Go to Top

Izplačilo dobička v družbah in zavodih

Izplačilo dobička bo v 2022 malce drugačno

Izplačilo dobička, ustvarjenega v družbah in zavodih, naj bi bilo s 01. januarjem 2022 malce drugače obdavčeno, saj bodo veljale nižje davčne stopnje po Zakonu o dohodnini. Iz dosedanjih 27,5 odstotkov, se obdavčitev zmanjšuje na 25 odstotkov. Ob tem opozarjamo, da javne objave sprememb zakona še ni bilo v Uradnem listu.

Informativni izračun plače

Dobiček

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Definicijo dobička razberemo že v Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), kjer je določeno, da vsak družbenik z vložkom pridobi pravico do udeležbe pri dobičku. Seveda tudi pri izgubi. Na koncu vsakega poslovnega leta se na temelju letnih računovodskih izkazov ugotovi delež za vsakega družbenika.

Ste že slišali za popoldanski d.o.o.?

Skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS2016) je dobiček pozitivni rezultat, kadar so, generalno, prihodki večji od odhodkov. Čisti dobiček je navedena razlika dodatno zmanjšana za davek iz dobička ter morebitnih preračunanih odloženih terjatev in obveznosti z davek. Družba ali zavod lahko razporedijo dobiček v različne namene, skladno s pričakovanji, strategijo in sprejetimi sklepi. Nerazporejeni čisti dobiček pa ostane na voljo za izplačilo  lastnikom, družbenikom.

S.p. ali d.o.o.? Katera oblika podjetja je najbolj primerna za vas?

 

davčno svetovanje

Kakšen davek na kapitalski dobiček naš čaka v letu 2022?

Davek na izplačilo dobička fizičnih oseb

Skladno s sklepom se pripravi izračun zneska za izplačilo dobička ter pripadajoči davek. Do konca letošnjega leta, so fizične osebe obdavčene na prejete dividende, kar izplačilo dobička je, v višini 27,5 odstotka. Gre za tako imenovano cedularno obdavčitev, saj se tovrstni dohodek ne všteva v letno dohodnino, po lestvici, temveč je obdavčen enkratno. Izplačevalec, podjetje, ob nakazilu dividende, odtegne davek in ga plača direktno na vplačilni račun FURS, razliko pa na transakcijski račun družbenika. Fizična oseba za izplačilo dobička nima obveznosti prijave dohodka v letno dohodninsko napoved.

Pri izplačilu dividend fizičnim osebam izven Slovenije je potrebno upoštevati veljavno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in državo prejemnika. Če želi tuja fizična oseba uveljavljati nižjo obdavčitev, mora FURS-u predložiti potrjen obrazec KIDO oziroma potrdilo o davčnem rezidentstvu druge države.

Želim se prijaviti na e-novice

Izplačilo dobička drugemu podjetju

Kadar je lastnik, družbenik, drugo podjetje, je obdavčitev odvisna od sedeža, kjer ima družba sedež. V kolikor je prejemnik dividende slovensko podjetje, se izplačilo ne obdavčuje ob nakazilu, saj sta obe družbi obdavčeni v Sloveniji z isto davčno zakonodajo. Če pa je prejemnik dividende tuje podjetje, je potrebno vedeti, ali je iz države znotraj EU ali izven EU. Če je družba, lastnica iz ene od držav članic EU, se za izplačilo dobička prav tako ne opravi davčni odtegljaj. Torej se ne plača noben davek v Sloveniji.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

 

Drugače je, ko je prejemnica dividend, družba, ki deluje izven EU. V tem primeru je obdavčitev odvisna od veljavne mednarodne pogodbe, ki jo ima Slovenija podpisano s to državo. Izplačilo dobička drugemu podjetju je po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb obdavčljivo po stopnji 15 odstotkov. Enako kot pri tujih fizičnih osebah, velja tudi pri tujih družbah, če želijo izplačilo dobička prejeti po nižji stopnji, morajo zagotoviti potrjen ustrezen KIDO obrazec pred transakcijo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja