Go to Top

Dodatek za nočno delo

Ali je dodatek za nočno delo enak za vse?

Dodatek za nočno delo pripada delavcu, ki dela ponoči. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) navaja več vrst dodatkov: dodatek za nedeljsko delo, dodatek za nočno delo, dodatek za nadurno delo,  dodatek za delo na praznik. Predvsem določene storitvene dejavnosti ne morejo delovati brez nočnega dela. To so na primer zdravstvo, promet, nekatere proizvodne dejavnosti, pekarne, ipd.

Informativni izračun plače

Ste tudi vi razporejeni v nočno izmeno? Preverite, kakšne pravice vam pripadajo, kakšna bo vaša plača v letu 2020 oziroma kakšne bodo spremembe glede minimalne plače.

Kdo so nočni delavci?

Nočni delavci so tisti, ki delajo ponoči. Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto uro naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne.

Ugotavljate, da so vam kršene pravice za delo ponoči? Posvetujte se z našimi pravnimi strokovnjaki in jim pišite na data@data.si.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž Analiza objavljenih prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje v letu 2018 je razkrila, da je bilo objavljenih 154.205 prostih delovnih mest. Največ delovnih mest so objavili delodajalci iz dejavnosti, kjer je prisotno večizmensko, torej tudi nočno delo. To so predvsem naslednje dejavnosti: zdravstvo, gradbeništvo in socialno varstvo. 287 objav prostih delovnih mest je vsebovalo podatek, da je delo v nočni izmeni. Večizmensko delo je bilo opredeljeno v 11.789 objavah prostih delovnih mest.

Dodatek za nočno delo

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Dodatek za nočno delo je zgolj ena izmed pravic, ki pripada nočnim delavcem. Dodatek za nočno delo se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. . Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

Kakšen dodatek za nočno delo določajno kolektivne pogodbe?

  • Kolektivna pogodba za javni sektor: Višina dodatka za delo ponoči znaša 40% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Dodatek se obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela ponoči.
  • Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije: Osnova za izračun dodatka za nočno delo je osnovna plača delavca za polni delovni čas oziroma ustrezna urna postavka. Nočnemu delavcu pripada 50% dodatek, računan od osnove.
  • Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije: Delavcu pripada dodatek za nočno delo, če ni upoštevan v osnovni plači, in sicer v 50%.
  • Kolektivna pogodba za dejavnosti trgovine Slovenije: Delavec je upravičen do dodatka za delo v delovnem času, ki je zanj manj ugoden, najmanj v naslednjem nominalnem znesku ali odstotku od osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke:
   • za čas dela v popoldanski ali nočni izmeni, kadar se delo opravlja v popoldanski ali nočni izmeni – 10 %;
   • za nočno delo – 75 %;

Pravni nasvet

Se v letu 2020 obetajo spremembe?

Iz minimalne plače so bili do zdaj že izvzeti dodatki za delo v posebnih pogojih dela: dodatek za nočno delo, dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu, a vanjo so bili vseeno vključeni dodatki, kot so: dodatek za delovno dobo, dodatek za delo v posebnih pogojih dela (izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo ipd.) in plačilo za delovno uspešnost. Z novim letom se nekateri od teh dodatkov ne bodo več obravnavali kot del minimalne plače. Kateri, lahko preverite TUKAJ. 

 

Ste v dilemi ali vam pripada dodatek za nočno delo? Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja