Go to Top

Davek na kapitalski dobiček 2024

Davek na kapitalski dobiček 2024 se obračuna in plačuje od dobička, ki ga fizična oseba doseže s prodajo, ali drugo obliko odsvojitve, kapitala. Največkrat  se davek na kapitalski dobiček 2024 obračuna pri prodaji nepremičnine. V tem primeru se izračuna razlika med nakupno in prodajno vrednostjo nepremičnine. Za pozitivno razliko se izračuna davek na kapitalski dobiček 2024. Rok za prijavo dobička je 15 dni od prodaje nepremičnine.

Za pomoč pri obračunu kapitalskega dobička se obrnite na naše izkušene davčne in pravne svetovalce. Termin individualnega svetovanja si zagotovite s klicem 01 600 1530 ali elektronskim sporočilom na data@data.si.

Informativni izračun plače

Kaj je kapitalski dobiček?

Kapitalski dobiček je po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2) dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Za kapital štejejo nepremičnine in finančni kapital kot so vrednostni papirji, deleži in investicijski kuponi. Za odsvojitev pa šteje tako prodaja, kot dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, izplačilo likvidacijske mase, izplačilo deleža v primeru prenehanja družbe, unovčitev investicijskega kupona, zmanjšanje lastniškega deleža ipd. Od določenih odsvojitev se davek na kapitalski dobiček 2024 ne plačuje, v teh primerih govorimo bodisi o neobdavčljivi odsvojitvi ali pa o oprostitvah (95. in 96. člen Zdoh-2). Najpogostejša oprostitev je pri odsvojitvi nepremičnine v kateri zavezanci živijo več kot 3 leta pred prodajo in so tam tudi dejansko bivali. Naslednja najpogostejša pa je odsvojitev kapitala po 15 letih imetništva.

Registracija s.p. ali d.o.o. 

Višina kapitalskega dobička ni enaka davčni osnovi

Pozitivna razlika med vrednostjo kapitala ob prodaji ter nakupno vrednostjo kapitala predstavlja ustvarjen kapitalski dobiček. Za izračun davčne osnove za davek na kapitalski dobiček 2024 se običajo nabavni vrednosti prišteje 1% nabavne vrednosti kot stroški povezani s pridobitvijo kapitala in na drugi strani se 1% prodajne vrednosti odšteje od vrednosti kapitala ob odsvojitvi. Prav tako se od prodajne vrednosti odšteje plačan davek na promet nepremičnin. Zavezanec je dolžan voditi evidenco zalog istovrstnega finančnega kapitala po metodi zaporednih cen (FIFO), to pomeni, da lahko za istovrstne vrednostne papirje v gospodarjenju pri borznoposredniški družbi na podlagi pogodbe o gospodarjenju, vodi ločeno evidenco.

Prispevki za popoldanski s.p. 2024

Višina davka na kapitalske dobičke

Davek na kapitalski dobiček 2024 znaša 25 odstotkov. Res pa se je v zadnjih letih dogajalo kar nekaj sprememb. Davek se šteje kot dokončen, kar pa ni veljajo v letu 2022, ko so imeli zavezanci možnost izbire obdavčitve davka od kapitala kot cedularno/dokončno obdavčitev ali sintetično obdavčitev, po dohodninski lestvici, z upoštevanjem tudi davčnih olajšav.

Informativni izračun dohodnine 

Potrebujete pravni nasvet? Pogodba o zaposlitvi

Prav tako stopnja ni vedno enaka, saj je davek na kapitalski dobiček 2024 odvisen od let imetništva:

  • od pet do deset let: 20%
  • od deset do petnajst let: 15%
  • nad 15 let: 0%

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Roki za oddajo napovedi

Napoved za davek na kapitalski dobiček 2024 mora oddati fizična oseba, ki je kapital odsvojila in sicer  FURSu, odvisno od vrste odsvojenega kapitala.

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

Obrazec DOHKAP št. 5, se vloži osebno ali po pošti pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži in sicer v 15 dneh od odsvojitve nepremičnine. Lahko pa se obrazec odda tudi preko spleta,  portala eDavki.

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Obrazec DOHKAP št. 4 lahko zavezanec odda osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, ali pa preko spleta, portala eDavki. Obvezno elektronsko oddajo tisti zavezanci, ki so v preteklem letu v zvezi s finančnim kapitalom opravili več kot 10 transakcij. Rok za davek na kapitalski dobiček 2024 je 28. februar 2025.

Interni akti podjetja

Kako se izračuna davek na kapitalski dobiček 2024?

Vzemimo primer obdavčitve prodaje deleža v DOO, katerega je bil zavezanec lastnik več kot 5 let.

Vložek kapitala (osnovni kapital): 7.500 eur

Prodajna vrednost deleža po prodajni pogodbi: 50.000 eur

Izračun: 49.500 eur – 7.575 eur = 41.925 eur * 20 % = 8.385 eur

Davek na kapitalski dobiček 2024 se plačuje na podlagi prejete odločbe FURS v roku 30 dni od vročitve.

Prijava se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja