Go to Top

Zdravstvena kartica za tujino – vam bo ta kmalu potekla?

Zdravstvena kartica za tujino je kartica, s katero ste upravičeni do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem ali letovanjem v tujini. To boste v tujini potrebovali tudi, če imate novo “biometrično” osebno izkaznico. Kartica ima kot ostali osebni dokumenti tudi omejeno veljavnost – ta namreč velja največ 1 leto. V kolikor vam bo ta kmalu potekla, si preberite kako in kje jo je mogoče ponovno naročiti!

Informativni izračun plače

Kartica je brezplačna!

Zdravstvena kartica za tujino oz. evropska kartica je dokument, ki vam ga izda ZZZS. In sicer potrjuje, da ste upravičeni do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini. Zdravstvena kartica za tujino je brezplačna za vse, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje. Lahko je v obliki plastične kartice ali kot papirnati certifikat, v kolikor gre za omejeno obdobje veljavnosti. Certifikat velja kot začasno nadomestno potrdilo in je tako veljaven največ 90 dni.

Veste, kakšen regres vam pripada v 2023?

podjetniško svetovanje

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Vam bo lanska potekla?

Zdravstvena kartica za tujino je izdana za najmanj 30 dni in največ 1 leto. Kartica se izda z veljavnostjo najmanj 30 dni in največ 1 leto, odvisno tudi od veljavnosti vašega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za začetek veljavnosti evropske kartice se šteje datum naročila + 1 dan. Upokojencem, po upokojencih zavarovanim družinskim članom in otrokom do dopolnjenega 18. leta (v kolikor niso ti sami zavarovanci) se zdravstvena kartica za tujino izda za 5 let oz. do dopolnjenega 18. leta.

Preberite tudi – Kilometrina 2023 – kakšni zneski veljajo?

Ko zdravstvena kartica za tujino poteče, je potrebno naročiti novo!

Evropska zdravstvena kartica za tujino oz. začasen certifikat sta lahko pridobljena z osebnim obiskom na območni enoti ali izpostavi ZZZS, prek spletnega obrazca na spletni strani ZZZS ali prek poslanega SMS sporočila. Podrobnosti lahko preverite na spletni strani ZZZS. Kartico zatem prejmete preko pošte.  Začasen certifikat pa je lahko celo poslan na elektronski naslov v digitalni »PDF« obliki.

Minimalna plača v 2023, koliko znaša po novem?

Kaj krije?

Evropska zdravstvena kartica za tujino krije nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah članicah EU, EGP, Švici in Združenem kraljestvu. V državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju pa ta krije nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč. Države s sklenjenim sporazumom so Avstralija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja