Go to Top

Izplačilo dobička družbenikom

Izplačilo dobička družbenikom je postopek, pri katerem se ugotovljeni bilančni dobiček družbe razdeli med njene družbenike. Kakšna je višina? V katerih primerih se izplača? Kako je z obdavčitvijo? Potrebujete pomoč pri davčnem vidiku izplačila dobička? Posvetujte se z našimi izkušenimi davčnimi svetovalci. Kontaktirajte nas na 01/600 15 30 ali na data@data.si.

Ustanovitev podjetja

Izplačilo dobička kot temeljna pravica družbenika

Izplačilo dobička je ena temeljnih pravic družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo. Družba z omejeno odgovornostjo je namreč gospodarska družba, ki je ustanovljena z namenom pridobivanja dobička.

Ob pridobitvi poslovnega deleža v družbi, družbeniki tako pridobijo tudi pravico do udeležbe pri dobičku.

Vendar pa izplačilo dobička družbenikom ni samoumevna posledica ustvarjenega dobička. Ta se namreč lahko uporabi tudi za druge namene. Dobiček se tako lahko uporabi npr. za investiranje v poslovanje, ohranjanje rezerv za prihodnje potrebe družbe, izplačilo nagrad zaposlenim, itd.

Izračunajte si plačo

davčno svetovanje

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Izplačilo dobička – sklep družbenikov

O izplačilu dobička družbenikom odločajo družbeniki sami. Izplačilo dobička se namreč opravi na podlagi sklepa skupščine družbe. Družbeniki s sklepom odločajo o delitvi bilančnega dobička, kot je ugotovljen v letni bilanci.

Družbeniki tako s sklepom odločijo o višini dobička, ki se bo razdelil družbenikom. Sklep mora vsebovati  podatke o družbi in družbenikih, višini dobička, ki je namenjen razdelitvi in deležih, po katerih se bo ta delil ter ostale potrebne podatke.

Interni akti podjetja

Izplačilo dobička glede na delež družbenika v osnovnem kapitalu

Osnovno pravilo pri delitvi dobička je, da se ta deli sorazmerno z višino poslovnih deležev družbenikov. Vendar pa zakonodaja dopušča, da družbena pogodba lahko določa tudi drugačen način delitve dobička. Družbena pogodba tako lahko na primer določa, da posamezni družbeniki niso upravičeni do izplačila dobička ali pa, da se ta deli po deležih, ki niso enaki deležem družbenikov v osnovnem kapitalu družbe.

Pogodba o zaposlitvi

Vmesno izplačilo dobička

Izjemoma je dobiček mogoče izplačati družbenikom še preden je ta dejansko ugotovljen. Pri tem je potrebno upoštevati, da je to mogoče le v primeru, ko lahko z gotovostjo trdimo, da bo dobiček dejansko ustvarjen. Če se namreč izkaže, da dobička ni, bodo družbeniki dolžni izplačane zneske vrniti.

Dnevnice 2024

Izplačila dobička je obdavčeno

Ne smemo pozabiti, da je izplačilo dobička družbenikom tudi obdavčeno. Davčne obveznosti so odvisne predvsem od statusa družbenika, zato se je pred izplačilom priporočljivo posvetovati z ustreznim davčnim strokovnjakom.

Potrebujete pomoč pri obračunu DDV-ja, uveljavljanju davčnih olajšav, obračunu dohodnine ali drugih davčnih vprašanjih? Obrnite se na naše svetovalce preko telefona 01/600 15 30 ali po e-pošti na data@data.si.

Prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja