Go to Top

Letni dopust

Letni dopust je pravica delavca

Letni dopust se se pridobi že s samo sklenitvijo delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da vsakemu delavcu pripada najmanj v obsegu 4 tednov, če dela 5-dnevni delovnik. Letni dopust pa je lahko ob izpolnjevanju dodatnih pogojev tudi daljši. Nekatere kolektivne pogodbe za zasebni sektor določajo maksimalen obseg letnega dopusta.

Informativni izračun plače

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kateri dejavniki določajo obseg letnega dopusta?

Letni dopust se lahko že pa podlagi zakona podaljša za 1 dan delavcu +, ki je starš in sicer za vsakega otroka do dopolnjenega 15.leta starosti. Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

Pri določanju trajanja letnega dopusta posameznemu delavcu se upošteva več dejavnikov. Med njimi so delovna doba, delovni pogoji, zahtevnost dela, zdravstveno stanje delavca, njegove socialne razmere (število in starost otrok), starost idr. Letni dopust do katerega je delavec upravičen, se izračuna upoštevajoč panožne kolektivne pogodbe in interne akte delodajalca. Delodajalec mora zaposlenim najkasneje do 31.3. vročiti tudi odločbo o odmeri letnega dopusta.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Letni dopust v kolektivnih pogodbah

Za javni sektor ZUJF določa omejitev letnega dopusta na največ 35 dni, kamor pa niso všteti dodatni dnevi letnega dopusta, ki javnim uslužbencem pripadajo za posebne pogoje dela – teh je lahko največ 15 dni.

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti določa zgornjo mejo letnega dopusta za koledarsko leto v višini 32 dni.

Nekatere kolektivne pogodbe za zasebni sektor določajo maksimalen obseg letnega dopusta, druge zgolj kriterije za izračun dodatnih dni letnega dopusta. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine npr. določa, da delavcu, ki opravlja nočno delo pripada daljši letni dopust, poleg tega pa zanj veljajo tudi posebne določbe glede delovnega počitka, pripada pa mu tudi dodatek za nočno delo.

DODATNI DNEVI DOPUSTA- Kdaj vam pripadajo?

 

Pravni nasvet

Letni dopust in kršitve delodajalcev

V zvezi s kršitvami zakonskih določb o obveščanju in izrabi letnega dopusta določa ZDR naslednje kazni:

  • od 1.500 do 4.000 evrov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost –, če delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta,
  • od 750 do 2.000 evrov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost –, če delavca ne obvesti o odmeri letnega dopusta v skladu z določbami ZDR in če delavcu ne izplača regresa v skladu s 131. členom ZDR.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Letni dopust in regres sta medsebojno povezana

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja