Go to Top

Nadurno delo – od koga delodajalec potrebuje soglasje?

Nadurno delo je delo, ki ga zaposleni delavci opravljajo preko polnega delovnega časa. V katerih primerih lahko delodajalec naloži opravljanje nadurnega dela? Komu se ne sme odrediti nadurnega dela? Kdo mora podati soglasje za nadurno delo?

Opravite informativni izračun plače!

Kaj je nadurno delo?

Nadurno delo je vsako delo, ki ga delavci opravljajo preko polnega delovnega časa. Gre torej za delo, ki časovno presega polni delovni čas. Ta je po trenutni zakonodaji 40 ur na teden. S kolektivno pogodbo oz. zakonom pa se lahko kot polni delovni čas določi tudi čas, ki je krajši od 40 ur tedensko, a ne manj kot 36 ur na teden. Nadurno delo je tudi časovno omejeno. Traja lahko največ osem ur na teden, 20 ur na mesec ter največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ 10 ur. Pri tem se lahko dnevna, tedenska oz. mesečna omejitev upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev.

Potrebujete posvet s področja delovnega prava? Kontaktirajte naše pravne svetovalce! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali pišete na data@data.si.

Informativni izračun dohodnine

V katerih primerih lahko delodajalec odredi opravljanje nadurnega dela?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je delavec dolžan opravljati nadurno delo v naslednjih primerih:

 • izjemoma povečan obseg dela;
 • če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
 • če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela;
 • če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa;
 • v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Veste, kakšen regres vam pripada v 2023?

pravno svetovanje

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Kako odrediti nadurno delo?

Delodajalec mora nadurno delo načeloma odrediti v pisni obliki ter pred začetkom dela. Zgolj ko zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela tega ni možno odrediti pisno pred začetkom dela, se lahko odredi tudi ustno. A v tem primeru se pisna odreditev delavcu vroči naknadno, a najpozneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu. Naši pravni svetovalci med drugim priporočajo, da delodajalec pravila glede nadurnega dela opredeli v internih aktih podjetja.

 Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

Komu se nadurno delo ne sme odrediti?

Nadurno delo se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev. Ob tem ZDR-1 določa tudi izjeme delavcev, katerim nadurno delo ne sme biti odrejeno. To so:

 • starejši delavci;
 • delavci, ki še niso dopolnili 18. let starosti;
 • delavci, katerim bi se zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje (po pisnem mnenju zdravnika);
 • delavci, ki imajo polni delovni čas krajši od 36 na teden zaradi dela na delovnem mestu, kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare;
 • delavci, ki delajo krajši delovni čas v skladu po posebnih predpisih;
 • delavci oz. delavke v skladu z določbami ZDR-1 zaradi varstva nosečnosti in starševstva.

 Preberite tudi – Kilometrina 2023 – kakšni zneski veljajo?

Kdaj mora delodajalec pridobiti soglasje za nadurno delo?

Kot že omenjeno lahko nadurno delo na leto ne sme presegati več kot 170 ur na leto. V kolikor delavec poda soglasje za nadurno delo, lahko to traja največ 230 ur na leto. Ob tem je potrebno še poudariti, da morajo nekatere skupine delavcev za opravljanje nadurnega dela podati soglasje. To so:

 • starejši delavci;
 • delavci, ki skrbijo za otroka, starega do treh let;
 • delavci, ki sami skrbijo za otroka, mlajšega od 7 let ali hudo bolnega otroka oz. otroka s posebnimi potrebami.

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja