjem zastopnika – direktorja ali prokurista v podjetju, se za posvet lahko naročite k pravnim svetovalcem podjetja DATA. Znali vam bodo pomagati pri delitvi funkcij v vašem podjetju. Pokličete lahko na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Brezplačna registracija podjetja

Prokurist v podjetju – postopek imenovanja prokurista v s.p.

Pogosto nas podjetniške svetovalce v DATI podjetniki sprašujete, kako lahko dodate v svoje podjetje zastopnika – prokurista, ki vam bo olajšal delo in pomagal pri poslovanju podjetja. Postopka se razlikujeta, če gre za imenovanje prokurista pri samostojnem podjetniku oziroma pri družbi z omejeno odgovornostjo. Na postopek imenovanja zastopnika pride samostojni podjetnik. S seboj prinese soglasje zastopnika, ki ga izpolni in podpiše bodoči prokurist, ime in priimek prokurista in njegovo EMŠO številko. Referent DATA točke vnese podatke prokurista v sistem in natisne obrazec, ki ga podjetnik podpiše. Obrazec se elektronsko pošlje na AJPES. V nekaj dneh prejme s.p. na naslov svojega podjetja sklep o spremembi podatkov s.p. in prokurist je dodan v registru podjetij med podatki samostojnega podjetnika. Če bo prokurist po imenovanju urejal zadeve za s.p. na banki, bo bančni uslužbenec najprej v registru podjetij preveril, ali je oseba dejansko imenovana za zastopnika-prokurista v podjetju. Samostojni podjetnik lahko kadarkoli izbriše prokurista (prekliče prokuro) in pri tem ne potrebuje njegovega soglasja.

Izračunajte si plačo z našim kalkulatorjem!

Ustanovitev d.o.o. – postopek

Prokurist v podjetju – postopek imenovanja prokurista v d.o.o.

Prokurista ali več njih v d.o.o. imenuje družbenik družbe oziroma vsi družbeniki, če ima d.o.o. več ustanoviteljev. Na postopek dodajanja prokurista v d.o.o. mora osebno priti družbenik družbe (oziroma vsi družbeniki) in novi zastopnik-prokurist družbe. Osebno morajo podpisati sklep za imenovanje zastopnika-podpiše ga družbenik in izjavo zastopnika, ki jo podpiše prokurist družbe. V izjavi zastopnika prokurist podpiše, da soglaša s svojim imenovanjem na to funkcijo in da za njegovo imenovanje ni ovir po drugem odstavku 255.člena ZGD-1. Dokumente za imenovanje prokurista v družbi referent elektronsko odda na registrsko sodišče. V nekaj dneh sodišče izda sklep o spremembi podatkov družbe in novega prokurista vpiše k podatkom družbe v registru podjetij.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Prokurist v podjetju in njegova vloga v podjetju

Kaj lahko prokurist v podjetju dela? Kakšna pooblastila ima kot pooblaščenec podjetja? Obseg pooblastil prokurista je določen v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Zajema:

  • Sklepa pogodbe in opravlja druge posle, ki so običajni pri opravljanju dejavnosti določene družbe ali ustanove.
  • Vodi poslovanje družbe, zastopa in predstavlja družbo, ima odgovornost do skupščine oziroma direktorja.
  • Poroča nadzornemu svetu.
  • Sodeluje pri oblikovanju strateških ciljev in pri načrtovanju razvojne strategije.
  • Sodeluje pri pripravljanju kratkoročnih, srednjeročnih in letnih poslovnih načrtov.
  • Prevzema odgovornosti za razvoj in uvajanje sprememb v družbi ali ustanovi.
  • Določa in koordinira aktivnosti s podrejenimi vodji za izvajanje strategij, poslovnih ciljev in programov organizacijskih enot družbe ali ustanove.
  • Nadzoruje poslovanje in uresničevanje poslovnih in finančnih ciljev in načrtov ter kontrolira aktivnosti za doseganje poslovnih in finančnih ciljev.
  • Spremlja poslovne rezultate in posreduje informacije medijem.
  • Nosi odgovornost za zakonito poslovanje in delovanje družbe ali ustanove ter odgovornost za doseganje zastavljenih ciljev in načrtov družbe.

Potrebujete več informacij? Za posvet se lahko naročite k pravnim svetovalcem podjetja DATA. Pokličete lahko na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Ostanite na tekočem ter se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja