Go to Top

Nadurno delo in delodajalec

Nadurno delo

Nadurno delo je delo, ki ga zaposleni delavci opravljajo preko polnega delovnega časa. Kot določa Zakon o delovnih razmerjih, polni delovni čas delavca ne sme biti daljši od 40 ur tedensko. Priporočljivo je, da delodajalci pravila glede nadurnega dela opredelijo tudi v svojih internih aktih.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Informativni izračun plače

Kaj je nadurno delo?

Nadurno delo je vsako delo, ki ga delavci opravljajo preko polnega delovnega časa. Torej gre za delo, ki časovno presega polni delovni čas.

Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo se lahko kot polni delovni čas določi tudi čas, ki je krajši od 40 ur na teden, a ne manj kot 36 ur tedensko. Nadurno delo naj bi tako delavci opravljali le izjemoma, pri tem pa je potrebno upoštevati pravila in omejitve, ki jih določa delovnopravna zakonodaja.

Kdaj lahko delodajalec naloži delavcem opravljanje nadurnega dela?

V skladu z zakonom je delavec dolžan opravljati nadurno delo v naslednjih primerih:

 • v primeru izjemoma povečanega obsega dela,
 • če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
 • če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,
 • če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,
 • v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Opravljanja nadurnega dela pa ni mogoče zahtevati v primeru, če je delo mogoče opraviti v polnem delovnem času, in sicer:

 • s primerno organizacijo in delitvijo dela ter razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali
 • z zaposlitvijo dodatne delovne sile.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Nadurno delo naj bo odrejeno v pisni obliki

Zakon delodajalcem nalaga, da so dolžni delavcem nadurno delo odrediti v pisni obliki in praviloma pred začetkom dela.

Le kadar zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela tega ni možno odrediti pisno pred začetkom dela, se lahko odredi tudi ustno. V tem primeru se pisna odreditev delavcu vroči naknadno, a najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu. Priporočljivo je, da delodajalci pravila glede nadurnega dela opredelijo tudi v svojih internih aktih.

Izračunajte si dohodnino

Časovna omejitev nadurnega dela

Nadurno delo je časovno omejeno. Traja lahko največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Posamezni delovni dan delavca pa lahko traja največ deset ur. Pri tem se lahko dnevna, tedenska oziroma mesečna omejitev lahko upošteva tudi kot povprečna omejitev v obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev.

Ob soglasju delavca lahko nadurno delo traja tudi preko letne časovne omejitve. Vendar pa nikakor več kot 230 ur na leto.

Za vas spremljamo aktualno dogajanje in novosti s področja podjetništva – ostanite na tekočem:

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Katerim delavcem ni mogoče naložiti nadurnega dela?

Nadurnega dela se ne sme odrediti:

 • delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,
 • delavcu, ki bi se mu lahko v primeru opravljanja takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje,
 • delavcu, ki opravlja polni delovni čas krajši od 36 ur na teden in je na delovnem mestu izpostavljen večji nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare,
 • delavcem, ki opravljajo krajši delovni čas po posebnih predpisih in nosečnicam. Te dela ne smejo opravljati še eno leto po porodu oziroma ves čas dojenja dojenčka, če pri tem obstaja nevarnost, ki bi ogrozila zdravje zanjo in otroka.

Želim se prijaviti na e-novice

Soglasje za nadurno delo

Določene skupine delavcev morajo za opravljanje nadurnega dela podati soglasje. Takšni delavci so:

 • starejši delavci,
 • delavci, ki skrbijo za otroka, starega do treh let,
 • delavci, ki sami skrbijo za otroka, mlajšega od sedmih let ali hudo bolnim otrokom oziroma otrokom s posebnimi potrebami.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja