Go to Top

Kolektivne pogodbe urejajo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

Kolektivne pogodbe – na kaj morajo biti pozorni delodajalci?

Kolektivne pogodbe pogosto urejajo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Kaj morajo vedeti delodajalci in delavci o kolektivnih pogodbah? Če bi potrebovali pomoč glede tolmačenja kolektivne pogodbe, ki velja za vašo dejavnost, se lahko obrnete na naše pravne svetovalce! Za termin plačljivega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Kaj urejajo kolektivne pogodbe?

Za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja se ne uporabljata le pogodba o zaposlitvi in Zakon o delovnih razmerjih (ter drugi področni zakoni kot npr. Zakon o varnosti in zdravju pri delu), ampak velikokrat tudi kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti. Na veljavnost posamezne kolektivne pogodbe za delodajalca mora paziti delodajalec sam. V pogodbo o zaposlitvi mora delodajalec navesti podatek, katera kolektivna pogodba velja pri njem. Gre za bistveno sestavino pogodbe o zaposlitvi. Kolektivne pogodbe so lahko sklenjene za območje države in za vse delodajalce v panogi ali pa le za določene delodajalce. Se pa kolektivne pogodbe pogosto tudi spreminjajo. Ravno zaradi tega morajo delodajalci nenehno preverjati, če delavcem zagotavljajo pravice iz aktualno veljavne kolektivne pogodbe. Pri tem so vam lahko v pomoč tudi naši strokovni svetovalci iz pravne službe. Za termin plačljivega svetovanja jih lahko pokličete na 01/600-1530!

Informativni izračun plače

Kje lahko najdem veljavne kolektivne pogodbe?

Vse veljavne kolektivne pogodbe za območje države so vpisane v evidenci kolektivnih pogodb. Te lahko najdete tukaj. Pravila glede kolektivnih pogodb ureja Zakon o kolektivnih pogodbah.

Regres 2022 – koliko ga boste prejeli in do kdaj?

pravno svetovanje

Preberite tudi – Kako do izpisa o delovni dobi?

Kakšna je vsebina kolektivnih pogodb?

Kolektivne pogodbe praviloma določajo pravice za delavca, ki so ugodnejše, kot so določene v ZDR-1. V teh primerih mora delodajalec upoštevati ureditev iz kolektivne pogodbe ne glede na to, če je pravica manj ugodno že urejena v zakonu. Na primer, če kolektivna pogodba določa daljše trajanje dopusta, višji znesek regresa ali odpravnino, kot ZDR-1, mora delodajalec upoštevati določbe kolektivne pogodbe. S kolektivno pogodbo se sicer lahko določijo tudi manj ugodne pravice za delavca od zakonsko določenih.

“Popoldanca” lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Kako so sestavljene kolektivne pogodbe?

Kolektivne pogodbe so sestavljene iz obligacijskega in normativnega dela. V obligacijskem delu so urejene pravice in obveznosti strank, ki so jo sklenile. Lahko je v tem delu urejen tudi način mirnega reševanja kolektivnih sporov. Normativni del kolektivne pogodbe pa praviloma vsebuje določbe, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev. Gre za pravice in obveznosti pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Prav tako so urejene pravice in obveznosti glede plačila za delo ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom. Opredeljene so pravice in obveznosti glede varnosti in zdravja pri delu ter druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delodajalci in delavci.

Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

Kdaj delodajalca zavezujejo kolektivne pogodbe?

Kolektivne pogodbe sklepajo sindikati kot stranka na strani delavcev ter delodajalci kot stranka na strani delodajalcev. Delodajalce kolektivne pogodbe zavezujejo zaradi njihovega članstva v združenju, ki je podpisnik kolektivne pogodbe. Na podlagi članstva v takem združenju delodajalci preverijo, če jih zavezuje kolektivna pogodba. Kolektivne pogodbe načeloma veljajo za delodajalce na območju Slovenije. Prav tako morajo delodajalci preveriti t.i. osebno veljavnost. To pomeni, da morajo preveriti, za katere delavce velja kolektivna pogodba. Posebnosti lahko veljajo za poslovodne delavce in prokuriste, vajence, dijake in študente na obveznem praktičnem usposabljanju ter delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcu skladno s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku. Pomembno je preveriti tudi časovno veljavnost. Kolektivne pogodbe so lahko določene za nedoločen ali določen čas. Za določen čas pa praviloma veljajo tarifne priloge h kolektivnim pogodbam. Če delodajalci ne upoštevajo ugodnosti, ki jih delavcem omogoča posamezna kolektivna pogodba, so lahko odgovorni za prekršek in plačilo globe ter za kršitev pravic delavcev iz delovnega razmerja.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja