Go to Top

Odsotnost z dela in višina nadomestil v drugi polovici leta 2021

Odsotnost z dela  zaradi interventnih ukrepov do 31.decembra 2021

Odsotnost z dela zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile je urejena z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ). Višjo silo predstavlja lahko odsotnost zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej .

Informativni izračun plače

Odsotnost z dela zaradi odrejene karantene na domu

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Višina nadomestila plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela, je v ZNUPZ različno določena glede na razlog, zaradi katerega je bila delavcu odrejena karantena na domu. ZNUPZ v 27. členu določa, da v primeru odsotnosti delavca z dela, zaradi odrejen karantene po stiku ali sumu stika z okuženo osebo. Pri slednjemu do stika ni smelo priti med opravljanjem dela za delodajalca. V teh primerih delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80 odstotkov osnove.

Delavcu pripada nadomestilo plače v višini 100 odstotkov osnove,  če mu je bila odrejena  karantena na domu po stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca. Nadomestilo plače pa ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji (ta znaša 1.024,24 EUR bruto).

Želite registrirati s.p.?

Odsotnost z dela, ki je posledica odrejene karantene ob prehodu državne meje pa se ne plačuje z nadomestilom. V takšnem primeru morata delavec in delodajalec medsebojno urediti odsotnost z dela na drugačen način – npr. koriščenje letnega dopusta. Če tega ne uredita formalno, je vzpostavljeno stanje neupravičene odsotnosti. To pa pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in je služi kot razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Kdaj vam pripada jubilejna nagrada?

pravno svetovanje

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Odsotnost z dela – v katerih primerih država krije strošek delodajalca?

Država upravičenemu delodajalcu povrne strošek nadomestila plače za odsotnost z dela. To je povrnjeno dokler je odsotnost posledica stika z okuženo osebo na delovnem mestu. Prav tako je povrnjen strošek v primeru, ko delavec, kateremu je odrejena karantena – dela ne more opravljati od doma. Povrnjen je tudi strošek nadomestila v primeru, ko je delavec odsoten zaradi višje sile zaradi varstva otroka, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Odsotnost z dela zaradi višje sile

Delavcu, ki je odsoten z dela zaradi višje sile – zaradi varstva otroka pripada nadomestilo plače v višini 80% plače zadnjih treh mesecev. Nadomestilo pa nikakor ne sme biti nižje od minimalne plače.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR PREDNOSTI IN SLABOSTI  SAMPOZAPOSLITVE

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja