Go to Top

Letni dopust – vse kar morate vedeti

Letni dopust je pravica delavca

Letni dopust je pravica, ki se pridobi že s samo sklenitvijo delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da vsakemu delavcu pripada dopust najmanj v obsegu 4 tednov, če dela 5-dnevni delovnik. Letni dopust pa je lahko ob izpolnjevanju dodatnih pogojev tudi daljši. Nekatere kolektivne pogodbe za zasebni sektor določajo maksimalen obseg letnega dopusta.

Informativni izračun plače

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kateri dejavniki določajo obseg letnega dopusta?

Pri določanju trajanja letnega dopusta posameznemu delavcu se upošteva več dejavnikov.  Nekateri so opredeljeni z Zakonom o delovnih razmerjih, drugi pa se lahko dodatno določijo z nižjimi pravnimi akti. Med dejavniki za odmero dopusta so starševstvo, starost, invalidnost, nega otroka s posebnimi potrebami, delovna doba, delovni pogoji, zahtevnost dela, zdravstveno stanje delavca, idr. Letni dopust do katerega je delavec upravičen, se izračuna upoštevajoč Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), panožne kolektivne pogodbe in interne akte delodajalca.

Ustanovite podjetje  hitro in enostavno!

Letni dopust po ZDR-1

Obvezne dodatne dneve dopusta določa že sam ZDR-1. Letni dopust se že pa podlagi zakona podaljša za en dan delavcu, ki je starš, in sicer za vsakega otroka do dopolnjenega 15.leta starosti. Starejši delavec, delavec invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

Prednosti normiranega s.p.

Pravno svetovanje

Izračun dnevnice 2024

Letni dopust v kolektivnih pogodbah

Za javni sektor ZUJF določa omejitev letnega dopusta na največ 35 dni, kamor pa niso všteti dodatni dnevi letnega dopusta, ki javnim uslužbencem pripadajo za posebne pogoje dela – teh je lahko največ 15 dni.

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti določa zgornjo mejo letnega dopusta za koledarsko leto v višini 32 dni.

Brezplačna ustanovitev s.p.

Nekatere kolektivne pogodbe za zasebni sektor določajo maksimalen obseg letnega dopusta, druge zgolj kriterije za izračun dodatnih dni letnega dopusta. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine npr. določa, da delavcu, ki opravlja nočno delo pripada daljši letni dopust, poleg tega pa zanj veljajo tudi posebne določbe glede delovnega počitka, pripada pa mu tudi dodatek za nočno delo.

Delodajalec mora zaposlenim najkasneje do 31.3. vročiti tudi odločbo o odmeri letnega dopusta.

Dodatni dnevi dopusta – Kdaj vam pripadajo?

Letni dopust in kršitve delodajalcev

V zvezi s kršitvami zakonskih določb o obveščanju in izrabi letnega dopusta določa ZDR naslednje kazni:

  • od 1.500 do 4.000 evrov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost –, če delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta,
  • od 750 do 2.000 evrov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost –, če delavca ne obvesti o odmeri letnega dopusta v skladu z določbami ZDR in če delavcu ne izplača regresa v skladu s 131. členom ZDR.

Kateri akti so obvezni za podjetja?

Letni dopust in regres sta medsebojno povezana

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Če imate več vprašanj o letnem dopustu, naši pravni strokovnjaki izvajajo strokovna pravna svetovanja. Za ponudbo jih na 01/600-1530 ali jim pišite na data@data.si!

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja