Go to Top

Prokurist v podjetju – kakšna je njegova vloga?

Prokurist v podjetju je poslovni pooblaščenec. Njegova pooblastila so neomejena, razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin. Tudi samostojni podjetnik lahko v svojem s.p. imenuje prokurista, ki mora soglašati z imenovanjem na to mesto. Družbenik družbe poleg poslovodne osebe (zastopnika – direktorja), lahko imenuje enega ali več prokuristov. Razmišljate o imenovanju zastopnikov v podjetju in kolebate med imenovanjem zastopnika – direktorja ali prokurista v podjetju? Za posvet se lahko naročite pri pravnih svetovalcih podjetja DATA. Pokličete nas na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Registracija podjetja

Prokurist v podjetju – postopek imenovanja prokurista pri s.p.

Pogosto podjetniški svetovalci v DATI svetujejo glede dodajanja zastopnika – prokurista v podjetju, ki olajša delo in pomaga pri poslovanju podjetja. Postopka glede imenovanja prokurista pri samostojnem podjetniku oziroma pri družbi z omejeno odgovornostjo se razlikujeta. Na postopek imenovanja zastopnika pri s.p. pride samostojni podjetnik. S seboj prinese soglasje zastopnika, ki ga izpolni in podpiše bodoči prokurist – ime in priimek prokurista in njegovo EMŠO številko.

Izračun plače

Svetovalec DATA točke vnese podatke prokurista v sistem in natisne obrazec, ki ga podjetnik podpiše. Obrazec se elektronsko pošlje na AJPES. V nekaj dneh samostojni podjetnik na naslov svojega podjetja prejme sklep o spremembi podatkov s.p. in prokurist je dodan v registru podjetij med podatki samostojnega podjetnika. Če bo prokurist po imenovanju urejal zadeve za samostojnega podjetnika na banki, bo bančni uslužbenec najprej v registru podjetij preveril ali je oseba dejansko imenovana za zastopnika – prokurista v podjetju. Samostojni podjetnik lahko kadarkoli izbriše prokurista (prekliče prokuro) in pri tem ne potrebuje njegovega soglasja.

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Kilometrina 2024

Prokurist v podjetju – postopek imenovanja prokurista v d.o.o.

Prokurista ali več njih v d.o.o. imenuje družbenik družbe oziroma vsi družbeniki, če ima d.o.o. več ustanoviteljev. Na postopek dodajanja prokurista v d.o.o. mora osebno priti družbenik družbe (oziroma vsi družbeniki) in novi zastopnik-prokurist družbe. Osebno morajo podpisati sklep za imenovanje zastopnika – podpiše ga družbenik in izjavo zastopnika, ki jo podpiše prokurist družbe.

Pogodba o zaposlitvi

V izjavi zastopnika prokurist podpiše, da soglaša s svojim imenovanjem na to funkcijo in da za njegovo imenovanje ni ovir po drugem odstavku 255.člena ZGD-1. Dokumente za imenovanje prokurista v družbi svetovalec elektronsko odda na registrsko sodišče. V nekaj dneh sodišče izda sklep o spremembi podatkov družbe in novega prokurista vpiše k podatkom družbe v registru podjetij.

Dnevnice 2024

Prokurist v podjetju in njegova vloga v podjetju

Kaj lahko prokurist v podjetju dela? Kakšna pooblastila ima kot pooblaščenec podjetja? Obseg pooblastil prokurista je določen v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Zajema:

  • Sklepa pogodbe in opravlja druge posle, ki so običajni pri opravljanju dejavnosti določene družbe ali ustanove.
  • Vodi poslovanje družbe, zastopa in predstavlja družbo, ima odgovornost do skupščine oziroma direktorja.
  • Poroča nadzornemu svetu.
  • Sodeluje pri oblikovanju strateških ciljev in pri načrtovanju razvojne strategije.
  • Sodeluje pri pripravljanju kratkoročnih, srednjeročnih in letnih poslovnih načrtov.
  • Prevzema odgovornosti za razvoj in uvajanje sprememb v družbi ali ustanovi.
  • Določa in koordinira aktivnosti s podrejenimi vodji za izvajanje strategij, poslovnih ciljev in programov organizacijskih enot družbe ali ustanove.
  • Nadzoruje poslovanje in uresničevanje poslovnih in finančnih ciljev in načrtov ter kontrolira aktivnosti za doseganje poslovnih in finančnih ciljev.
  • Spremlja poslovne rezultate in posreduje informacije medijem.
  • Nosi odgovornost za zakonito poslovanje in delovanje družbe ali ustanove ter odgovornost za doseganje zastavljenih ciljev in načrtov družbe.

Interni akti podjetja

Potrebujete več informacij? Za posvet se lahko naročite k pravnim svetovalcem podjetja DATA. Pokličete lahko na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja